ITIL® Service Transition

Kesto: 3.0 pv
Kurssin hinnoittelu
Asiakaskohtaisen kurssin hinta muodostuu kiinteästä kouluttajan hinnasta ja tentin hinnasta.
+ matka- ja majoituskulut pääkaupunkiseudun ulkopuolelle
Kiinteä hinta
4 500 €
Tentin hinta
350 €

Tuotekuvaus

Varmista paikkasi ilmoittautumalla viimeistään kaksi viikkoa ennen kurssia. Tämän jälkeen ilmoittautumiset käsitellään jälki-ilmoittautumisina mahdollisuuksien mukaan.

Sertifiointitenttien toimittajana yhteistyökumppaninamme on PEOPLECERT. Tentin suorittavat osallistujat tulevat saamaan heiltä sähköpostia liittyen oman tenttitilin aktivoimiseen ja sen kautta myöhemmin tuloksen sekä mahdollisen sertifikaatin toimittamiseen.

IT Infrastructure Library® (ITIL®) on globaalisti hyödynnetty IT-alan parhaista käytännöistä koottu viitekehys IT-palvelutuotannon hallintaan ja johtamiseen. ITILin prosessimainen palvelunhallinnan viitekehys on reaalimaailmassa toimivista käytännöistä, toimintamalleista ja prosesseista muodostuva kokonaisuus, jota valtaosa IT-organisaatioista hyödyntää maailmanlaajuisesti. ITIL on palveluelinkaarimallin mukaiseksi järjestynyt kokonaisuus, joka pitää sisällään seuraavat osa-alueet:
- Service Strategy
- Service Design
- Service Transition
- Service Operation
- Continual Service Improvement


Tämä koulutus keskittyy Service Transition-elinkaaren vaiheeseen. Koulutuksessa käsitellään muun muassa seuraavat ITIL-prosessit:

  • Muutoksenhallinta (Change Management)
  • Palveluomaisuuden- ja konfiguraationhallinta (Service Asset and Configuration Management)
  • Jakelunhallinta (Release Management)
  • Tietämyksenhallinta (Knowledge Management)
  • Palvelun testaus ja validointi (Service testing and Validation)
  • Arvioinnit (Evaluation)
  • Palvelun käyttöönoton suunnittelu ja tuki (Transition planning and Support)


Koulutuksen jälkeen osallistuja ymmärtää käyttöönottovaiheen (palveluun siirtyminen) perusasiat ja muutoksenhallinnan merkityksen osana IT-organisaation palvelutuotantoa. Osallistuja osaa koulutuksen jälkeen kaikki Service Transition-elinkaaren aikaiset prosessit, CMDB-tietouden ja prosessien välisen kommunikoinnin. Kurssilla syvennytään myös Transition-prosessien kytkentöihin toisiin elinkaaren vaiheisiin.

ITIL® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.
Wakaru Oy is an Accredited Training Organisation for ITIL®.​​​​​​​

Koulutuspäivän aikataulu
Koulutuspäivän aikataulu on klo 9-16.


Kohderyhmä: IT-palvelutuotannon, palvelunhallinnan tai palvelujohtamisen kanssa työskentelevät henkilöt kuten prosessin omistajat, kehityspäälliköt, palvelupäälliköt, tietoturvavastaavat, tuotantopäälliköt, projektipäälliköt, konsultit, tietohallintopäälliköt ja vastaavat.

Esitiedot: Kurssille osallistujilta vaaditaan nykyinen ITIL Foundation-sertifiointi (ITIL Foundation 2011 edition)

Materiaali: Kurssimateriaali on englanninkielinen ja opetus on suomeksi. Kurssi on päivitetty ITIL 2011 editionin mukaiseksi ja sisältää viimeisimmän ja tuoreimman tiedon ITIListä. Kurssimateriaali toimitetaan oppilaille etukäteen pdf-muodossa (kannattaa ottaa oma tabletti tai läppäri mukaan, jolta voi lukea materiaalia kurssin aikana).

Kouluttajat: Kurssin kouluttajina toimivat Wakarun kokeneet ja sertifioidut sekä akkreditoidut kouluttajat. Yli puolet Wakarun oppilaista antaa täydet pisteet kouluttajallemme.

Osaaminen todistaminen - sertifiointitesti: Kurssin jälkeen osallistujilla on hyvät valmiudet suorittaa Service Transition -sertifiointitesti. Tentti suoritetaan kurssin päätteeksi. Läpäisemällä testin osallistuja saa 3 opintopistettä ITIL Expert-sertifiointia varten. ITIL Expert-sertifiointiin vaaditaan 22 opintopistettä.Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!