Yleinen riskikartoitus (FMEA)

Duration: 1 days , Course language: finnish, Material language: finnish, Material: paper
COURSE CLOSED!
Please select another starting date on the left side of the page (or bottom of the page in mobile view)

Description

FMEA eli Failure Mode and Effects Analysis on suomeksi vika- ja vaikutusanalyysi. Se on menetelmä, joka tutkii potentiaalisia vikatiloja tuotteesta, prosessista tai organisaatiosta. FMEA kuuluu ns. ennaltaehkäiseviin laatumenetelmiin. FMEA on myös tunnetuin ja eniten käytetty luotettavuusanalyysimenetelmä. Se on tarkoitettu sekä tuotteiden että prosessien mahdollisten virheiden ja vikojen kartoittamiseen jo suunnitteluvaiheessa.

FMEA on ensimmäinen konsepti systemaattiseen riskien hallintaan. Tästä menetelmästä on johdettu muita yksinkertaisempia riskianalyysejä kuten HACCP. FMEA auttaa arvioimaan riskejä käyttökohteesta sekä priorisoimaan niiden tason ja kohdentamaan korjaavat toimenpiteet oikeisiin paikkoihin. Tähän läheisesti liittyy vikaantumistilojen (ongelmien) visualisointi FTA:lla eli vikapuuanalyysin avulla.

FMEA lähestyy riskikartoitusta kolmesta näkökulmasta vakavuustodennäköisyys, esiintymistodennäköisyys ja havaittavuustodennäköisyys. Jokainen näistä näkökulmasta pisteytetään yhdestä kymmenen ja lasketaan niiden tulo, jonka pohjalta saadaan systeemin, prosessin, tuotteen, palvelun ja/tai organisaation riskitaso määrällistettyä yhdestä tuhanteen. Riskituloa nimitetään RPN = Risk Priority Number.

Hyödyt kurssista ovat moninaiset

Koulutuksessa tutustut FMEA:n periaatteisiin. Ymmärrät mihin FMEA:ta tarvitaan, mikä on sen merkitys laadun tekemisessä sekä kuinka se luodaan menestyksekkäästi.

Kohderyhmä

Koulutus sopii hyvänä peruskoulutuksena henkilöille, jotka haluavat tutustua riskien hallinnan perusteisiin. FMEA:n konsepti sopii hyvin myös palvelupuolelle, vaikka sen yleisempi käyttökohde onkin autoteollisuudessa.

Palvelumme

Koulutus on yhden päivän mittainen. Koulutus tapahtuu luentojen, harjoitusten ja käytännön esimerkkien avulla. Lisäksi voit keskustella alan asiantuntijan kanssa tilaisuudessa tai ottaa häneen myöhemmin yhteyttä.

Hinta

Osallistumismaksu 680 euroa + Alv 24 %. Hintaan sisältyvät lounas- ja kahvitarjoilut sekä koulutusaineisto ja AIAG: FMEA -manuaali.

Kouluttaja


Matti PesonenSchedule

Date
Start time
End time
Nb!
21.08.2019
09:00
16:00
Ilmoittautuminen ja kahvi 8:30 alkaen


08:30 Ilmoittautuminen ja kahvi
09:00 Avaus, esittely ja ohjelma
09:15 Johdatus FMEA:n sisältöön ja rakenteeseen
FMEA:n rooli laadun kehitystyössä
Systeemi, Suunnittelu- ja prosessi FMEA
Mitä vaatimuksia laatujärjestelmät asettavat FMEA:n käytölle
12:00 Lounas
13.00 Harjoitus
Systeemi FMEA
Design FMEA 
Prosessi FMEA
14:30 Kahvi
15:00 FMEA:n dokumentointi
Yhteenveto ja keskustelu
16:00 Tilaisuus päättyy

 

Cancellation terms

Ilmoittautuminen on sitova. Jos tilaisuuteen ilmoitettu henkilö on estynyt saapumasta, voi organisaatio vaihtaa kuluitta osallistujan ilmoittamalla siitä koulutuksen järjestäjälle. 

Your course or event to Oppia.fi?

Contact us!