Tilaajavastuulaki ja uudistuva rakentamisen tiedonantovelvollisuus

Kesto: 1.0 pv
Kurssia ei ole tällä hetkellä aikataulutettu. Ota yhteyttä ja sovi asiakaskohtainen koulutus.

Tuotekuvaus

Tilaajavastuulain keskeisenä tavoitteena on asettaa tilaajille velvollisuus selvittää sopimuskumppaniensa täyttävän lakisääteiset työnantajavelvoitteensa. Lain tarkoituksena on näin edistää yritysten tasavertaista kilpailua sekä torjua harmaata taloutta.

Tilaajavastuulaissa asetetut vaatimukset koskevat myös ulkomaista sopimuskumppania. Miten tilaajavastuulaissa asetettu selvitysvelvollisuus täytetään ulkomaalaisten yritysten kohdalla? Mitä velvoitteita ulkomaalaislaista seuraa tilaajalle? Entä mitä vaikutuksia lähetettyjä työntekijöitä koskevalla lailla on?

Koulutuksessa käsittelemme käytännönläheisesti ja yksityiskohtaisesti oikeuskäytännön valossa tilaajavastuulain keskeisen sisällön, lähetettyjä työntekijöitä koskevat säännökset sekä ulkomaalaislaista seuraavat keskeiset velvoitteet.

Lisäksi osana harmaan talouden torjumista rakennusalan yritykset ovat velvollisia ilmoittamaan kuukausittain Verohallinnolle tiedot työntekijöistään ja urakoistaan sekä niihin liittyvistä sopimuksista.  Rakennusalan ilmoittamisvelvollisuus uudistuu marraskuusta 2019 alkaen. Myös vuoden 2019 alussa käyttöön otettu tulorekisteri on muuttanut ilmoittamisvelvollisuuden sisältöä. Koulutuksessa käymme läpi tiedonantovelvollisuuteen liittyvät keskeisimmät käsitteet sekä raportoinnin käytännön toimenpiteet uudistuvan ilmoittamiskäytännön näkökulmasta.OHJELMA klo 9.00–15.00

Ilmoittautuminen, kahvitarjoilu ja materiaalin jako klo 8.30

Lounas klo 12.00–13.00

Iltapäiväkahvi klo 14.00

Kysymysten käsittely klo 14.30-15.00

 

Käsittelemme muun muassa seuraavia aiheita:

Tilaajavastuulain keskeinen sisältö

 • Soveltamisalaan kuuluvat työt ja selvitysvelvollisuuden poikkeukset
 • Tilaajan vastuu selvityksen pyytämisestä ja tarkastuksen suorittaminen
 • Tietojen säilyttäminen
 • Ulkomaalaiselta sopimuskumppanilta edellytettävät selvitykset
 • Tilaajan velvoitteet koskien lähetettyjä työntekijöitä
 • Ulkomaalaislaissa säädetyt tilaajan velvoitteet
 • Miten huomioin tilaajavastuulain sopimusehdoissa?
 • Seuraamukset laiminlyönneistä

 

 

Uudistuva rakentamisen tiedonantovelvollisuus

 • Uusi työntekijäilmoitus
  • Ilmoituksen sisältö ja tietojen ilmoittaminen: Mikä muuttuu?
 • Uusi urakkailmoitus
  • Ilmoituksen sisältö ja tietojen ilmoittaminen: Mikä muuttuu?
 • Siirtymäajan menettelyt
 • Ilmoitustietojen korjaaminen
 • Tunnistekortit, veronumerot ja julkinen veronumerorekisteri
Peruutusehdot
Mikäli ilmoittautuja ei pääse kurssille, voi hänen sijastaan tulla toinen henkilö. Mikäli ilmoittautumisen peruutus tehdään vähemmän kuin kaksi (2) viikkoa ennen kurssin alkua, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50% kurssimaksusta. Mikäli ilmoittautunut jää saapumatta kurssille ilman peruutusilmoitusta, veloitamme koko osallistumismaksun. Kurssimateriaalin toimittamisesta oppilaalle peruuntumistapauksessa veloitamme lisäksi 100 EUR. Peruutusmaksut veloitetaan myös sairastapauksissa.

Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!