Esimiehen tulikoe – ensiapua haastaviin tilanteisiin esimiestyössä

Kesto: 1.0 pv
Kurssia ei ole tällä hetkellä aikataulutettu. Ota yhteyttä ja sovi asiakaskohtainen koulutus.

Tuotekuvaus

Kenelle: Haastavien johtamistilanteiden parissa työskenteleville.

Koulutus on suunniteltu johdolle ja lähiesimiehille. Se soveltuu hyvin myös muun muassa HR-asiantuntijoille ja luottamusmiehille.

Päivän aikana käsitellään ennaltaehkäiseviä toimintamalleja ja haastavia johtamistilanteita kuten varoituksia sekä yksilöperusteisia irtisanomisia että irtisanomista taloudellisin ja tuotannollisin perustein. Lisäksi käydä läpi miten varoituksiin ja irtisanomisiin valmistaudutaan ja miten ne käydään ammattimaisesti ja inhimillisesti yksilöä kunnioittaen.

Tavoite ja hyöty
Koulutus antaa toimintamalleja haastavien tilanteiden ennaltaehkäisyyn ja puheeksiottamiseen sekä palvelussuhteen päättämiseen liittyviin käytännön kysymyksiin. Koulutuksen jälkeen osallistujilla on malli käytännönläheisistä ja inhimillisistä tavoista toimia erilaisissa haastavissa esimiestilanteissa. Asioita käsitellään teorian, käytännön esimerkkien ja case harjoitusten kautta.

Etukäteiskysymyksiä ja toiveita kurssin painotuksista voi lähettää osoitteeseen: kristiina.pihlaja@careerjoy.fi . Näin varmistamme että kurssi vastaa osallistujien tarpeita ja antaa vastauksia juuri niihin kysymyksiin, jotka ovat osallistujille ajankohtaisia.

KouluttajatSami Pulkkinen on lakimies, joka on työskennellyt työsuhdepäällikkönä yli 15 vuotta, toiminut esimiehenä ja kohdannut ja ratkonut eri esimiestyöhön liittyviä tilanteita sekä toiminut neuvottelijana useissa yt-neuvotteluissa.

Kristiina Pihlaja ja Peppi Härme ovat kokeneita esimiehiä ja henkilöstöpäälliköitä. He ovat olleet itse ja yhdessä esimiesten kanssa suunnittelemassa ja toteuttamassa toimenpiteitä erilaisissa haastavissa johtamistilanteissa.

Careerjoy HR Services Oy on esimies- ja työyhteisökoulutuksia, henkilöstöpäällikkövuokrausta ja konsultointia tarjoava yritys. Katso lisää www.careerjoy.fi08.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvit

09.00 Koulutus alkaa: tilaisuuden avaus ja päivän tavoitteet

09.15 – Työsuhdejuridiikkaa
– työelämän perusteet: lainsäädäntö ja työehtosopimukset
– erilaisia haastavia tilanteita
– ongelmien ennaltaehkäisy päivittäisessä työssä
– työnantajan keinot ongelmatilanteissa:
– direktio- eli työnjohto-oikeus
– varoituksen antaminen
– työsuhteen päättäminen

10.30 tauko

10.45 Työsuhdejuridiikka jatkuu:
– työsuhteen päättymistapoja:
– irtisanominen varoituksen jälkeen
– irtisanominen ilman varoitusta
– työsopimuksen purkaminen
– purkaneena pitäminen poissaolon perusteella
– koeaikapurku
– työsopimuksen päättämisestä sopiminen
– irtisanominen tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla ja siihen liittyvät yhteistoiminta- ja takaisinottovelvoitteet sekä TVR-maksu
– määräaikaiset työsopimukset
– irtisanomisen ja purkamisen menettelytavat
– työnantajan vastuut liittyen kiusaamiseen, häirintään, epäasialliseen kohteluun, syrjintään ja työkuormituksen ehkäisyyn

12.00 Lounas

Ennaltaehkäisy
– Varhaisen tuen malli
– Käytännön toimintamalleja ennaltaehkäisyssä

Puheeksiottokeskustelu käytännössä
– Valmistautuminen keskusteluun ja taustamateriaalin kerääminen
– Keskustelun käyminen ja siihen liittyvät vinkit
– Käydyn keskustelun seuranta ja mahdolliset jatkotoimenpiteet
– Harjoitus ja sen purku

Klo 14.15 Kahvitauko

Irtisanomiskeskustelun käyminen käytännössä
– Valmistautuminen keskusteluun ja taustamateriaalin kerääminen
– Keskustelun käyminen ja siihen liittyvät vinkit
– Käydyn keskustelun seuranta ja mahdolliset jatkotoimenpiteet
– Harjoitus ja sen purku

Irtisanomisten jälkihoito
– Tuki irtisanottaville
– Toimenpiteet ja ilmapiiri työyhteisössä
– Jatkavan henkilöstön tukeminen ja motivointi
– Muutosturvalain uudistus ja työnantajan velvollisuudet

16.00 Koulutus päättyy
Peruutusehdot
Mikäli ilmoittautuja ei pääse kurssille, voi hänen sijastaan tulla toinen henkilö. Mikäli ilmoittautumisen peruutus tehdään vähemmän kuin kaksi (2) viikkoa ennen kurssin alkua, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50% kurssimaksusta. Mikäli ilmoittautunut jää saapumatta kurssille ilman peruutusilmoitusta, veloitamme koko osallistumismaksun. Kurssimateriaalin toimittamisesta oppilaalle peruuntumistapauksessa veloitamme lisäksi 100 EUR. Peruutusmaksut veloitetaan myös sairastapauksissa.

Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!