-

Projektisalkun hallinta – johtamisen kulmakivi

Projektisalkunhallinnassa on kyse organisaation käynnistettävien ja käynnissä olevien projektien hallinnoinnista keskitetyssä paikassa. Projektisalkku tarjoaa tietoa siitä, mitä projekteja juuri kyseisellä hetkellä organisaatiossa on käynnissä, ja mitä uusia ollaan mahdollisesti tulevaisuudessa käynnistämässä. Projektisalkku tarjoaa käyttäjälleen eturivin paikan nähdä missä ollaan ja minne ollaan menossa. Miten projekteilla menee ja ketkä niiden äärellä työskentelevät.…Lue lisää

Retroilua ja Lessons Learned

Perinteisessä projektimaailmassa Lessons Learned, eli saatujen kokemusten hyödyntäminen luo vahvan pohjan tulevien hankkeiden menestykselle. Tiimi, tuote ja release kohtaiset retrot (Retrospective) ovat keskeinen osa ketterän tiimin toiminnan kehittämistä sekä kehityssykleissä etenevien hankkeiden laadun parantamista.…Lue lisää

Oikeasti ketteryys on tilannetajua ja valintoja

Ensimmäinen vaihe organisaation siirtymisessä ketterämpään toimintatapaan on hahmottaa, millaiseen toimintaan ketteryys sopii ja milloin kannattaa valita jokin toinen lähestymistapa. Pohdinnan lopputulos ei useinkaan ole puhtaasti ketteriä menetelmiä käyttävä organisaatio, vaan organisaatio, jossa osataan valita liiketoiminnan, aidon asiakastarpeen ja kunkin tilanteen mukaan tarkoituksenmukainen työ- ja toimintatapojen yhdistelmä.…Lue lisää

Erilaisuuden tunnistaminen työkaluksi huipputiimin työn tukemiseen

Ketterät taidot -valmennuksessani asiakas sanoi kerran, että ”tässähän on kyse vanhoista hyvistä käytöstavoista.” Keskustelimme tiimin psykologisesta turvallisuudesta ja siitä, millaisia arvoja ketteryyden taustalla on ja miten tiimityöskentelyä voisi tukea kohti huipputiimin hyvää pössistä ja parasta tehokkuutta.…Lue lisää

Ihmistuntemus ja valmennustaidot auttavat projektijohtajaa

Olet varmaankin huomannut, että monet hankaluudet projekteissa ja palveluissa liittyvät siihen, miten ihmiset käyttäytyvät. Joku esimerkiksi saattaa olla jäykkä ja ehdoton sen suhteen, että asiat on tehtävä sääntöjen, suunnitelmien ja sovittujen menettelyiden mukaisesti. Joku toinen sen sijaan saattaa välttää kaikkia sääntöjä eikä pidä kiinni sovitusta. Jos nämä kaksi sattuvat samaan projektiin, niin he saattavat toden teolla ärsyttää toisiaan.…Lue lisää

Heureka! Viisi vinkkiä projektin ongelmanratkaisuun

Täytyy kaivaa myös englanninkielinen versio avuksi. Englanniksi ko. osaamisalueesta käytetään termiä ”Resourcefulness”, joka suoraan käännettynä suomeksi olisi neuvokkuus tai nokkeluus. Se kuvaa mielestäni hieman paremmin mistä osaamisessa on kyse. Kyseessä on projektipäällikön taito luoda, tukea ja viedä läpi ideointia, innovointia ja ongelmanratkaisua projektin erilaisissa tilanteissa. Tässä sinulle viisi vinkkiä projektin oivaltavaan ongelmanratkaisuun.…Lue lisää

Projektipäällikön urapoluista

Puhuin taannoin taas yhden asiakkaan kanssa projektipäällikön roolista organisaatiossa ja heidän urapoluistaan – varsinkin niiden puuttumisesta. Ennen kuin käsittelen projektipäällikön urapolkujen kehittämistä, kannattaa pysähtyä siihen mitä ura ja urapolut oikein ovat.…Lue lisää

Seitsemän askelta ihmislähtöiseen projektijohtamiseen

Mitä arpoo mielessään projektipäällikkö, joka luonnostelee ehdotusta uudeksi projektiksi? Hän miettii, miten saisi ihmiset syttymään juuri tästä projektista niin, ettei se muodostuisi vain yhdeksi tukkeeksi hyvien aikomusten hautausmaalle. Sinne minne päätyvät hankkeet, joihin ei lopulta riittänyt aikaa, rahaa, tekijöitä eikä osaamista.…Lue lisää

Erilaisuuden tunnistaminen työkaluksi huipputiimin työn tukemiseen

Ketterät taidot -valmennuksessani asiakas sanoi kerran, että ”tässähän on kyse vanhoista hyvistä käytöstavoista.” Keskustelimme tiimin psykologisesta turvallisuudesta ja siitä, millaisia arvoja ketteryyden taustalla on ja miten tiimityöskentelyä voisi tukea kohti huipputiimin hyvää pössistä ja parasta tehokkuutta.…Lue lisää

Hyvän tiimipelaajan tunnusmerkit

Tiimissä toimiminen ei ole aina helppoa. Tiimi muodostetaan monesti haastavan tai vaikean ongelman ratkaisuun tai haasteellisen kokonaisuuden toteutukseen tiukalla aikataululla ja budjetilla.…Lue lisää

Projektipäällikön 7 yleisintä sudenkuoppaa

Minulta kysytään useammin projektien epäonnistumisista kuin onnistumisista. Jälleen hiljan pyydettiin kertomaan pahoista projektipäälliköiden epäonnistumisista. Usein askarruttaa, mikseivät projekti-ihmiset ole kiinnostuneita kuulemaa neuvoja onnistumiseen. Onko niin, että halutaan mieluummin herkutella toisten epäonnistumisilla, kuin saada eväitä onnistumisiin? Haluan kuitenkin uskoa, että epäonnistumisista kuulemalla halutaan maistaa hapanta myrkkymarjaa ja niin oppi jää paremmin mieleen.…Lue lisää

Onko sinulla edellytyksiä olla ketterä?

Tiedätkö aamulla, mitä teet tänään töissä? Kuka tai mikä määrittää päiväsi kulun? Mitä saat aikaiseksi päivän aikana? Tämä kirjoitus on ketteryyttä käsittelevän blogisarjan toinen osa, jossa pohditaan ketteryyden edellytyksiä itse kunkin henkilökohtaisella tasolla. Ensimmäisessä osassa pohdittiin sitä, mitä ketteryys ylipäänsä on.…Lue lisää

Mitä on ketteryys?

Ketteryyttä vaaditaan kaikkialla, mutta ymmärrämmekö sen samalla tavalla? Tämä kirjoitus on ensimmäinen osa ketteryyttä käsittelevässä blogisarjassa, jonka seuraavissa osissa mietitään, millaisia asioita käytännössä toiminnan ketteröittäminen vaatii.…Lue lisää