Etäkoulutus: Neuvottelutaidot työelämässä

Längd: 14 dagar , Kursspråk: finska, Kursmaterialspråk: finska, Kursmaterial : pdf
Etäkoulutus: Neuvottelutaidot työelämässä, ei tenttiä
1.00 st
Etäkoulutus: Neuvottelutaidot työelämässä (14 dagar), 02.11.2021
590 €
+ moms. 24%.
Oppiasopimus price: 531,00€

Kursbeskrivning

Suuri osa työelämän vuoro­vai­ku­tus­ti­lan­teista on neuvot­te­luita – työnjaon sopi­mi­sesta aina myynti- ja palk­ka­kes­kus­te­luihin.

Neuvot­te­luissa on loppujen lopuksi kyse toiseen ihmiseen vaikut­ta­mi­sesta, joten ymmärrys hyvän neuvot­telun raken­nus­pa­li­koista ja keskei­sim­mistä teknii­koista on työelämän pyör­teissä merkittävä etu. Hyvät neuvot­te­lu­taidot tekevät sinusta vaikut­ta­vamman kollegan ja auttavat huoleh­timaan omista rajoistasi.

 

Etäkoulutuksen sisältö

 • Digi­taa­linen työtila (Howspace)
 • Jakso 1: Video (noin 1h) katsot­ta­vaksi silloin kun sinulle parhaiten sopii
 • Jakso 2: Vuoro­vai­kut­teinen webi­naari (2h), jossa sinulla on mahdol­lisuus keskus­tella koulut­tajan ja muiden osal­lis­tujien kanssa pien­ryh­mässä
 • Jakso 3: Video (noin 1h) katsot­ta­vaksi silloin kun sinulle parhaiten sopii

Hyödyt osallistujille

 • Ymmärrät, mistä hyvät neuvot­telut koos­tuvat
 • Osaat valmis­tautua neuvot­te­luihin
 • Ymmärrät, miten omasta neuvot­te­lu­kun­nosta voi huolehtia
 • Opit vaikut­tamaan vasta­puolen päätök­sen­tekoon
 • Saat konkreet­tisia ja yksin­ker­taisia vinkkejä neuvot­te­lu­ti­lan­teissa vuoro­vai­kut­ta­miseen

Kenelle

Koulutus soveltuu kaikille, jotka haluavat nostaa omaa vaikut­ta­vuuttaan neuvot­te­lu­taitoja hiomalla.Program

Datum Starttid Sluttid Anteckning!
02.11.202110:0012:00

1. Digi­taa­linen työtila (Howspace), joka ohjaa koulu­tus­ko­ko­nai­suuden suorit­ta­mista.

2. Jakso 1: Video (noin 1h) Laadukkaat neuvot­telut ja niihin valmis­tau­tu­minen.

3. Väli­tehtävä 1: Omien neuvot­te­lu­tai­tojen arviointi (n. 30 min) Tehdään itse­näi­sesti ennen webi­naa­rio­suutta.

4. Jakso 2: Vuoro­vai­kut­teinen webi­naari (2h), jossa sinulla on mahdol­lisuus keskus­tella koulut­tajan ja muiden osal­lis­tujien kanssa pien­ryh­mässä.

 • Väli­teh­tävien läpi­käynti
 • Onnis­tuneen neuvot­telun aloitus
 • Haas­tavien neuvot­te­lu­ti­lan­teiden erityis­piirteet
 • Keskei­simmät neuvot­te­lu­tek­niikat – miten osaksi arkea?
 • Tulevan neuvot­te­lu­ti­lanteen suun­nittelu

5. Väli­tehtävä 2: Vali­koi­tujen neuvot­te­lu­tek­nii­koiden kokeilu tosie­lä­mässä

6. Jakso 3: Video (noin 1h) Itsensä johta­misen ja neuvot­te­luissa onnis­tu­misen suhde

Avbokningsvillkor

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli ilmoittautuja ei pääse kurssille, voi hänen sijastaan tulla toinen henkilö. Mikäli ilmoittautumisen peruutus tehdään vähemmän kuin 14 päivää ennen kurssin alkua, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50% kurssimaksusta. Mikäli ilmoittautunut jää saapumatta kurssille ilman peruutusilmoitusta, veloitamme koko osallistumismaksun. Kurssimateriaalin toimittamisesta oppilaalle peruuntumistapauksessa veloitamme lisäksi 100 EUR. Peruutusmaksut veloitetaan myös sairastapauksissa.

Vill du bli partner med Oppia.fi?

Kontakta oss!