Vaikean tai väkivaltaisen asiakkaan / henkilön kohtaaminen - valmennus - Henkilöturvallisuusvalmennus

Duration: 1 days , Course language: finnish, Material language: finnish, Material:
REGISTRATION TO THIS COURSE IS CLOSED.
Please select another starting date on the left side of the page (or bottom of the page in mobile view)

Description

Väkivallan uhka ja siihen varautuminen

 

Valmennuspäivä on tarkoitettu henkilöille, jotka kohtaavat työssään vaikeita tai väkivaltaisia asiakkaita / asiakasryhmiä / henkilöitä. 

Valmennus sopii myös henkilöille, jotka vastaavat ja kehittävät työturvallisuutta.

 

Valmennuspäivän aikana käsitellään häiriöitä sekä uhkaavia tilanteita aiheuttavien asiakkaiden, henkilöiden taustaa ja tilaa. 

Valmennuspäivä antaa valmiuksia myös siihen miten kohdata vaikea tai väkivaltainen asiakas ja kuinka sen jälkeen tulee toimia.Schedule

Date Start time End time Nb!
21.10.201908:3016:00

Valmennuspäivän aikana käsitellään häiriöitä sekä uhkaavia tilanteita aiheuttavien asiakkaiden, henkilöiden taustaa ja tilaa. 

Valmennuspäivä antaa valmiuksia myös siihen miten kohdata vaikea tai väkivaltainen asiakas ja kuinka sen jälkeen tulee toimia.

 

Ohjelma

 

08:30-09:00      Ilmoittautuminen ja aamukahvi

 

09:00-12:00      Vaikeat ja vaaralliset asiakkaat, henkilöt sekä asiakasryhmät

 • ongelmia, häiriöitä ja uhkatilanteita aiheuttavat asiakkaat ja asiakasryhmät

 • asiakkaan tausta tai tila

 • vaaran merkkien tunnistaminen

 • tilannetta rauhoittavat ja pahentavat tekijät

 • kiusaaminen, häirintä ja muu henkinen väkivalta

 • toiminta kohdattaessa häiriintynyt asiakas

 • toiminta some-, sähköposti- ja puhelinhäirintätilanteissa

 • henkinen hyvinvointi

12:00-13.00      Lounas

 

13:00-15:30      Varautuminen vaikeiden ja väkivaltaisten asiakkaiden kohtaamistilanteissa

 • väkivallanuhan nykytilanne sekä kehityssuunnat

 • uhkatilanteisiin varautuminen, vastuut sekä tehtävät

 • lainsäädäntö ja muut vaatimukset 

 • ohjeet, perehdytys, koulutus ja harjoittelu

 • toiminta kohdattaessa kiihtynyt, aggressiivinen tai aseistautunut asiakas

 • toiminta akuutin uhkatilanteen jälkeen sekä henkinen jälkihoito

 • vaara- ja läheltä piti -tilanteista ilmoittaminen ja ilmoitusten käsittely

 • rakenteellinen turvallisuus

 • tekniset turvalaitteet ja -välineet

 

klo 14:00     Iltapäiväkahvit (noin aika)

 

15:30-16:00      Palaute, loppukeskustelu ja yhteenveto

 

Taukoja järjestetään ohjelmaan sopivina ajankohtina.

Cancellation terms

Osallistumismaksu:  550 euroa (+ alv 24 %). Sisältää materiaalin ja tarjoilun.  

Koulutukseen osallistuneet saavat myös todistuksen.

 Ryhmähinnat:  Samasta organisaatiosta kaksi osallistujaa: 495 euroa/ hlö (+ alv 24 %),  kolme tai useampi osallistujaa: 445 euroa/ hlö (+ alv 24 %).

 Peruutusehdot: Peruutuksesta on ilmoitettava viimeistään 14 päivää ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävästä peruutuksesta tai peruutuksen ilmoittamatta jättämisestä veloitetaan 50 % osallistumismaksusta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

Your course or event to Oppia.fi?

Contact us!