Näin laadin hyvän sopimuksen

Kesto: 2.0 pv
Kurssia ei ole tällä hetkellä aikataulutettu. Ota yhteyttä ja sovi asiakaskohtainen koulutus.

Tuotekuvaus

Hyvin laadittu sopimus on toimivan yhteistyön ydin. Ensimmäisenä koulutuspäivänä käydään läpi hyvän sopimuksen peruskivet sekä keskeisimmät sopimusehdot tavara- ja palvelusopimuksissa, sekä se miten ne kannattaa huomioida sopimuksen laatimisessa. Päivä antaa valmiudet keskeisten sopimusehtojen huomioimiseen ja tarkoituksenmukaisen tavara- ja palvelusopimuksen laatimiseen toimialasta riippumatta.

Hyvälläkään sopimuksella ei tee mitään, jos sopijapuolet eivät sitä noudata. Toisena koulutuspäivänä käsitellään sopimuksen seurantaa ja valvomista. Voiko ongelmatilanteisiin varautua ennalta ja miten se kannattaa tehdä? Miten sopimusvelvoitteiden noudattamatta jättämiseen tulee puuttua.

Koulutuksessa tehdään harjoituksia, syvennetään teoriaa pienryhmätyöskentelyllä, ja osallistujat saavat käyttöönsä tavara- ja palveluhankintojen sopimusmallit. Kohderyhmä: kaikki tavara- ja palvelusopimuksia laativat henkilöt.

Otetaan yhdessä sopimukset haltuun - tervetuloa!Ohjelma klo 9.00–16.00 ja 9.00–12.00

Ilmoittautuminen, kahvitarjoilu ja materiaalin jako klo 8.30
Lounas klo 12.00–13.00
Iltapäiväkahvi klo 14.00
Koulutus päättyy ensimmäisenä päivänä klo 16.00 ja toisena päivänä klo 13.00 lounaaseen.
 

1. päivä

Hyvän sopimuksen peruskivet

 • Hyvän sopimuksen haasteet
 • Sopimusvapaus
 • Lainsäädännön reunaehdot
 • Sopimusrakenteen ideaalimalli ja suhde yleisiin ehtoihin

 

Keskeiset sopimusehdot käytännössä

 • Sopimuksen kohteen ja laatutason määrittely
 • Sopimuskauden pituus ja mahdolliset optiot
 • Hintaan liittyvät sopimusehdot
  • Hinnan muuttaminen
  • Bonukset ja sanktiot
 • Sopimuksen seuranta, sopimusrikkomukset ja sopimuksen päättäminen (käsitellään tarkemmin seuraavana päivänä)

 

Pienryhmätyöskentelyä

 • Jakaannutaan osallistujien toimialojen mukaisiin ryhmiin ja harjoitellaan päivän oppeja työpajatyyppisesti
 • Osallistujat saavat käyttöönsä tavara- ja palveluhankintojen sopimusmallit

 

2. päivä                          

Sopimuksen seuranta

 • Miksi sopimuksen seuranta on tärkeää?
 • Sopimuksen seurannan välineet ja vastuunjaot

 

Sopimuksen noudattamatta jättäminen ja seuraamukset

 • Ongelmiin varautuminen jo ennakolta
 • Reklamaatioiden tekeminen
 • Vahingonkorvaus
 • Sopimussakko
 • Maksuista pidättäytyminen
 • Sopimuksen irtisanominen
 • Sopimuksen purkaminen

 

Pienryhmätyöskentelyä

 • Tehdään käytännön harjoituksia erilaisten sopimushäiriötilanteiden osalta työpajatyyppisesti
Peruutusehdot
Mikäli ilmoittautuja ei pääse kurssille, voi hänen sijastaan tulla toinen henkilö. Mikäli ilmoittautumisen peruutus tehdään vähemmän kuin kaksi (2) viikkoa ennen kurssin alkua, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50% kurssimaksusta. Mikäli ilmoittautunut jää saapumatta kurssille ilman peruutusilmoitusta, veloitamme koko osallistumismaksun. Kurssimateriaalin toimittamisesta oppilaalle peruuntumistapauksessa veloitamme lisäksi 100 EUR. Peruutusmaksut veloitetaan myös sairastapauksissa.

Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!