Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo työelämässä

Kesto: 1 pv , Opetuskieli: suomi, Materiaalikieli: suomi, Materiaali: paperi
ILMOITTAUTUMINEN KURSSILLE ON SULJETTU.

Tuotekuvaus

Työantajaa koskee lakisääteinen velvollisuus kohdella työntekijöitä yhdenvertaisesti. Yhdenvertaisuuslain soveltamisala on laaja ja siinä asetetut velvoitteet koskevat nykyisin lähes kaikkea julkista ja yksityistä toimintaa kuten viranomaisia, työnantajia, koulutuksen järjestäjiä sekä tavaroiden ja palveluiden tarjoajia.

Yhdenvertaisuuslain mukaan työnantajalla on velvollisuus edistää työntekijöiden yhdenvertaisuutta muun muassa laatimalla työpaikalle yhdenvertaisuussuunnitelma. Työnantaja ei myöskään saa syrjiä työntekijöitä työpaikalla esimerkiksi etenemismahdollisuuksia tai työtehtäviä tarjotessaan. Edelleen tasa-arvolaki velvoittaa työnantajaa toimimaan sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseksi.

Työnantajan on myös rekrytoidessaan kohdeltava työnhakijoita tasavertaisesti. Toisin sanoen työnantajan on otettava huomioon työntekijöiden yhdenvertaisuus ja tasa-arvo kaikessa toiminnassaan.

Mitä työnantajan on otettava huomioon rekrytointivaiheessa tai työsuhdetta päätettäessä? Milloin työnantajan voidaan katsoa asettaneen työntekijät eriarvoiseen asemaan ja mitä tästä voi seurata? Miten tasa-arvosuunnitelma käytännössä laaditaan?Ohjelma

Päivämäärä
Aloitusaika
Lopetusaika
Huom!
09.01.2019
09:00
12:00

Ohjelma klo 9.00–12.00
Ilmoittautuminen, kahvitarjoilu ja materiaalin jako klo 8.30
Koulutus päättyy klo 12.00

Käsittelemme muun muassa seuraavia aiheita:

  • Tasa-arvolain ja yhdenvertaisuuslain välinen suhde
  • Yhdenvertaisuuslaista ja tasa-arvolaista johtuvat velvoitteet erityisesti rekrytointivaiheessa ja työsuhdetta päätettäessä
  • Yhdenvertaisuus ja tasa-arvosuunnitelmien laatiminen käytännössä
  • Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo työpaikkakäytännöissä
  • Työnantajan puuttumisvelvollisuus
  • Positiivinen erityiskohtelu
Peruutusehdot

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli ilmoittautuja ei pääse kurssille, voi hänen sijastaan tulla toinen henkilö. Mikäli ilmoittautumisen peruutus tehdään vähemmän kuin 14 päivää ennen kurssin alkua, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50% kurssimaksusta. Mikäli ilmoittautunut jää saapumatta kurssille ilman peruutusilmoitusta, veloitamme koko osallistumismaksun. Kurssimateriaalin toimittamisesta oppilaalle peruuntumistapauksessa veloitamme lisäksi 100 EUR. Peruutusmaksut veloitetaan myös sairastapauksissa.

Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!