Service deskin kriittiset menestystekijät

Kesto: 2.0 pv
Kurssia ei ole tällä hetkellä aikataulutettu. Ota yhteyttä ja sovi asiakaskohtainen koulutus.

Tuotekuvaus

Koulutuspäivät klo 9.00-16.00, ilmoittautuminen ja aamukahvit alkavat klo 8.30

Kahden päivän kurssi on tarkoitettu Service desk -esimiehille ja -asiantuntijoille. Valmenna itseäsi ja tiimiäsi selviämään tämän päivän haasteista ja kohtaamaan tulevaisuus!

Service desk on tärkeä palvelunhallinnan funktio. Strategian, johtamisen, henkilöstöasioiden, työkalujen, resurssien ja prosessien on oltava kunnossa, jotta toiminta tuottaa arvoa asiakkaalle, ja on myös palvelutuottajan näkökulmasta tehokasta ja taloudellista. Service deskin kriittiset menestystekijät -valmennuksessa keskustellaan näihin kaikkiin osa-alueisiin liittyvistä parhaista käytännöistä ja opeista.

Omana kokonaisuutenaan ovat keskeiset suorituskykymittarit eli KPI:t, joilla toiminnan vaikuttavuutta ja tehokkuutta arvioidaan.

Valmennuksen tavoitteena on antaa ideoita oman service deskin kehittämiseksi ja kypsyystason nostamiseksi nyt ja tulevaisuudessa.

Koulutuksen teemoja
- Service deskin tavoitteet ja johtaminen
- Service deskin organisointi
- Service desk -palvelun kuvaaminen
- Itsepalvelun rooli
- Keskeiset taustaprosessit
- Resurssit ja kyvykkyydet
- Service deskin kriittiset menestystekijät ja keskeiset suorituskykymittarit
- Tulevaisuuden service desk

Tutkimuksen (The War for Talent by Robert Half Technology) mukaan tulevaisuuden tukiorganisaatiot tarvitsevat henkilöitä, jotka ovat asiakaspalveluorientoituneita, halukkaita opiskelemaan uutta teknologiaa ja trendejä, sosiaalisesti älykkäitä, kykeneviä proaktiiviseen ongelmanhallintaan sekä yhteistyökykyisiä yli yksikkörajojen.

Materiaali jaetaan osallistujille noin viikkoa ennen sähköisessä muodossa.
Ei esitietovaatimuksia.

Kouluttaja
Liisa Torkkeli (valmentaja ja konsultti) on työskennellyt ICT-alueen vastuu- ja kehittämistehtävissä koko työuransa ajan. Liisan keskeisiä osaamisalueita ovat ITILin parhaat käytännöt, projektinhallinta ja Prince2 sekä service deskin ja taustaprosessien kehittäminen. Hän on ollut vuodesta 2008 pääauditoijana HDI Nordicin Vuoden Service Desk -kilpailussa. Hän on konsultoinut useissa organisaatioissa, vetänyt kymmeniä aihealueisiin liittyviä valmennuksia ja kouluttanut satoja IT-palvelunhallinnan ammattilaisia. Hän on ollut myös aktiivisesti mukana palvelunhallinnan kehittämisessä toimimalla mm. käyttäjäorganisaation (itSMF Finland) hallituksessa ja eri työryhmien vetäjänä.

Palautetta 6/2015 järjestetystä koulutuksesta
- Päivässä oli parasta luennoitsijan ammattitaito.
- Päivässä oli parasta koulutuksen sisältö
- Päivässä oli parasta käytännön esimerkit ja muiden kurssilaisten tavat/kokemukset
- Sain ideoita itselleni parantaa Deskin toimintaa.


Wave-jäsenenä hinta on 990 euroa + alv. Yrityskohtaisen Wave-jäsenyyden voit tarkistaa täältä:
http://wave.wakaru.fi/wave/

 Peruutusehdot
Mikäli ilmoittautuja ei pääse kurssille, voi hänen sijastaan tulla toinen henkilö. Mikäli ilmoittautumisen peruutus tehdään vähemmän kuin kaksi (2) viikkoa ennen kurssin alkua, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50% kurssimaksusta. Mikäli ilmoittautunut jää saapumatta kurssille ilman peruutusilmoitusta, veloitamme koko osallistumismaksun. Kurssimateriaalin toimittamisesta oppilaalle peruuntumistapauksessa veloitamme lisäksi 100 EUR. Peruutusmaksut veloitetaan myös sairastapauksissa.

Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!