ITIL® Service Design

Längd: 3.0 dagar
Kursens prissättning
.
+ matka- ja majoituskulut pääkaupunkiseudun ulkopuolelle
Fast pris
4 500 €
Examineringspris
350 €

Kursbeskrivning

Varmista paikkasi ilmoittautumalla viimeistään kaksi viikkoa ennen kurssia. Tämän jälkeen ilmoittautumiset käsitellään jälki-ilmoittautumisina mahdollisuuksien mukaan.

Sertifiointitenttien toimittajana yhteistyökumppaninamme on PEOPLECERT. Tentin suorittavat osallistujat tulevat saamaan heiltä sähköpostia liittyen oman tenttitilin aktivoimiseen ja sen kautta myöhemmin tuloksen sekä mahdollisen sertifikaatin toimittamiseen.

IT Infrastructure Library® (ITIL®) on globaalisti hyödynnetty IT-alan parhaista käytännöistä koottu viitekehys IT-palvelutuotannon hallintaan ja johtamiseen. ITILin prosessimainen palvelunhallinnan viitekehys on reaalimaailmassa toimivista käytännöistä, toimintamalleista ja prosesseista muodostuva kokonaisuus, jota valtaosa IT-organisaatioista hyödyntää mailmanlaajuisesti. ITIL on palveluelinkaarimallin mukaiseksi järjestynyt kokonaisuus, joka pitää sisällään seuraavat osa-alueet:
- Service Strategy
- Service Design
- Service Transition
- Service Operation
- Continual Service Improvement


Tämä koulutus keskittyy Service Design-elinkaaren vaiheeseen. Koulutuksessa käsitellään kaikki keskeisimmät palvelusuunnittelun peruskäsitteet, prosessit ja käytännöt. Kurssi pitää sisällään mm. seuraavat ITIL-prosessit:

- Palvelukataloginhallinta (Service catalogue Management)
- Suunnittelun koordinointi (Design coordination)
- Palvelutasonhallinta (Service Level Management)
- Kapasiteetinhallinta (Capacity Management)
- Saatavuudenhallinta (Availability Management)
- Jatkuvuudenhallinta (IT Service Continuity Management)
- Tietoturvanhallinta (Information Security Management)
- Toimittajanhallinta (Supplier Management)


Koulutuksessa syvennytään palvelusuunnittelun käytäntöihin ITILin näkökulmasta ja kaikki siihen liittyvät prosessit käsitellään yksityiskohtaisesti kurssin aikana.

Koulutuksen jälkeen osallistuja hahmottaa palvelusuunnittelun vaiheet oman työnsä kannalta ja kykenee ymmärtämään palveluajattelun perusperiaatteet hyvien käytäntöjen näkökulmasta. Koulutuksessa käsitellään design-prosessien lisäksi mm. tuotteistamista ja dokumentointia sekä prosessikuvausten perusperiaatteita. Koulutuksessa käsitellään myös prosessien välisiä riippuvuussuhteita sekä suunnitteluprosessien kytkeytymistä muihin elinkaaren vaiheisiin.

ITIL® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.
Wakaru Oy is an Accredited Training Organisation for ITIL®.​​​​​​​

Koulutuspäivän aikataulu
Koulutuspäivän aikataulu on klo 9-16.


Kohderyhmä: IT-palvelutuotannon, palvelunhallinnan tai palvelujohtamisen kanssa työskentelevät henkilöt kuten prosessin omistajat, kehityspäälliköt, palvelupäälliköt, tietoturvavastaavat, tuotantopäälliköt, projektipäälliköt, konsultit, tietohallintopäälliköt ja ?vastaavat.

Esitiedot: Kurssille osallistujilta vaaditaan nykyinen ITIL Foundation-sertifiointi (ITIL Foundation 2011 edition)

Materiaali: Kurssimateriaali on englanninkielinen ja opetus on suomeksi. Kurssi on päivitetty ITIL 2011 editionin mukaiseksi ja sisältää viimeisimmän ja tuoreimman tiedon ITIListä. Kurssimateriaali toimitetaan oppilaille etukäteen pdf-muodossa (kannattaa ottaa oma tabletti tai läppäri mukaan, jolta voi lukea materiaalia kurssin aikana).

Kouluttajat: Kurssin kouluttajina toimivat Wakarun kokeneet ja sertifioidut sekä akkreditoidut kouluttajat. Yli puolet Wakarun oppilaista antaa täydet pisteet kouluttajallemme.

Osaaminen todistaminen - sertifiointitesti: Kurssin jälkeen osallistujilla on hyvät valmiudet suorittaa ITIL Service Design -sertifiointitesti. Tentti suoritetaan kurssin päätteeksi. Läpäisemällä testin osallistuja saa 3 opintopistettä ITIL Expert-sertifiointia varten. ITIL Expert-sertifiointiin vaaditaan 22 opintopistettä.

 Vill du bli partner med Oppia.fi?

Kontakta oss!