Näin laadin hyvän sopimuksen

Duration: 2 days , Course language: finnish, Material language: finnish, Material: paper
Näin laadin hyvän sopimuksen, ei tenttiä
1.00 Pcs
Näin laadin hyvän sopimuksen (2 days), 24.11.2021
990 €
+ vat.. 24%.
Oppiasopimus price: 841,50€

Description

Hyvin laadittu sopimus on toimivan yhteistyön ydin. Ensimmäisenä koulutuspäivänä käydään läpi hyvän sopimuksen peruskivet sekä keskeisimmät sopimusehdot tavara- ja palvelusopimuksissa, sekä se miten ne kannattaa huomioida sopimuksen laatimisessa. Päivä antaa valmiudet keskeisten sopimusehtojen huomioimiseen ja tarkoituksenmukaisen tavara- ja palvelusopimuksen laatimiseen toimialasta riippumatta.

Hyvälläkään sopimuksella ei tee mitään, jos sopijapuolet eivät sitä noudata. Toisena koulutuspäivänä käsitellään sopimuksen seurantaa ja valvomista. Voiko ongelmatilanteisiin varautua ennalta ja miten se kannattaa tehdä? Miten sopimusvelvoitteiden noudattamatta jättämiseen tulee puuttua.

Koulutuksessa tehdään harjoituksia, syvennetään teoriaa pienryhmätyöskentelyllä, ja osallistujat saavat käyttöönsä tavara- ja palveluhankintojen sopimusmallit. Kohderyhmä: kaikki tavara- ja palvelusopimuksia laativat henkilöt.

Otetaan yhdessä sopimukset haltuun - tervetuloa!Schedule

Date Start time End time Nb!
24.11.202109:0016:00
25.11.202109:0016:00

Ohjelma klo 9.00–16.00 ja 9.00–12.00

Ilmoittautuminen, kahvitarjoilu ja materiaalin jako klo 8.30
Lounas klo 12.00–13.00
Iltapäiväkahvi klo 14.00
Koulutus päättyy ensimmäisenä päivänä klo 16.00 ja toisena päivänä klo 13.00 lounaaseen.
 

1. päivä

Hyvän sopimuksen peruskivet

 • Hyvän sopimuksen haasteet
 • Sopimusvapaus
 • Lainsäädännön reunaehdot
 • Sopimusrakenteen ideaalimalli ja suhde yleisiin ehtoihin

 

Keskeiset sopimusehdot käytännössä

 • Sopimuksen kohteen ja laatutason määrittely
 • Sopimuskauden pituus ja mahdolliset optiot
 • Hintaan liittyvät sopimusehdot
  • Hinnan muuttaminen
  • Bonukset ja sanktiot
 • Sopimuksen seuranta, sopimusrikkomukset ja sopimuksen päättäminen (käsitellään tarkemmin seuraavana päivänä)

 

Pienryhmätyöskentelyä

 • Jakaannutaan osallistujien toimialojen mukaisiin ryhmiin ja harjoitellaan päivän oppeja työpajatyyppisesti
 • Osallistujat saavat käyttöönsä tavara- ja palveluhankintojen sopimusmallit

 

2. päivä                          

Sopimuksen seuranta

 • Miksi sopimuksen seuranta on tärkeää?
 • Sopimuksen seurannan välineet ja vastuunjaot

 

Sopimuksen noudattamatta jättäminen ja seuraamukset

 • Ongelmiin varautuminen jo ennakolta
 • Reklamaatioiden tekeminen
 • Vahingonkorvaus
 • Sopimussakko
 • Maksuista pidättäytyminen
 • Sopimuksen irtisanominen
 • Sopimuksen purkaminen

 

Pienryhmätyöskentelyä

 • Tehdään käytännön harjoituksia erilaisten sopimushäiriötilanteiden osalta työpajatyyppisesti
Cancellation terms

Estyneen tilalle voidaan vaihtaa toinen osallistuja kuluitta. Peruutuksesta ja 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä muutoksista veloitetaan toimistokuluina 15 % koulutuksen hinnasta. Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä peruutuksista tai peruuttamatta jätetystä ja käyttämättömästä koulutuspaikasta veloitetaan osallistumismaksu kokonaisuudessaan. Peruutus on tehtävä kirjallisesti.

Varaamme oikeuden muutoksiin, ja siirtää jo sovittuja lähikoulutuksia myöhempään ajankohtaan, tai muuttaa etäkoulutuksiksi. Koulutus saattaa siirtyä tai peruuntua mm. viranomaismääräysten vuoksi, tai vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Muutosten osalta tiedotamme osallistujia erikseen.

Your course or event to Oppia.fi?

Contact us!