Tieto, digitaalisuus ja johtaminen - koulutus kuntien johtotasolle

Kesto: 3 pv , Opetuskieli: suomi, Materiaalikieli: suomi, Materiaali: paperi
ILMOITTAUTUMINEN KURSSILLE ON SULJETTU.

Tuotekuvaus

3 PÄIVÄN TEHOKURSSI - VETOVOIMAISEN KAUPUNGIN JOHTAMINEN DIGITAALISESSA AJASSA

Kunnat muuttuvat ja työtavat kehittyvät. Johtajatasolle suunnatussa koulutuksessa käydään läpi miten digitalisaatiota voidaan käyttää välineenä tiedolla johtamiseen ja muutoksen hallintaan. Koulutus sisältää 2 päivän intensiivijakson, jonka aikana käydään läpi tiedolla johtamista, avoimen datan tuomia mahdollisuuksia, paikkatiedon ja geomedian hyödyntämistä päätöksenteossa sekä ketteriä projektinhallintavälineitä. Intensiivijakson jälkeen osallistujilla on mahdollisuus suunnitella omaa työtään omassa kunnassa kuukauden ajan. Projektinhallintavälineiden avulla keskustelua suunnitelmista käydään kouluttajien ja kurssilaisten välillä tämän jakson aikana.Tämän jälkeen kurssi päättyy päivän tilaisuuteen, jossa suunnitelmat käydään läpi yhdessä. Osallistujille toteutetaan myös resilienssianalyysi eli yksilön muutoksenkestävyyttä mitataan koulutuksen aikana.

Koulutuksen hintaan kuuluvat kahvit & lounaat. Lisäksi voit myös valita hotelliyön & illallisen 1. koulutuspäivän päätteeksi.

Koulutuksen toteuttavat Suomen huippuasiantuntijat avoimen datan, visualisoinnin, paikkatiedon ja muutosjohtamisen sekä ketterien menetelmien saralta.

 • Muutosjohtaminen ja paikkatiedot päätöksenteon välineinä: Ramboll Finland Oy
 • Avoin data ja geomedia: Gispo Oy
 • Datan visualisointi ja tiedolla johtaminen: Malmcon Oy
 • Ketterät menetelmät ja prosessit: Solita Oy

KOULUTUKSEN KUVAUS

Koulutus toteutetaan 2 päivän intensiivijaksolla, jonka jälkeen osallistujilla on kuukausi aikaa toteuttaa etätehtävä omassa kunnassa. Etätehtävä liittyy koulutuksen aihepiireihin ja tehdään kunnan omaan käyttöön. Työn aikana saat tukea projektin eteenpäinviemiseen kouluttajilta sekä muilta koulutettavilta.

Tämän jälkeen kokoonnutaan jälleen yhteen ja käydään läpi suunnitelmat yhdessä kolmannen kurssipäivän aikana. Kotiin vietäväksi koulutettavilla on selkeä suunnitelma miten kunnan omaa tiedolla johtamista voidaan kehittää.

Jokaisesta koulutettavasta tuotetaan resilienssianalyysi.

Koulutuspäivät alkavat klo 8:30 aamukahvilla. Koulutuspäivät sisältävät luentoja ja harjoituksia sekä ryhmätyötehtäviä.

KOULUTUKSEN TAVOITTEET

Tavoitteena kurssilla on antaa kuntien johtajille ymmärrys erilaisista digitaalisista menetelmistä suunnittelun osana. Koulutettavat saavat käyttöönsä helposti omaksuttavia välineitä ja oivalluksen digitalisaation hyödyistä, jotta he pystytvät johtamaan modernia kuntaorganisaatioitaan ja kuntaomaisuutta tehokkaammin.

Kurssilla tarkastellaan oman kunnan ja omaan toimialaan soveltuvia aineistoja, joiden avulla voidaan suunnitella paremmin kehittämistoimia. Koulutuksen aikana toteutetaan kunnan omiin tietovarantoihin perustuva suunnitelma, jonka avulla voidaan mm. säästää infraomaisuuden korjausvelkaa tai kohdentaa niukkoja resursseja tarkemmin.

Koulutuksen jälkeen osallistujat ovat ymmärtävät tiedonhallinnan merkityksen ja potentiaalin, tehneet suunnitelman toimialansa ottamiseksi haltuun tiedolla johtamisen avulla ja heillä on keinot toteuttaa suunnitelma omassa organisaatiossaan.

KENELLE KOULUTUS SOPII?

Koulutus on suunnattu pienten ja keskisuurten kuntien johtotasolle. Aiempaa tuntemusta paikkatiedoista, avoimesta datasta tai tiedolla johtamisesta ei tarvita. Koulutus antaa välineet johtaa kunnan toimintoja tietopohjaisesti ja tarjoaa kattauksen erilaisia digitaalisia työkaluja tämän toteuttamiseen.

TUKIPALVELU KOULUTUKSEN AIKANA

Koulutukseen aikana käytössäsi on Gispo Oy:n tarjoama tukipalvelu-alusta. Tukipalvelusta saat henkilökohtaista tukea paikkatiedon ja avoimen datan hyödyntämisessä. Lisäksi koulutuksen etäjakson aikana tarjoamme on-line neuvontaa koulutukseen valituilla pikaviestintävälineillä.Ohjelma

Päivämäärä
Aloitusaika
Lopetusaika
Huom!
15.11.2017
09:00
17:00
Yhteinen iltaohjelma
16.11.2017
09:00
15:30
13.12.2017
09:00
15:00

1 PÄIVÄ: TIEDONHALLINTA JA KETTERYYS (9:00-17:00 + ILTAOHJELMA)

Päivän aloitus ja orientaatio aiheeseen

Johdatko kuntaasi tiedolla? Mikko Malmgren/Malmcon Oy

 • Johtamiskulttuurin muutos
 • Tiedolla johtaminen ja miten tiedoilla voidaan tehdä säästöjä ja parantaa organisaation läpinäkyvyyttä?
 • Tiedon visualisointi ja kuntien tietojen tarkastelu
 • Katsaus visualisointivälineisiin
 • Kunnan tietojohtaminen ja päätöksenteko tietoon perustuen
 • Investoinnit ja lupa-hakemukset
 • Harjoitus oman organisaation tietohallinnon kehittämiseen

Kohti fiksumpaa tekemistä ja miten sitä johdetaan, Teemu Hyyryläinen / Solita Oy 

 • Ketteryys, paljon melua tyhjästä?
 • Pysytään pinnalla: tolkkua monimutkaistuvaan maailmaan
 • Oikeat lääkkeet oikeaan vaivaan: systemaattinen hankehallinta
 • Älä kuole seuraavaan IT-projektiin
 • Projektien suorittamisesta arvon tuottamiseen
 • Modernin johtamisen vastuukolmio ja miten sitä hyödynnetään

Yhteinen iltaohjelma

2 PÄIVÄ: AVOIMUUS JA PAIKKATIEDOT PÄÄTÖKSENTEOSSA (9:00-15:30)

Oman projektin aloitus

Avoin kunta - avoin tieto, avoimet toimintatavat ja työkalut, Gispo  Oy

 • Kuntien tiedon avaaminen, välineet ja resurssit
 • Open by default - mitä se vaatii?
 • Esimerkkejä avoimista kunnista ja miten avoimuus voi säästää
 • Alueellinen yhteistyö - Case: Lounaistieto.fi (Sara Tamsaari, Varsinais-Suomen liitto)
 • Avoin johtajuus ja avoimet työkalut
 • Avoimen datan palvelut
 • Miten mitata kunnan avoimuutta?
 • Harjoitus oman kunnan tiedon avaamisesta

Geomedia ja paikkatiedot päätöksenteon ja johtamisen välineinä, Gispo Oy

 • Miten paikkatiedon keinoin tehostetaan toimintaa?
 • Miten esimerkiksi investointeja voidaan tutkia kartalla ja tehdä päätöksiä sen perustella?
 • Kartta mediana, geomedia johtamisessa
 • Tietolähteet ja rekisterit
 • Saavutettavuus ja palveluiden tehostaminen paikkatietojen avulla
 • Harjoitus tiedon visualisoimisessa ilmaisohjelmiston avulla

Etätehtävän suunnittelu, Ramboll Suomi Oy

 • Jokainen osallistuja laatii suunnitelman oman kunnan tietojohtamisen kehittämiseen
 • Projekti toteutetaan ketterästi ja tukea saa sen toteutukseen asiantuntijatiimiltä online-tuen avulla
 • Etätehtävän toteutus kuukauden aikana koulutuksen jälkeen

3. PÄIVÄ - ETÄTEHTÄVÄN PURKU JA PALAUTEPÄIVÄ (9:00-15:00)

 • Tavoitteiden reflektointi - miten asiat ovat edenneet (retrospektiivi)
 • Projektien esittely
 • Kysy ja vastaa osio
 • Resilienssianalyysin tulokset
Peruutusehdot

Ilmoittaudu viimeistään 25.10. mukaan kurssille! Koulutus järjestetään, jos koulutukseen ilmoittautuu vähintään 10 henkeä. Ilmoitamme viimeistään 2 viikkoa ennen koulutusta koulutuksen toteutumisesta. 

Voit peruttaa maksutta 16 vrk ennen koulutusta ilmoittamalla kouluttajalle tai osoitteeseen info@gispo.fi

Tämän jälkeen tehtävistä peruutuksesta veloitetaan 300 €

Ilmoittamatta poisjäännistä veloitetaan koko koulutuksen hinta.

Peruutuskulujen välttämiseksi (esim. sairastapauksessa) työyksikkö voi lähettää koulutukseen sijaisen.

Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!