Julkisten hankintojen hankintasopimukset

Kesto: 1 pv , Opetuskieli: suomi, Materiaalikieli: suomi, Materiaali: paperi
Julkisten hankintojen hankintasopimukset, ei tenttiä
1.00 Kpl
Julkisten hankintojen hankintasopimukset (1 pv), 04.11.2021
590 €
+ alv.. 24%.
Oppiasopimushinta: 501,50€

Tuotekuvaus

Hyvin laadittu hankintasopimus on julkisissa hankinnoissakin toimivan yhteistyön ydin. Hankintasopimuksen merkitys jää usein kilpailutusvaiheessa helposti vähälle huomiolle, vaikka juuri hankintasopimus määrittelee koko myöhemmän yhteistyön. Koulutuksessa käydään läpi sopimusehtojen huomioiminen tarjouspyyntövaiheessa ja yleisten sopimusehtojen käyttäminen sopimuksen laatimisen apuna.

Päivän aikana käydään läpi:

 • hyvän julkisten hankintojen hankintasopimuksen peruskivet
 • keskeisimmät sopimusehdot tavara- ja palvelusopimuksissa
 • miten sopimusehdot kannattaa huomioida sopimuksen laatimisessa


Hyvälläkään hankintasopimuksella ei tee mitään, jos sopijapuolet eivät sitä noudata. Päivän aikana käsitellään:

 • hankintasopimuksen seurantaa ja valvomista
 • onko sopimusta mahdollista muuttaa sopimuskaudella
 • voiko ongelmatilanteisiin varautua ennalta ja miten sopimusreklamaatit kannattaa tehdä? 


Osallistujat saavat käyttöönsä JYSE -ehtoihin pohjautuvat tavara- ja palveluhankintojen sopimusmallit. Koulutuksessa tehdään harjoituksia ja syvennetään teoriaa pienryhmätyöskentelyllä. Otetaan yhdessä julkisten hankintojen hankintasopimukset haltuun - tervetuloa!

Kohderyhmä: Hankintayksiköiden edustajat, julkisiin hankintoihin osallistuvat tarjoajat.Ohjelma

Ohjelma klo 9.00–16.00

Ilmoittautuminen, kahvitarjoilu ja materiaalin jako klo 8.30
Lounas klo 12.00–13.00
Iltapäiväkahvi klo 14.00
Koulutus päättyy klo 16.00
 

Tilaisuuden avaus ja tavoitteet

 • Päivän aikana jakaannutaan pienryhmiin ja harjoitellaan päivän oppeja työpajatyyppisesti
 • Osallistujat saavat käyttöönsä JYSE -ehtoihin pohjautuvat tavara- ja palveluhankintojen sopimusmallit

 

Hankintasopimus julkisissa hankinnoissa

 • Sopimusehdot tarjouspyynnössä
 • Milloin ja miten hankintasopimus syntyy?

 

Hyvän sopimuksen peruskivet

 • Lainsäädännön reunaehdot ja sopimusvapaus
 • Sopimusrakenteen ideaalimalli ja suhde yleisiin ehtoihin

 

Keskeiset sopimusehdot käytännössä

 • Sopimuksen kohteen ja laatutason määrittely
 • Sopimuskauden pituus ja mahdolliset optiot
 • Hintaan liittyvät sopimusehdot
 • Hinnan muuttaminen
 • Bonukset ja sanktiot

 

Sopimuksen seuranta, sopimusrikkomukset ja sopimuksen päättäminen

 • Miten ja miksi sopimusta kannattaa valvoa?
 • Sopimusrikkomusten seuraamukset
 • Miten sopimusreklamaatiot kannattaa tehdä? 

 

Sopimusmuutokset

 • Voiko hankintasopimuksesta vetäytyä tai voiko sopimusta muuttaa?
 • Miten varaudun muutoksiin sopimuskauden aikana?
Peruutusehdot

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli ilmoittautuja ei pääse kurssille, voi hänen sijastaan tulla toinen henkilö. Mikäli ilmoittautumisen peruutus tehdään vähemmän kuin 14 päivää ennen kurssin alkua, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50% kurssimaksusta. Mikäli ilmoittautunut jää saapumatta kurssille ilman peruutusilmoitusta, veloitamme koko osallistumismaksun. Kurssimateriaalin toimittamisesta oppilaalle peruuntumistapauksessa veloitamme lisäksi 100 EUR. Peruutusmaksut veloitetaan myös sairastapauksissa.

Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!