Uusi työaikalaki ja vuosilomalain muutokset - työaika ja lepoajat, lisä- ja ylityö, työaikapankki ja vuosilomalain lisävapaapäivät

Kesto: 1.0 pv
Kurssia ei ole tällä hetkellä aikataulutettu. Ota yhteyttä ja sovi asiakaskohtainen koulutus.

Tuotekuvaus

Koulutuksen aamupäivän osuudessa käsittelemme uuden työaikalain ja sen muutosten vaikutusta palkkahallintoon. Työaikalaissa rajoitetaan enimmäistyöaikoja ja säädetään lepoajoista. Mitä muutoksia säännöllisen työajan järjestämiseen ja lepoaikoihin on tulossa? Muuttuuko työajan määritelmä?

Työnantaja ja työntekijä saavat jatkossa sopia ns. joustotyöajasta, jossa vähintään puolet työajan sijoittamisesta ja työntekopaikasta on työntekijän päätettävissä. Miten työaika rekisteröidään, kun sitä tarvitaan vuosilomapalkan laskemista varten? Liukuvan työajan järjestämiseen on niin ikään tulossa sekä joustoja että rajoitteita.

Työaikapankkia koskevat säännökset lisätään työaikalakiin. Työaikapankkia koskevassa sopimuksessa on sovittava muun muassa siitä, mitä eriä pankkiin voidaan säästää ja miten säästettyä aikaa pidetään vapaana. Työaikapankista voidaan sopia työpaikoilla työnantajan ja henkilöstön kesken.

Työaikalain mukaan maksettavia korvauksia ovat lisä- ja ylityökorvaukset, varallaolokorvaus, sunnuntaityökorvaus ja viikkolepokorvaus. Muuttuuko viikkolepokorvauksen laskenta? Tuleeko lisä- ja ylityön laskentaan muutoksia? Jatkossa laissa säädetään työajan enimmäismäärästä ja vanhat ylityökiintiöt poistuvat.

Iltapäivällä koulutuksessa käsitellään vuosilomalain muutosten vaikutusta palkkahallintoon. Vuosilomalakia muutettiin 1.4.2019 alkaen siten, että työntekijä voi saada lisävapaapäiviä, jos hän ei ole ansainnut vuosilomaa vähintään 24 lomapäivää sairaudesta johtuen.

Lisävapaapäiviä kertyy kuitenkin enintään 12 kuukaudelta. Uusi 12 kuukauden jakso voi alkaa, jos työntekijä on ollut työssä täyden lomanmääräytymiskuukauden.

Lakimuutos on erittäin monimutkainen ja työläs toteuttaa käytännössä. Erilaisia poissaolotilanteita on käsittämätön määrä. Työntekijällä on oikeus saada lisävapaapäiviltä säännönmukaista tai keskimääräistä palkkaansa vastaava korvaus. Korvaus ei ole lomapalkkaa vaan aivan uusi palkkalaji. Pitämättä jääneet lisävapaapäivät korvataan työsuhteen päättyessä rahana.

Milloin vuosiloma ja lisävapaapäivät on annettava? Kuinka loman ja lisävapaiden ajankohdasta voidaan sopia? Lainmuutosten yhteydessä työkyvyttömyyden vuoksi siirretyn vuosiloman ajankohtaa muutetaan siten, että sitä aikaa pidennetään, jonka kuluessa siirretty vuosiloma voidaan antaa.Ohjelma klo 9.00–16.00

Ilmoittautuminen, kahvitarjoilu ja materiaalin jako klo 8.30
Lounas klo 12.00–13.00
Iltapäiväkahvi klo 14.00
Koulutus päättyy klo 16.00
 

Työaikalaki

 •     Työaikalain soveltamisala    
 •     Työajaksi luettava aika
 •     Säännöllisen työajan järjestäminen ja paikallinen sopiminen
 •     Liukuva työaika
 •     Joustotyöaika
 •     Työaikapankki
 •     Lisä- ja ylityön laskenta ja korvaaminen
 •     Työajan enimmäismäärä
 •     Sunnuntaityö- ja viikkovapaakorvaus
 •     Korvauksien antaminen vapaa-aikana

 

Lisävapaapäivät sairausajalta   

 •    Lisävapaapäivät sairausajalta
 •    Yhdenjaksoisen poissaolojakson katkeaminen
 •     Lisävapaapäivien laskeminen vajaalta lomanmääräytymisvuodelta
 •     Muiden poissaolojen vaikutus lisävapaisiin

 

Korvaus lisävapaapäiviltä

 •     Säännöllisen työajan palkkaa vastaava korvaus
 •     Vapaan ajankohdan suuruinen korvaus
 •     Korvauksen peruste ja laskeminen
 •     Lisävapaapäivien korvaaminen lomakorvauksena

 

Lisävapaapäivien pitäminen

 •     Vuosilomapäivien ja lisävapaapäivien ajankohta
 •     Miten ajankohdasta voidaan sopia?
 •     Kertyykö lisävapaapäiviltä uutta vuosilomaa?
 •     Siirtyvätkö lisävapaapäivät sairausajalta?
 •     Voiko työntekijä pitää vuosilomaa tai lisävapaita sairausaikana?
 •     Miten vuosiloma ja lisävapaapäivät annetaan pitkän sairauspoissaolon aikana?
 •     Siirretyn vuosiloman ajankohta
Peruutusehdot
Mikäli ilmoittautuja ei pääse kurssille, voi hänen sijastaan tulla toinen henkilö. Mikäli ilmoittautumisen peruutus tehdään vähemmän kuin kaksi (2) viikkoa ennen kurssin alkua, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50% kurssimaksusta. Mikäli ilmoittautunut jää saapumatta kurssille ilman peruutusilmoitusta, veloitamme koko osallistumismaksun. Kurssimateriaalin toimittamisesta oppilaalle peruuntumistapauksessa veloitamme lisäksi 100 EUR. Peruutusmaksut veloitetaan myös sairastapauksissa.

Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!