Palkkahallinnon ajankohtaispäivä 2020

Kesto: 1 pv , Opetuskieli: suomi, Materiaalikieli: suomi, Materiaali: pdf
Palkkahallinnon ajankohtaispäivä 2020, ei tenttiä
1.00 Kpl
Palkkahallinnon ajankohtaispäivä 2020 (1 pv), 02.09.2020
590 €
+ alv.. 24%.
Oppiasopimushinta: 501,50€

Tuotekuvaus

Koulutuksessa käsitellään palkkahallinnon ajankohtaisia asioita. 

Päivän aiheena ovat erityisesti lomautus- ja työsuhteen päättymistilanteet palkanlaskennan, verotuksen ja sosiaalivakuutusmaksujen näkökulmasta.

Lomautuksen tarkoituksena on työnteon ja palkanmaksun väliaikainen keskeyttäminen. Lomauttaminen voidaan toteuttaa keskeyttämällä työnteko kokonaan tai lyhentämällä työaikaa. Lomautettu työntekijä saa irtisanoa työsopimuksensa päättymään ilman irtisanomisaikaa. Missä tilanteissa lomautetulle on. maksettava irtisanomisajan palkka ja kuinka sen suuruus lasketaan?

Palkkaa voidaan maksaa luontoisetuina ja luontoisetu voidaan sopia osaksi kokonaispalkkaa usealla eri tavalla. Miten luontoisedut otetaan huomioon muiden palkkaerien laskennassa, kuten lomapalkassa, sairaus- ja äitiysajan palkassa sekä ylityöajan palkassa. Miten luontoisedut vaikuttavat palkanlaskentaan, jos ne ovat käytössä lomautusaikana?

Etätyö yleistyy erityisesti koronaepidemian seurauksena. Miten työajasta sovitaan ja miten työaikaa on seurattava. Työvälineiden osalta on sovittava siitä, kumpi vastaa työvälineiden hankkimisesta ja kustannuksista. Etätyöhön liittyy kysymys, mitä pidetään työntekijän varsinaisena työntekopaikkana ja milloin kyse on varsinaisesta työmatkasta. Lisäksi on selvitettävä luontoisetujen ja henkilökuntaetujen käyttöön liittyviä kysymyksiä.

Kun työn väheneminen on olennaista ja pysyvää, viimeinen keino on päättää työsuhde irtisanomalla. Työsuhde päättyy tällöin irtisanomisajan jälkeen. Työnantaja maksaa työsuhteen päättyessä työsuhteen aikana ansaittuja palkkoja ja työsuhteen päättämisestä maksettavia korvauksia. Mistä palkkaeristä maksetaan ja mistä ei makseta sosiaalivakuutusmaksuja?

Työnantajan on järjestettävä työterveyshuolto entiselle työntekijälle kuuden kuukauden ajan työntekovelvollisuuden päättymisestä. Työnantajan on myös kustannettava työllistämistä edistävää valmennusta ja koulutusta irtisanomalleen työntekijälle. Missä tilanteissa ja kenelle työnantajan on järjestettävä näitä palveluja? Verohallinnon ohje työsuhteen päättymiseen liittyvien suoritusten verotuksesta.

Vaihtelevan työajan sopimuksilla tarkoitetaan nollatuntisopimusta, kutsuttaessa työhön tulevaa, keikkatyöntekijää jne. Laissa säädetään, missä tilanteissa vaihtelevan työaikaehdon käyttö on kiellettyä. Lisäksi työnantajan olisi vaihtelevan työajan sopimuksia käyttäessään annettava työntekijälle arvio missä tilanteissa ja missä määrin työtä on tarjolla. Työntekijän oikeus sairausajan palkkaan ja irtisanomisajan palkkaan on varmistettu siten, ettei työnantaja pysty yksipuolisesti vaikuttamaan niiden määrään. Vaihtelevaa työaikaa noudattava työntekijä voi kieltäytyä työvuoroluettelon jälkeen tarjotusta työvuorosta.

Koulutuksessa selvitetään myös, miten näihin erityistilanteisiin liittyvät tiedot ilmoitetaan tulorekisteriin.

Koulutus on pienryhmämuotoinen, 5-18 osallistujaa.Ohjelma

Päivämäärä Aloitusaika Lopetusaika Huom!
02.09.202009:0016:00

Ohjelma klo 9.00–16.00

Ilmoittautuminen, kahvitarjoilu ja materiaalin jako klo 8.30
Lounas klo 12.00–13.00
Iltapäiväkahvi klo 14.00
Koulutus päättyy klo 16.00
 

Lomautustilanteet palkkahallinnossa

 • Palkka osalomautuksen ajalta
 • Lomautuksen vaikutus vuosilomaetuuksiin
 • Sairaus- ja äitiysajan palkka ja lomautus
 • Muut poissaolot ennen lomautusta tai sen aikana
 • Lomautetun työntekijän työsuhteen päättyminen

 

Luontoiedut palkanlaskennassa

 • Veronalainen luontoisetu
 • Luontoisetu osana sovittua palkkaa
 • Luontoisedut osa-aikatyössä
 • Missä tilanteissa luontoisetu korvataan rahana?
 • Luontoisetu palkallisen poissaolon ajalta
 • Luontoisetu palkattomalta poissaoloajalta
 • Vastikkeen periminen luontoisedusta

 

Etätyö

 • Työaika etätyössä
 • Työvälineet, tietokone, puhelin jne.
 • Varsinainen työpaikka etätyössä
 • Ravintoetu ja henkilökuntaetuudet
 • Vuosiloma etätyössä
 • Sairaus ja lapsen tilapäinen hoitovapaa
 • Tapaturmavakuutus etätyössä

 

Työsuhteen päättyminen palkkahallinnossa

 • Irtisanomisajan palkka
 • Työsuhteen päättämisestä maksettavat korvaukset ja erorahat
 • Erorahat, tukirahat, kultainen kädenpuristus, starttiraha
 • Työsuhteen päättymiseen liittyvien suoritusten verotus
 • Työsuhteen päättymiseen liittyvien suoritusten sosiaalivakuutusmaksut

 

Vaihteleva työaika

 • Nollatuntisopimus ja tarvittaessa töihin tuleva
 • Milloin vaihtelevan työaikaehdon käyttö on sallittua
 • Sovittu vähimmäistyöaika ja työntekijän suostumus työvuoron tekemiseen
 • Lisätyösuostumus vaihtelevissa työajoissa
 • Sairausajan palkka
 • Irtisanomisajan palkka
 • Vuosiloma ja lomapalkka

 

Palkkahallintoa koskevia muutoksia 2021

 • Mahdolliset tiedossa olevat vuosimuutokset

 

Peruutusehdot

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli ilmoittautuja ei pääse kurssille, voi hänen sijastaan tulla toinen henkilö. Mikäli ilmoittautumisen peruutus tehdään vähemmän kuin 14 päivää ennen kurssin alkua, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50% kurssimaksusta. Mikäli ilmoittautunut jää saapumatta kurssille ilman peruutusilmoitusta, veloitamme koko osallistumismaksun. Kurssimateriaalin toimittamisesta oppilaalle peruuntumistapauksessa veloitamme lisäksi 100 EUR. Peruutusmaksut veloitetaan myös sairastapauksissa.

Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!