Jäähyväiset kiireelle - ajankäytön hallinta

Duration: 1.0 days
This course is not scheduled at the moment. Please contact us to arrange for a custom training.

Description

Kiire on työtä ja työntekoa häiritsevä tekijä. Kiire tekee näkyväksi sen, mikä ei enää toimi. Aikaa ei voi hallita, kiirettä voi. Hae avaimet kiireen kesyttämiseen tältä kurssilta. Ota ensimmäinen askel!

Kiire voidaan määritellä hyväksi viholliseksi. Kiire laittaa ihmisen tekemään ja se johdosta saamme paljon asioita hoidettua. Huonosti hallittuna se on kuin tuli, joka tuhoaa ja saa ihmiset palamaan loppuun. Tule oivaltamaan, miten saat ajasta enemmän irti ja saat kiireestä oivan ja tehokkaan kumppanin menestyksen tiellä.

Kiireen syyt ovat moninaisia. Työtapojen sirpaleisuus, valtavat sosiaaliset kontaktit, tiukat aikataulut, korkeat laatuvaatimukset, uusien asioiden jatkuva opiskelu ja oman ajan hallinta uuvuttavat. Työn henkinen kuormitus ja kokemus kiireestä kasvavat. Kiire on ennen kaikkea tunnetila, jota on osattava lähestyä oikein. Toiset kaipaavat tehokkuutta ajankäyttöönsä, toiset pohtivat, kuinka suorittaa vähemmän ja rauhoittua enemmän.

Tuntuu, että kiire on vallannut koko elämän. Onko kiire ihan todellista vai voisiko olla niin, että lisäämme myös itse omaa kiirettämme?  

Itsensä johtamisen taito auttaa kesyttämään kiirettä. Toinen tapa selättää kiirettä on tunnistaa omaan työhönsä liittyviä toimintatapoja. Kolmas hyvä tapa on hallita stressiin liittyviä puolustuskeinoja. Vauhtia suosivassa maailmassa korostuu itsetuntemuksen merkitys ja vastuullisuus omista valinnoista ja toiminnasta.

Tällä kurssilla paneudumme kunkin osallistujan omiin kiirehaasteisiin. Millainen kiirehtijä olet, tunnista oma kiirehtijätyylisi. Opit tekemään itsellesi oikeita kysymyksiä, joiden avulla kiire saadaan oikeisiin raameihin. Koska kiire on kehossa ja mielessä, tutustumme myös läsnäolon taitoihin ja stressinhallintaan. Ensiarvoisen tärkeää hektisessä työelämässä on oppia erilaisia itselle sopivia taukoja, rentoutumiskeinoja ja lepohetkiä. Opit myös karsimaan päivästäsi pois vääriä ja haitallisia rutiineja. Tilalle saat rutiineja jotka energisoivat sinut. Samalla työn tehokkuus kasvaa ja voit paremmin.  

Kurssi soveltuu erinomaisesti: esimiehille, johtoryhmien jäsenille, tiimien vastuuhenkilöille, pääluottamusmiehille ja kaikille jotka kokevat painivansa kiireen kanssa.Cancellation terms
If you can not participate this course, you can send someone else instead of you. If cancellation is done less than two (2) weeks before the course start, we will charge 50% of the price. In case of no show without any cancellation, we will charge the whole price. Cancellation fee will also be charged in case of illness.

Your course or event to Oppia.fi?

Contact us!