Yritysjuridiikan ja verotuksen teemapäivä

Kesto: 1 pv , Opetuskieli: suomi, Materiaalikieli: suomi, Materiaali: paperi
KURSSI SULJETTU!
Valitse toinen aloituspäivämäärä sivun vasemmasta laidasta (mobiilinäkymässä sivun alaosassa)

Tuotekuvaus

Koulutuspäivä on tarkoitettu erityisesti taloushallinnon ammattilaisille, joiden työssä varojenjakoon ja yrityksen omistusjärjestelyihin liittyvät kysymykset tulevat vastaan. Koulutus sopii myös esim. yritysten omistajille ja kaikille niille, joilla on perustiedot yritysjuridiikasta ja yritysverotuksesta ja jotka haluavat vahvistaa osaamistaan.

MIKSI?

Millä edellytyksin osakeyhtiöstä voidaan jakaa yhtiön voitto- ja muita varoja? Minkälaista päätöksentekoa tämä vaatii ja minkälaisin taloudellisin reunaehdoin tämä on mahdollista? Mitä ovat esim. tase- ja maksukykytesti varojenjaon hyväksyttävyyden edellytyksenä?

Yritysjuridiikan ja verotuksen teemapäivä antaa sinulle hyvän käsityksen tämänkaltaisista kysymyksistä sekä niiden ratkaisuvaihtoehdoista yritysjuridiikan ja verotuksen näkökulmasta.

Toinen päivän pääteemoista on osakeyhtiön omistuspohjan laajentaminen uusia osakkeita antamalla ja sen kaventaminen yhtiön osakkeita osakkeenomistajalta hankkimalla tai lunastamalla. Pystyt koulutuspäivän annin perusteella antamaan ohjeita muun muassa siitä, miten uudelle osakkeenomistajalle annettavat osakkeet pitää hinnoitella.

Edellä mainittujen pääteemojen lisäksi koulutuspäivässä kerrotaan myös yritysverotuksen uusimmasta oikeuskäytännöstä ja niin sanotun tulolähdejaon poistumisen merkityksestä osakeyhtiöiden verotuksessa.
 

MITEN?

Kouluttajaksi olemme valinneet alan huippuasiantuntijoita.

Janne Ruohonen, professori (oa.), KTT
Markku Ojala, verotuksen ja kirjanpidon johtava asiantuntija
Matti Urpilainen, dosentti, OTT
Veikko Vahtera, professori, OTTOhjelma

Päivämäärä
Aloitusaika
Lopetusaika
Huom!
24.09.2019
09:00
16:00

Päivän puheenjohtajana toimii Markku Ojala, verotuksen ja kirjanpidon johtava asiantuntija, Taloushallintoliitto.

8.45 - 9.00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00 - 9.45 Yhtiön varojen jakaminen ja siitä päättäminen
• Yritysoikeussuunnittelu ja varojenjakokysymykset
• Velkojien suoja
• Varojenjako ja päätöksenteko - yksimieliset osakkeenomistajat / OYL 13:6.4
Janne Ruohonen

9.45 - 10.30 Varojenjaon hyväksyttävyys
• Liiketaloudellinen peruste
• Lähipiiritoimet
• Erityisesti maksukykytestistä
Janne Ruohonen

10.30 - 10.45 Tauko

10.45 - 11.30 Varojenjaon verokysymyksiä
• Osinkoverotus: tase-erien arvostus ja sisällyttäminen nettovarallisuuteen
• SVOP-rahastosta jaettujen varojen verotus
• Yhtiöjärjestyksestä poikkeava varojen jakaminen
• Lähipiiri- ja intressipiiritoimet - tilinpäätöksen liitetietovaatimukset ja verokysymykset
• Varojenjako, ennakonpidätyksen toimittaminen ja ilmoittaminen
Markku Ojala

11.30 - 12.30 Lounas

12.30 - 13.15 Omistussuhteiden muutokset antamalla uusia osakkeita
• Osakeanti ja suunnattu osakeanti
• Osakkeiden hinnoittelu
• Osakassopimuksen määräykset
Veikko Vahtera

13.15 - 14.00 Omistussuhteiden muutokset hankkimalla tai lunastamalla yhtiön omia osakkeita
• Omien osakkeiden hankinta ja lunastaminen
• Osakkeiden hinnoittelu
• Osakassopimusten määräykset
Veikko Vahtera

14.00 - 14.30 Kahvi

14.30 - 16.00 Ajankohtaisia verokysymyksiä
• Katsaus tulolähdejaon poistamiseen ja muihin verotuksen ajankohtaisiin lainsäädäntömuutoksiin – mitä tilitoimistotyössä on huomioitava
• Tilitoimistoille ajankohtaista KHO:n oikeuskäytäntöä ja Verohallinnon linjauksia
Matti Urpilainen

Peruutusehdot

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli ilmoittautuja ei pääse kurssille, voi hänen sijastaan tulla toinen henkilö. Mikäli ilmoittautumisen peruutus tehdään vähemmän kuin 14 päivää ennen kurssin alkua, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50% kurssimaksusta. Mikäli ilmoittautunut jää saapumatta kurssille ilman peruutusilmoitusta, veloitamme koko osallistumismaksun. Kurssimateriaalin toimittamisesta oppilaalle peruuntumistapauksessa veloitamme lisäksi 100 EUR. Peruutusmaksut veloitetaan myös sairastapauksissa.

Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!