Kokonaisarkkitehtuuritoiminnon pystytys (etäopetus)

Duration: 2.0 days
This course is not scheduled at the moment. Please contact us to arrange for a custom training.

Description

Kenelle? Kokonaisarkkitehtuuritoiminnon pystytyksen vastuuhenkilölle tai toiminnon vetäjälle. Soveltuu myös julkissektorille. Kurssilta saat vinkkejä myös toiminnassa olevan kokonaisarkkitehtuuritoiminnon tehostamiseen.

Esitiedot: Perustiedot siitä, mitä kokonaisarkkitehtuuri on.

Oppimistavoite: Kurssilainen tietää kokonaisarkkitehtuurin pystyttämiseen tarvittavat toimenpiteet ja päätökset. Kurssilainen osaa valita organisaatiolleen sopivan lähestymistavan ja laatia realistisen etenemissuunnitelman.

Kurssin kuvaus
Kokonaisarkkitehtuuri on yksi kehittämistoiminto, ja on oleellista, että se saadaan toimimaan yhteen muiden kehittämistoimintojen kanssa. Entä mitä muuta tarvitaan? Riittävä resurssointi, realistinen etenemissuunnitelma sekä pohjattomasti sitkeyttä. Osaamistarpeita joutuu hoitamaan pitkin matkaa, valmista arkkitehtuuritiimiä ei nimittäin saa mistään. Kokonaisarkkitehtuurin on myös ”myytävä”. Myyminen helpottuu huomattavasti, jos heti alussa määritellään tavoitteet ja päätetään, mistä halutaan saada hyötyjä ensimmäiseksi.

Ammattimainen toiminnon pystyttäminen etenee ilman suurempaa draamaa tehdyn suunnitelman mukaan. Ei se silti aina helppoa ole. Tältä kurssilta saat joka tapauksessa käytännöllisimmät vinkit!

Päivässä on kaksi 1,5 tunnin opetusjaksoa, joiden välissä on pidempi lounastauko ruokailua ja harjoitusten tekoa varten.

Kouluttaja
Annan arkkitehtuurikokemus ja -osaaminen on poikkeuksellisen laaja, jo yli 20 vuoden ajalta. Hän on ollut pystyttämässä arkkitehtuuritoimintoa erilaisiin organisaatioihin, ollut toiminnon vetäjä ja pääarkkitehti. Eri kokoiset organisaatiot, arkkitehtuurin käyttökohteet sekä varsinainen mallinnustyö ovat tulleet kaikki tutuiksi. Mallinnusvälineet ovat Annan erityisosaamisalue, laajempaa arkkitehtuurityötä nimittäin ei ilman välineitä pysty tekemään. Mieluisin haaste Annalle kuitenkin on ottaa epämääräinen möhkäle käsiteltäväksi ja jäsentää se tavoitearkkitehtuuriksi.

Arkkitehtuurityön lisäksi Anna kouluttaa ja mentoroi organisaatioita. Hän on tuttu puhuja myös seminaareissa ja muissa arkkitehtien kokoontumisajoissa. Koulutuspalautteissa kiitosta tulee käytännönläheisistä esimerkeistä ja hyvistä vinkeistä.

OSA I

Kokonaisarkkitehtuuri suhteessa muuhun kehittämiseen
• Kehittämisen kokonaisuus
• Yhteen hiileen puhaltaminen
• Tyypillisimpiä ongelmakohtia ja ratkaisuja

Kokonaisarkkitehtuurin hyödyt
• Kokonaisarkkitehtuurin käyttökohteita
• Realistinen tavoiteasetanta
• Vinkkejä hyötyjen mittaamiseen

Harjoitus: Oman organisaatiosi kehittämistoiminnot. Kokonaisarkkitehtuurin käyttökohteet.

OSA II

Harjoituksen purku

Tarvittavat roolit ja työnjako
• Miten arkkitehtuuri muuttaa työnjakoa ja työtapoja
• Osaamisvaatimukset ja niihin vastaaminen

Oman organisaation vaikutus
• Missä määrin organisaatiot ovat erilaisia ja missä määrin samanlaisia?
• Miten onnistut viestinnässä?

Harjoitus: Oman organisaation arkkitehtuuriroolit. Oman organisaation tilanteen arviointi.

OSA III

Harjoituksen purku

Kokonaisarkkitehtuurin etenemissuunnittelu
• Millaisia asioita etenemissuunnitelmaan kannattaa laittaa?
• Lyhyt ja pitkä tähtäys
• Realistinen budjetointi

LoppuyhteenvetoCancellation terms
If you can not participate this course, you can send someone else instead of you. If cancellation is done less than two (2) weeks before the course start, we will charge 50% of the price. In case of no show without any cancellation, we will charge the whole price. Cancellation fee will also be charged in case of illness.

Your course or event to Oppia.fi?

Contact us!