Etäkoulutus: Rekrytoinnin perusteet

Kesto: 14 pv , Opetuskieli: suomi, Materiaalikieli: suomi, Materiaali: pdf
Etäkoulutus: Rekrytoinnin perusteet, ei tenttiä
1.00 Kpl
Etäkoulutus: Rekrytoinnin perusteet (14 pv), 30.03.2021
590 €
+ alv.. 24%.
Oppiasopimushinta: 531,00€

Tuotekuvaus

Etäkou­lu­tuk­semme on paljon enemmän kuin pelkkä webi­naari. Opiskele vaivat­to­masti silloin, kun sinulle itsellesi parhaiten sopii – tavalla, joka tukee teho­kasta oppi­mista. 

Koulu­tuk­semme antaa tärkeimmät vinkit uuden työn­te­kijän onnis­tu­neeseen rekry­tointiin. Käymme läpi rekry­toin­ti­pro­sessin vaiheet ja suun­nit­te­lemme toimivan haas­tat­te­lu­rungon. Näin sinä olet valmiina seuraavaan rekry­toin­tiisi! Koulu­tuksen käytyäsi tiedät, mitä haas­tat­te­lussa saa ja ei saa kysyä, ja tunnet erilaisia valin­ta­kri­tee­reitä ja -mene­telmiä.

Etäkoulutuksen sisältö

 • Jakso 1: Itse­näistä opis­kelua noin 1,5 h (sisältää videoita ja henki­lö­koh­taisia harjoi­tuksia verkossa)
 • Jakso 2: Vuoro­vai­kut­teinen webi­naari (2h), jossa sinulla on mahdol­lisuus keskus­tella koulut­tajan ja muiden osal­lis­tujien kanssa.
 • Jakso 3: Itse­näistä opis­kelua noin 1,5 h (sisältää videoita ja henki­lö­koh­taisia harjoi­tuksia verkossa)

Hyödyt osallistujille

 • Tunnet rekry­toin­ti­pro­sessin vaiheet ja niihin kuuluvat tehtävät
 • Osaat valmis­tautua haas­tat­teluun ja laatia toimivan kysy­mys­rungon
 • Osaat haas­ta­tella hakijaa niin, että saat nostettua keskus­teluun rekry­toinnin kannalta merkit­tävät asiat
 • Tiedät, mitä haas­ta­tel­ta­valta saa ja ei saa kysyä
 • Osaat huomioida tieto­suojan ja työlain­sää­dännön haku­pro­ses­sissa
 • Saat vinkit henkilön valintaan ja pereh­dy­tyksen aloit­ta­miseen

Kenelle

Koulutus on suun­nattu erityi­sesti niille esimie­hille, tiimin­ve­tä­jille ja projek­ti­pääl­li­köille, jotka osal­lis­tuvat rekry­toin­teihin harvak­seltaan, ja kaipaavat osaa­misen päivit­tä­mistä.Ohjelma

Etäkou­lu­tuksen sisältö:

Jakso 1: Itse­näistä opis­kelua noin 1,5 h (sisältää videoita ja henki­lö­koh­taisia harjoi­tuksia verkossa)

 • Mitä onnis­tunut rekry­tointi edel­lyttää?
 • Työlain­sää­dännön huomioi­minen rekry­toin­nissa

Jakso 2: Vuoro­vai­kut­teinen webi­naari (2 h), jossa sinulla on mahdol­lisuus keskus­tella koulut­tajan ja muiden osal­lis­tujien kanssa pien­ryh­mässä

 • Rekry­toin­ti­pro­sessin vaiheet tehtä­vä­mää­rit­te­lystä haas­tat­teluun
 • Toimiva haas­tat­te­lu­runko ja haas­tat­teluun valmis­tau­tu­minen

Jakso 3: Itse­näistä opis­kelua noin 1,5 h (sisältää videoita ja henki­lö­koh­taisia harjoi­tuksia verkossa)

 • Valin­ta­me­ne­telmät ja valin­nassa huomioi­tavat asiat
 • Rekry­toin­nista kohti pereh­dy­tystä
Peruutusehdot

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli ilmoittautuja ei pääse kurssille, voi hänen sijastaan tulla toinen henkilö. Mikäli ilmoittautumisen peruutus tehdään vähemmän kuin 14 päivää ennen kurssin alkua, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50% kurssimaksusta. Mikäli ilmoittautunut jää saapumatta kurssille ilman peruutusilmoitusta, veloitamme koko osallistumismaksun. Kurssimateriaalin toimittamisesta oppilaalle peruuntumistapauksessa veloitamme lisäksi 100 EUR. Peruutusmaksut veloitetaan myös sairastapauksissa.

Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!