Excel tehokäyttäjäksi –koulutusohjelma (2 pv + etätehtävät)

Duration: 2 days , Course language: finnish, Material language: finnish, Material: pdf
Excel tehokäyttäjäksi –koulutusohjelma (2 pv + etätehtävät)
1.00 Pcs
Excel tehokäyttäjäksi –koulutusohjelma (2 pv + etätehtävät) (2 days), 25.01.2022
1290 €
+ vat.. 24%.
Oppiasopimus price: 967,50€

Description

Opi hyödyntämään Exceliä tehokkaasti niin, että  koulutuksen jälkeen osaat luoda vaikuttavia taulukoita ja visualisointeja Excel-datasta.

Kenelle

Koulutus sopii käyttäjille, jotka jo osaavat Excelin perusasiat, kuten taulukoiden käsittelyn ja kaavalaskennan sekä haluavat kehittyä todellisiksi tehokäyttäjiksi.

Ohjelmaversio

Tämä koulutus soveltuu Excelin 2010, 2013, 2016 ja 2019 Windows -versioille sekä soveltuvin osin Macin Excel 2016 -versiolle.

Koulutuksen sisältö

1. Etätehtävä (palautus viimeistään viikkoa ennen koulutuspäivää kouluttajalle sähköpostilla) 

2. Koulutuspäivä 1 

Excelin edistynyt käyttö

 • Perusasioiden kertaus. Solumuotoilut, laskenta ja suorat viittaukset
 • Vakioidut elementit laskennassa: aluenimet kaavoissa ja funktoissa
 • Miten varmistan lisätyn datan toiminnan laskennassa: Muotoile taulukoksi toiminto.
 • Miten käsittelen tietoa soluissa ja solujen välillä? Tiedon jakaminen soluihin (Flash fill ja Teksti sarakkeisiin) ja yhdistäminen laskukaavalla

Edistynyt laskenta

 • Laskenta päivämäärillä: Excelin aikakäsitys.
 • Ehdollinen laskenta funktioilla, kuten esim. Jos (If)
 • Tiedon hakeminen ja yhdistäminen funktioilla Phaku (Vlookup) sekä Indeksi/Vastine (Index/Match)
 • Miten muodostan raaka datasta esim. taulukkoja yhdistäviä tekijöitä: Tekstifunktiot ja yhdistäminen

Luettelomuotoisen tiedon käsittely

 • Lajittelutoiminnot
 • Pikasuodatus ja Erikoissuodatus
 • Välisummat

Entä jos -analyysityökalut

 • Tavoitteen haku
 • Skenaarion hallinta
 • Johdatus Ratkaisin -apuohjelmaan

3. Etätehtävä (palautus viimeistään viikkoa ennen toista koulutuspäivää kouluttajalle sähköpostilla)

4. Koulutuspäivä 2

Tietokantojen edistynyt käsittely

Mikä on Pivot-taulukko

 • Pivot-taulukkoraporttien käyttötarkoitus

Pivotoitavan aineiston valmistelu

 • Luettelomuotoisen Excel-taulukon muokkaaminen pivotoitavaan muotoon. Tiedon tiivistäminen ja kysymysten asettaminen.

Pivot-taulukkoraportin muodostaminen

 • Peruspivotin luonti Excel-taulukosta
 • Rivi-, Sarake- ja Arvo-kentät sekä suodattimet. Pivotin dynaamisuus.

Laskenta Pivot-taulukon Arvo-kentissä

 • Pivot-taulukon Arvo-kentän asetukset ja käytettävät funktiot.
 • Jatkolaskennan tekeminen Tiedon näyttömuodoilla.

Osien ryhmitteleminen Pivot-taulukon tai -kaavion kentissä

 • Valittujen tietojen ryhmittely
 • Päivämäärä- ja arvokenttien ryhmittely.

Pivotin laskentaominaisuuksia

 • Laskettujen kenttien ja laskettujen kohteiden eli osien luonti.
 • Pivot.Tiedot -funktio.

Pivot-taulukon muotoilu

 • Pivot-taulukkotyylit, suodatukset, raportin asettelumallit yms.

Dynaaminen suodatus Pivot-taulukoissa

 • Taulukoiden suodattaminen osittajilla ja aikajanoilla

Johdanto Power Pivotiin

 • Yleistä Power Pivotista
 • Tekniset vaatimukset ja toiminnot Excelissä

Power Pivotin tietolähteet

 • SQL Server, Access, tiedon tuonti Excelistä, tekstitiedon tuonti, muut mahdolliset lähteet

Tuodun aineiston käsittely Power Pivotissa

 • Taulujen yhteyksien tarkistaminen tai luonti, tauluissa olevan tiedon peruskäsittelyyn liittyvät perustoiminnot (mm. suodatukset, lajittelut, tietotyypit, muotoilut, tiedon piilottaminen), hierarkiat ja perspektiivit

Laskenta Power Pivotissa

 • Laskettujen kenttien ja sarakkeiden luonti DAX-kaavoilla.
 • Johdatus DAX-funktioihin.

5. Lopputehtävä (palautus viimeistään kahden viikon kuluttua koulutuksen päättymisestä kouluttajalle)

Avainsanat

Excel, Raportointi, Tehokäyttö, Tehokoululutus, Pivot, Power Pivot, Data, DAX, Taulukko, Taulukkoraportti, Tietolähteet, Laskenta, Aineisto, Funktiot, Dynaaminen suodatus

 Schedule

Date Start time End time Nb!
25.01.202209:0016:00
25.01.202209:0016:00
Cancellation terms

Tilaajalla on oikeus peruuttaa etämyynnissä tekemänsä ilmoittautuminen 14 päivää ennen koulutuksen alkua veloituksetta. Peruutuksen tullessa myöhemmin, veloitamme osallistumisen kokonaisuudessaan. Peruutus tulee tehdä kirjallisesti. Tilaajalla on oikeus nimetä veloituksetta tilalleen toinen osallistuja.

Your course or event to Oppia.fi?

Contact us!