Tilinpäätöksen laadinta käytännönläheisesti esimerkkien avulla

Kesto: 2.0 pv
Kurssia ei ole tällä hetkellä aikataulutettu. Ota yhteyttä ja sovi asiakaskohtainen koulutus.

Tuotekuvaus

Koulutuspäivä on erittäin käytännönläheinen, jolloin opittuja asioita voidaan välittömästi hyödyntää oman tilinpäätöksen laatimisessa. Koulutuspäivän aikana käsitellään kaikki taseen ja tuloslaskelmien erien ja liitetietojen erityispiirteet sekä huomioidaan pien- ja mikroyrityksille asetettavat lieventävät tilinpäätösvaateet. Ohjelma klo 9.00–16.00 molempina päivinä

Ilmoittautuminen, kahvitarjoilu ja
materiaalin jako klo 8.30
Lounas klo 12.00–13.00
Iltapäiväkahvi klo 14.00
Koulutus päättyy klo 16.00

 

1. päivä

Tilinpäätöksen tavoite ja toimintaa ohjaavat säännökset

 • Miten oikea ja riittävän kuvan vaatimusta sovelletaan käytännössä
 • Olennaisuus ja muut yleiset tilinpäätösperiaatteet
 • Osakeyhtiölain erityispiirteitä tilinpäätöksen laadinnan kannalta
 • Keskeiset riskikohdat pienosakeyhtiön tilinpäätöksessä

 

Tilinpäätöksen sisältö

 • Pien- ja mikroyhtiön tilinpäätösmalli
  • Tuloslaskelma
  • Tase 
  • Liitetiedot
  • Muut tilinpäätösasiakirjat
 • Pienyritystä suuremman yhtiön tilinpäätösmalli
  • Toimintakertomus (KPL ja OYL)
  • Tuloslaskelma
  • Tase
  • Rahoituslaskelma 
  • Liitetiedot
  • Muut tilinpäätösasiakirjat

 

Tuloslaskelma

 • Yleiset tuottojen ja kulujen jaksottamisperiaatteet
 • Liikevaihto ja tuottojen jaksottamisen periaatteet
 • Poikkeaminen yleisistä jaksotusperiaatteista
 • Vaihto-omaisuuden käsittely
  • Vaihto-omaisuuden määritelmä ja ryhmittely taseessa
  • Vaihto-omaisuuden hankintamenon määrittäminen
  • Varaston arvoon vaikuttavan tilaus- ja toimitusprosessin kuvaaminen
  • Tilaus- ja toimitustapalausekkeet - kenen omaisuutta hyödykkeet ovat?
  • Kaupanalan erityispiirteitä
  • Valmistustoimintaa harjoittavan yrityksen erityispiirteitä
  • Vaihto-omaisuuden arvostaminen
  • Varastoarvojen muutokset ja niiden kirjaaminen
 • Henkilöstökulujen jaksottaminen ja täsmäyttäminen
  • Palkat ja lomapalkat
  • Sosiaalikulut 
  • Täsmäyttämistoimenpiteet
 • Poistot ja arvonalentumiset
  • Pienhankinnan ja alle kolmen vuoden kalusto
  • Pienyhtiön poistokäytäntö
  • Käyttöomaisuuspoistot 2018 (EVL)
 • Verotettavan tulon laskenta
  • Tulolähdejaon merkitys
  • Verotettavan tulon laskenta
   • Verotettavaan tuloon lisättävät erät
   • Verotettavasta tulosta vähennettävät erät
  • Osakeyhtiön veroilmoituksen keskeiset kohdat

 

2. päivä

Tase

 • Pysyvät vastaavat ja hankintamenon määrittely
 • Aineettomat hyödykkeet
  • Miksi aineettomien hyödykkeiden aktivoimiseen pitää kiinnittää erityistä huomiota ja huolellisuutta?
  • Miten aineettomien hyödykkeiden hankintameno määritetään ja miten aktivoitujen hyödykkeiden vaikutusaikaa tulisi pystyä arvioimaan?
  • Aineettomien hyödykkeiden määritelmä ja ryhmittely taseessa
  • Kehittämismenojen määritelmä ja aktivointiedellytykset sekä dokumentointi
  • Mitä muita aineettomia hyödykkeitä voi aktivoida ja mitä aktivointien osalta tulee ottaa huomioon?
 • Aineelliset hyödykkeet
  • Rakennukset ja rakennelmat
  • Koneet ja kalusto
  • Aktivointi, poistot ja arvonalentumiset 
 • Sijoitusten ryhmittely taseessa
  • Sijoitus- ja rahoitusarvopaperit - ryhmittely ja arvostus
 • Arvonkorotukset
  • Miksi arvonkorotuksia kirjataan?
  • Mihin taseryhmiin voidaan tehdä arvonkorotuksia?
  • Miten vaikuttaa yhtiön omaan pääomaan?
 • Oman pääoman kirjaukset
  • Sidottu ja vapaa oma pääoma
  • Oikaisut jakokelpoisiin varoihin
  • SVOP- rahaston kirjanpidossa ja verotuksessa
  • Varojen jakamiseen liittyvät päätökset ja kirjaaminen
 • Pakolliset ja vapaaehtoiset varaukset
  • Verotusperusteiset varaukset (EVL)
  • Pakolliset varaukset - milloin kirjattava ja milloin riittää mahdollisesta menetyksestä vain liitetieto

 

Tilinpäätöksen tekninen laadinta ja täsmäytystoimenpiteet

 • Täsmäytys ja tarkastustoimenpiteet tilinpäätöserien oikeellisuudesta
 • Miten kirjaan ja valmistelen tilinpäätösaineistoa jo kuluvan vuoden aikana?
 • Mitä tietopyyntöjä pitää tehdä ja koska, jotta tiedot olisivat oikeaan aikaan käytettävissä?
 • Miten huomioin ja täsmäytän keskeiset tilinpäätöserät
 • Tilinpäätöksen koostamisen nopeuttamiseen liittyviä vinkkejä
 • Miten ohjaan prosessia tilintarkastajan, yritysjohdon tai yrittäjän kanssa, jotta yhtiökokous ja päätökset osingonjaosta voidaan tehdä toivotussa aikataulussa?

 

Ajankohtaiskatsaus

 • KILA:n uusimmat lausunnot
 • KILA:n päivitetyt yleisohjeet ja keskeiset muutokset
 • Tilinpäätöksen laatimiseen liittyviä verotusmuutoksia ja verohallinnon ohjeita
Peruutusehdot
Mikäli ilmoittautuja ei pääse kurssille, voi hänen sijastaan tulla toinen henkilö. Mikäli ilmoittautumisen peruutus tehdään vähemmän kuin kaksi (2) viikkoa ennen kurssin alkua, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50% kurssimaksusta. Mikäli ilmoittautunut jää saapumatta kurssille ilman peruutusilmoitusta, veloitamme koko osallistumismaksun. Kurssimateriaalin toimittamisesta oppilaalle peruuntumistapauksessa veloitamme lisäksi 100 EUR. Peruutusmaksut veloitetaan myös sairastapauksissa.

Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!