Tilaajavastuulaki ja uudistuva rakentamisen tiedonantovelvollisuus

Längd: 1.0 dagar
Denna kurs är inte schemalagd just nu. Kontakta oss gärna för att diskutera företagsintern utbildning.

Kursbeskrivning

Tilaajavastuulain keskeisenä tavoitteena on asettaa tilaajille velvollisuus selvittää sopimuskumppaniensa täyttävän lakisääteiset työnantajavelvoitteensa. Lain tarkoituksena on näin edistää yritysten tasavertaista kilpailua sekä torjua harmaata taloutta.

Tilaajavastuulaissa asetetut vaatimukset koskevat myös ulkomaista sopimuskumppania. Miten tilaajavastuulaissa asetettu selvitysvelvollisuus täytetään ulkomaalaisten yritysten kohdalla? Mitä velvoitteita ulkomaalaislaista seuraa tilaajalle? Entä mitä vaikutuksia lähetettyjä työntekijöitä koskevalla lailla on?

Koulutuksessa käsittelemme käytännönläheisesti ja yksityiskohtaisesti oikeuskäytännön valossa tilaajavastuulain keskeisen sisällön, lähetettyjä työntekijöitä koskevat säännökset sekä ulkomaalaislaista seuraavat keskeiset velvoitteet.

Lisäksi osana harmaan talouden torjumista rakennusalan yritykset ovat velvollisia ilmoittamaan kuukausittain Verohallinnolle tiedot työntekijöistään ja urakoistaan sekä niihin liittyvistä sopimuksista.  Rakennusalan ilmoittamisvelvollisuus uudistuu marraskuusta 2019 alkaen. Myös vuoden 2019 alussa käyttöön otettu tulorekisteri on muuttanut ilmoittamisvelvollisuuden sisältöä. Koulutuksessa käymme läpi tiedonantovelvollisuuteen liittyvät keskeisimmät käsitteet sekä raportoinnin käytännön toimenpiteet uudistuvan ilmoittamiskäytännön näkökulmasta.Avbokningsvillkor
If you can not participate this course, you can send someone else instead of you. If cancellation is done less than two (2) weeks before the course start, we will charge 50% of the price. In case of no show without any cancellation, we will charge the whole price. Cancellation fee will also be charged in case of illness.

Vill du bli partner med Oppia.fi?

Kontakta oss!