Kun työ vähenee – irtisanomis- ja lomautustilanteet palkkahallinnossa

Kesto: 0.5 pv , Opetuskieli: suomi, Materiaalikieli: suomi, Materiaali: paperi
Kun työ vähenee – irtisanomis- ja lomautustilanteet palkkahallinnossa, ei tenttiä
1.00 Kpl
Kun työ vähenee – irtisanomis- ja lomautustilanteet palkkahallinnossa (0.5 pv), 27.08.2020
390 €
+ alv.. 24%.
Oppiasopimushinta: 331,50€

Tuotekuvaus

Koulutuksessa käsitellään työsuhteen päättymiseen ja lomauttamiseen liittyviä kysymyksiä palkkahallinnon näkökulmasta.

Lomautuksen tarkoituksena on työnteon ja palkanmaksun väliaikainen keskeyttäminen. Lomauttaminen voidaan toteuttaa keskeyttämällä työnteko kokonaan tai lyhentämällä työaikaa. Lomautusajalta kertyy vuosilomaa rajoitetusti, kuinka monta lomapäivää? Miten lomautusaika vaikuttaa lomapalkan laskentaan? Sairausajan palkanmaksuvelvollisuus on sidottu siihen, onko sairaus alkanut ennen vai jälkeen lomautusilmoituksen. Miten luontoisedut vaikuttavat palkanlaskentaan, jos ne ovat käytössä lomautusaikana?

Lomautettu työntekijä saa irtisanoa työsopimuksensa päättymään ilman irtisanomisaikaa.
Työnantaja saa irtisanoa työntekijän lomautuksen kestäessä. Tällöin työnantajan on maksettava irtisanomisajan palkka. Jos lomautus on yhdenjaksoisesti kestänyt yli 200 kalenteripäivää, ja työntekijä itse irtisanoutuu, hänellä on oikeus saada korvauksena irtisanomisajan palkka. Miten irtisanomisajan palkka lasketaan?

Kun työn väheneminen on olennaista ja pysyvää, viimeinen keino on päättää työsuhde irtisanomalla. Työsuhde päättyy tällöin irtisanomisajan jälkeen. Työnantaja maksaa työsuhteen päättyessä työsuhteen aikana ansaittuja palkkoja ja työsuhteen päättämisestä maksettavia korvauksia. Mistä palkkaeristä maksetaan ja mistä ei makseta sosiaalivakuutusmaksuja?

Työnantajan on järjestettävä työterveyshuolto entiselle työntekijälle kuuden kuukauden ajan työsuhteen päättymisestä. Työnantajan on myös kustannettava työllistämistä edistävää valmennusta ja koulutusta irtisanomalleen työntekijälle. Missä tilanteissa ja kenelle työnantajan on järjestettävä näitä palveluja? Verohallinnon ohje työsuhteen päättymiseen liittyvien suoritusten verotuksesta.

Miten rahapalkat, luontoisedut ja korvaukset ilmoitetaan tulorekisteriin? Millä tulolajilla eri palkat ja korvaukset ilmoitetaan ja mitä poikkeustilanteita voi olla?Ohjelma

Ohjelma klo 9.00 - 12.00

 

Lomautuksen vaikutus palkkahallintoon

 • Vuosiloma
 • Päällekkäiset poissaolot, kuten sairaus ja perhevapaat
 • Työsuhteen päättyminen lomautusaikana
 • Kuinka irtisanomisajan palkka ja korvaus lasketaan

 

Työsuhteen päättyminen palkkahallinnon näkökulmasta

 • Erilaiset työsuhteen päättymistilanteet
 • Irtisanomisaika
 • Vuosiloma ja vapaat irtisanomisajalta
 • Lopputilin laskenta
 • Luontoisedut ja henkilökuntaedut työsuhteen päättymistilanteissa

 

Muita työsuhteen päättymiseen liittyviä kysymyksiä

 • Työnantajan entiselle työntekijälleen järjestämä terveydenhuolto
 • Irtisanotun työntekijän työllistymistä edistävä valmennus tai koulutus (TSL 7:13 §)
 • Työsuhteen päättymiseen liittyvien korvausten verotus
 • Palkkaturva

 

Sosiaalivakuutusmaksut työsuhteen päättymistilanteissa

 

Tulorekisteri-ilmoittaminen

 • Irtisanomisajan palkka ja korvaukset
 • Tukipaketit ja muut taloudelliset etuudet työsuhteen päätyttyä
Peruutusehdot

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli ilmoittautuja ei pääse kurssille, voi hänen sijastaan tulla toinen henkilö. Mikäli ilmoittautumisen peruutus tehdään vähemmän kuin 14 päivää ennen kurssin alkua, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50% kurssimaksusta. Mikäli ilmoittautunut jää saapumatta kurssille ilman peruutusilmoitusta, veloitamme koko osallistumismaksun. Kurssimateriaalin toimittamisesta oppilaalle peruuntumistapauksessa veloitamme lisäksi 100 EUR. Peruutusmaksut veloitetaan myös sairastapauksissa.

Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!