Ketterät menetelmät käytännönläheisesti

Kesto: 2.0 pv
Kurssin hinnoittelu
Asiakaskohtaisen kurssin hinta muodostuu kiinteästä kouluttajan hinnasta
Kiinteä hinta
3 000 €

Tuotekuvaus

Ketterät menetelmät ovat tulleet jäädäkseen paitsi ohjelmistokehitykseen myös muunkin asiantuntijatyön johtamiseen. Scrum on viitekehyksistä tunnetuin, mutta muitakin on, mm. Lean Startup ja maailman laajimmin käytettyä projektinhallintaviitekehystä PRINCE2:a täydentävä PRINCE2 Agile. Koulutuksessamme tutustut ketterien projektien periaatteisin, käyttäytymismalleihin, rooleihin ja työmenetelmiin.

Kurssin tavoite

Koulutuksessamme käydään käytännönläheisesti läpi ketterissä projekteissa työskentelyn kulmakivet.

Koulutuksen jälkeen osallistujilla on käsitys ketterän projektin käynnistämisestä, suunnittelusta, toteutuksesta ja päättämisestä.

Kurssin kohderyhmä

Kurssi soveltuu projektipäälliköille, projektin omistajille, ketterien projektien asiantuntijarooleissa toimiville ja kaikille, jotka haluavat kartuttaa ketterien menetelmien työkalupakkiaan.

Kurssin sisältö

 1. Päivä
 • Avaus ja esittäytymiset
 • Mistä on kyse? Ketterän projektityöskentelyn käsitteistö, erityispiirteet ja osa-alueet
 • Scrum ja PRINCE2 Agile ketterän kehityksen viitekehyksinä
 • Ketterän kehityksen arvot, periaatteet ja säännöt
 • Roolit ja vastuut
 • Julkaisujen suunnitteleminen: epicit, käyttäjätarinat, tehtävät. Työmäärien arviointi.

 

 1. Päivä
 • Oleelliset tapaamiset
  1. Sprintin suunnittelu
  2. Päivittäispalaveri
  3. Sprintin katselmointi
  4. Sprintin retrospektiivi

 

 • Palveleva johtajuus ketterissä projekteissa
  1. Tiimin ohjaus ja motivointi
  2. Tiimin pelisäännöt
  3. Tiimin kehitysvaiheet
  4. Tiimiroolit

 

 • Ketterän projektin päättäminen


Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!