SIAM® Foundation

Kesto: 2 pv , Opetuskieli: suomi, Materiaalikieli: suomi, Materiaali: pdf
Sertifiointitentti: Kyllä, Tenttikieli: suomi, Tenttityyppi: online
LÄHIOPETUS: SIAM® Foundation + tentti
1.00 Kpl
SIAM® Foundation (2 pv), 13.12.2021
1.00 Kpl
SIAM® Foundation Tentti, online
2000 €
+ alv.. 24%.
Oppiasopimushinta: 1 175,00€
ETÄOPETUS: SIAM® Foundation + tentti (Online)
1.00 Kpl
SIAM® Foundation (2 pv), 13.12.2021
1.00 Kpl
SIAM® Foundation Tentti, online
2000 €
+ alv.. 24%.
Oppiasopimushinta: 1 175,00€
LÄHIOPETUS: SIAM® Foundation, ei tenttiä
1.00 Kpl
SIAM® Foundation (2 pv), 13.12.2021
1650 €
+ alv.. 24%.
Oppiasopimushinta: 825,00€
ETÄOPETUS: SIAM® Foundation, ei tenttiä (Online)
1.00 Kpl
SIAM® Foundation (2 pv), 13.12.2021
1650 €
+ alv.. 24%.
Oppiasopimushinta: 825,00€
SIAM® Foundation, uusintatentti
1.00 Kpl
SIAM® Foundation Tentti, online
350 €
+ alv.. 24%.

Tuotekuvaus

Opit koulutuksessa seuraavat asiat

 • Ymmärrät SIAMin historian, toteuttamisvaihtoehdot ja hyödyt

 • Osaat hyödyntää SIAM-tiekarttaa

 • Osaat kuvata SIAMin erilaisia rakennemahdollisuuksia hyötyineen ja haasteineen

 • Osaat työskennellä tehokkaasti SIAMiin perustuvassa organisaatiossa

 • Osaat kuvata SIAMin hyödyt

 • Tunnistat paremmin parantamismahdollisuuksia organisaatiossasi

 • Ymmärrät prosessien teoriaa ja SIAM-ympäristön yleisimpien prosessien periaatteet

 • Ymmärrät SIAMin työkalujen käytön ja datan mahdollisuuksia ja haasteita  

 • Ymmärrät miten SIAMia hyödyntävää organisaatiota tulee hallita

Koulutuksen tavoitteet ja hyödyt organisaatiolle 

Service integration and management (SIAM) on johtamistapa jonka suosio kasvaa nykypäivän monimutkaisessa hankintaympäristössä. Vaikuttavasti toteutettu SIAM auttaa organisaatioita integroimaan useita palveluntuottajia ja siten saavuttamaan mm. seuraavia hyötyjä: 

 • Parempien resurssien ja kyvykkyyksien hankkiminen 
 • Asiakasorganisaation parempi palvelu
 • Resurssien optimoinnista ja kunkin alueen parhaiden palvelujen ja niiden tuottajien hyödyntämisestä seuraavat alemmat kustannukset 
 • Joustavuus ja skaalautuvuus
 • Parantunut laatu alemmilla kustannuksilla 

SIAM Foundation -valmennuksessa sekä palveluiden tuottajat että asiakkasorganisaatiot oppivat tärkeimmät periaatteet ja käsitteet monitoimittajaverkoston hallinnasta. Kurssin jälkeen osallistujat osaavat toimia tehokkaasti SIAMia hyödyntävässä organisaatiossa, tuntevat SIAMin historian, ydinperiaatteet, toteuttamisvaihtoehdot, toimintatavan omaksumisen sen hyödyt.  Kurssilla opitun perusteella oman organisaation parantamismahdollisuudet osataan paremmin tunnistaa.

Haluatko oppia lisää SIAMista? Voit aloittaa lataamalla ilmaisen kirjan SIAM Foundation Body of Knowledge.

Kohderyhmä

SIAM Foundation -valmennuksessa sekä palveluiden tuottajat että asiakkasorganisaatiot oppivat tärkeimmät periaatteet ja käsitteet monitoimittajaverkoston hallinnasta. Kurssin jälkeen osallistujat osaavat toimia tehokkaasti SIAMia hyödyntävässä organisaatiossa, tuntevat SIAMin historian, ydinperiaatteet, toteuttamisvaihtoehdot, toimintatavan omaksumisen sen hyödyt.  Kurssilla opitun perusteella oman organisaation parantamismahdollisuudet osataan paremmin tunnistaa.

Esitietovaatimukset

Ei esitietovaatimuksia. ITIL Foundationin tunteminen ja kokemus IT-palvelunhallinnasta suositeltavaa. 

Koulutuspäivän aikataulu

Koulutuspäivät klo 9-17. 

Valmentajat

Wakarun sertifioidut SIAM Foundation -valmentajat.

Kurssimateriaali

Kurssimateriaalina sähköinen materiaali PDF-muodossa. 

Sertifiointesti

 • 40 monivalintakysymystä
 • Kieli englanti
 • Suoritusaikaa 60 minuuttia
 • Joko paperilla tai sähköisesti
 • Läpipääsyvaatimus 26/40 pistettä

SIAM® 

SIAM® eli Service Integration and Management on viitekehys ICT-palveluiden monitoimittajahallintaan. Sen tavoitteena on liittää sisäisten ja ulkoisten palveluntarjoajien palvelut toisiinsa saumattomaksi palveluketjuksi.

Monitoimittajaympäristöt ovat lisääntyneet vauhdilla. Monitoimittajaympäristössä liiketoiminta- ja IT-palveluiden käyttöönotto ja kehitys mutkistuu jatkuvasti, koska toimijoiden määrä kasvaa ja teknologian muuttumisen myötä myös erilaiset palvelunhallintamallit tulevat mahdollisiksi. Tästä hyvänä esimerkkinä ovat yhä laajemmin käytössä olevat erilaiset pilvipalvelut.

Käytännössä monitoimittajaympäristöissä suurimmiksi ongelmiksi ovat muodostuneet

 1. Palvelun laatu
  1. Koska jokainen palveluketjun toimija on keskittynyt täyttämään omat sopimusvelvoitteensa asiakkaan liiketoiminnan vaatimukset ja odotukset eivät välttämättä ole täyttyneet.
    
 2. Läpinäkyvyys ja vastuut
  1. Suuri määrä toimijoita saman palveluketjussa on johtanut ketjutettuihin palveluihin, läpinäkyvyyden puuttumiseen ja epäselviin vastuisiin.
    
 3. Kallis ja jäykkä hankinta
  1. Jäykät sopimusrakenteet sekä yhteisten työkalujen ja prosessien puuttuminen johtaa kalliisiin ja jäykkiin palveluihin, jotka eivät vastaa liiketoiminnan vaatimuksia tai odotuksia.
    
 4. Puutteellinen viestintä
  1. Läpinäkyvyyden puuttuminen sekä huonosti tuetut ja määritellyt prosessit johtavat liiketoiminnan vaatimusten ja odotusten puutteelliseen ymmärtämiseen sekä huonoon ja puutteelliseen viestintään.
    

Tehokas SIAM® puuttuu jokaiseen yllä lueteltuun ongelmaan. Palveluintegraatio ja -johtaminen muuttavat koko palvelujen monitoimittajaympäristöjen hallinnan yksittäisten palveluiden ostamisesta koko palveluketjun hallintaan.

SIAM® EKOSYSTEEMI

SIAM® Foundaton Body of Knowledge (SIAM® Foundaton BoK) määrittelee SIAM®:n ekosysteemiin kolme tasoa:

 1. Asiakasorganisaation

 2. Palveluintegraattorin

 3. Palveluntarjoajat

SIAM® KYVYKKYYDET

 1. Enterprise Architecture – Kokonaisarkkitehtuuri

 2. Policy and standards management – Toimintamallit ja standardit

 3. Procurement – Hankinta

 4. Contract management – Sopimusten hallinta

 5. Demand management – Kysynnän hallinta

 6. Financial and Commercial management – Talouden ja kaupallisen toiminnan hallinta

 7. Service portfolio management – Palveluportfolion haliinta

 8. Corporate risk management – Riskien hallinta

 9. Governance of the service integrator – Hyvä hallitotapa

SIAM® LYHYT HISTORIA

Service integration and Management, eli SIAM® termi on ollut käytössä vuodesta 2005 lähtien ja sen käyttö on laajentunut erityisesti UK Goverment SIAM® Enterprise Model 2012 –julkaisun jälkeen. SIAM® ei ole standardi tai kokoelma parhaita käytäntöjä. SIAM® ”body of knowledge” on dokumentoitu ja julkaistu vuonna 2016 ja sitä päivitetään jatkuvasti. SIAM® konseptia ovat käyttäneet toiminnassaan suuret palveluntarjoajat kuten IBM, TCS, Accenture, Cap Gemini, Infosys, CGI ja Tieto. Yhteistä suurten palveluntarjoajien näkökulmasta SIAM® konseptin käytössä on että he suosittelevat ”Lead supplier/Prime Supplier” –tyyppisen rakenteen käyttöä jossa vastuu koko palveluketjusta annetaan yhdelle toimijalle mikäli asiakas ei sitä itse halua tai voi ottaa. Varsinkin ulkoistettujen palveluiden kohdalla asiakkailta saattavat puuttua tehtävään tarvittavat kompetenssit, henkilöstö, toimintamallit ja/tai järjestelmät.

 

KATSO MYÖS:

Kansainvälinen SIAM-tapahtuma Service North Nordics Helsingissä 18.1.2022

 Ohjelma

Päivämäärä Aloitusaika Lopetusaika Huom!
13.12.202109:0016:30
14.12.202109:0016:30

Päivä 1

Moduuli 0: Tervetuloa SIAM ® Foundation -kurssille

Moduuli 1: Johdanto Service Integration and Management -aiheeseen

Harjoitustehtävä 1

Moduuli 2: SIAM soveltamisen tiekartta

Harjoitustehtävä 2

 

Päivä 2

Moduuli 3: SIAM roolit ja vastuut

Harjoitustehtävä 3

Moduuli 4: SIAM Käytännöt

Harjoitustehtävä 4

Moduuli 5: SIAMia tukevat prosessit

 

Päivä 3

Moduuli 5: SIAMia tukevat prosessit -jatkuu

Harjoitustehtävä 5

Moduuli 6: SIAMin haasteet ja riskit

Moduuli 7: SIAM ja muut viitekehykset

Tenttiin valmistautuminen

Peruutusehdot

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli ilmoittautuja ei pääse kurssille, voi hänen sijastaan tulla toinen henkilö. Mikäli ilmoittautumisen peruutus tehdään vähemmän kuin 14 päivää ennen kurssin alkua, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50% kurssimaksusta. Mikäli ilmoittautunut jää saapumatta kurssille ilman peruutusilmoitusta, veloitamme koko osallistumismaksun. Kurssimateriaalin toimittamisesta oppilaalle peruuntumistapauksessa veloitamme lisäksi 100 EUR. Peruutusmaksut veloitetaan myös sairastapauksissa.

Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!