Uusi työaikalaki - työaika ja lepoajat, lisä- ja ylityö, työaikapankki ja vaihtelevat työajat

Duration: 1 days , Course language: finnish, Material language: finnish, Material: paper
COURSE CLOSED!

Description

Käsittelemme koulutuksessa uuden työaikalain ja sen muutosten vaikutusta palkkahallintoon.

Työaikalaissa rajoitetaan enimmäistyöaikoja ja säädetään lepoajoista.

 • Mitä muutoksia säännöllisen työajan järjestämiseen ja lepoaikoihin on tulossa? 
 • Muuttuuko työajan määritelmä? 

Jatkossa laissa säädetään työajan enimmäismäärästä ja vanhat ylityökiintiöt poistuvat. Työnantaja ja työntekijä saavat jatkossa sopia ns. joustotyöajasta, jossa vähintään puolet työajan sijoittamisesta ja työntekopaikasta on työntekijän päätettävissä.

 • Miten työaika rekisteröidään, kun sitä tarvitaan vuosilomapalkan laskemista varten?

Liukuvan työajan järjestämiseen on niin ikään tulossa sekä joustoja, että rajoitteita. 

Työaikapankkia koskevat säännökset lisätään työaikalakiin. Työaikapankkia koskevassa sopimuksessa on sovittava muun muassa siitä, mitä eriä pankkiin voidaan säästää ja miten säästettyä aikaa pidetään vapaana. Työaikapankista voidaan sopia työpaikoilla työnantajan ja henkilöstön kesken. 

Työaikalain mukaan maksettavia korvauksia ovat lisä- ja ylityökorvaukset, varallaolokorvaus, sunnuntaityökorvaus ja viikkolepokorvaus. Ennen kuin voidaan määritellä ylityötunnit, pitää olla selvillä säännöllinen työaika ja lisätyö. Työaikalaissa on yksiselitteisesti määritelty säännöllinen työaika sekä lisä- ja ylityö.

 • Tuleeko lisä- ja ylityön laskentaan muutoksia tai ylityön perusosan (tuntipalkan) suuruuteen muutoksia? 
 • Muuttuuko viikkolepokorvauksen laskenta?

Koulutuksessa kerrotaan myös vaihtelevaa työaikaa koskevista lakimuutoksista. Näitä sopimuksia kutsutaan nollatuntisopimuksiksi ja työntekijöitä kutsuttaessa työhön tuleviksi tai keikkatyöntekijöiksi.


Työsopimuslaissa säädetään, missä tilanteissa vaihtelevan työaikaehdon käyttö on kiellettyä. Lisäksi työntekijälle on annettava selvityksiä siitä, missä tilanteissa ja missä määrin työtä on tarjolla. Työntekijälle on maksettava sairausajan palkka ja irtisanomisajan palkka tekemättä jääneiltä työtunneilta. Palkanmaksun perusteista säädetään jatkossa laissa.


Säännöllisestä työajasta ja lisätyöstä säädetään työaikalaissa. Vaihtelevaa työaikaa noudattava työntekijä voi kieltäytyä työvuoroluettelon laatimisen jälkeen tarjotusta työvuorosta. Schedule

Date
Start time
End time
Nb!
14.11.2019
09:00
16:00

Ohjelma klo 9.00–16.00

Ilmoittautuminen, kahvitarjoilu ja materiaalin jako klo 8.30
Lounas klo 12.00–13.00
Iltapäiväkahvi klo 14.00
Koulutus päättyy klo 16.00
 

Uusi työaikalaki

 • Voimaantulo
 • Siirtymäsäännökset

 

Työaika

 • Työajaksi luettava aika
 • Varallaolo, päivystys, hätätyö
 • Säännöllisen työajan järjestäminen ja paikallinen sopiminen
 • Joustotyöaika
 • Liukuva työaika
 • Työaikapankki
 • Lisä- ja ylityön laskenta ja korvaaminen
 • Ylityön korvaaminen liukuvassa työajassa
 • Sunnuntaityö- ja viikkovapaakorvaus
 • Korvauksien antaminen vapaa-aikana
Cancellation terms

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli ilmoittautuja ei pääse kurssille, voi hänen sijastaan tulla toinen henkilö. Mikäli ilmoittautumisen peruutus tehdään vähemmän kuin 14 päivää ennen kurssin alkua, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50% kurssimaksusta. Mikäli ilmoittautunut jää saapumatta kurssille ilman peruutusilmoitusta, veloitamme koko osallistumismaksun. Kurssimateriaalin toimittamisesta oppilaalle peruuntumistapauksessa veloitamme lisäksi 100 EUR. Peruutusmaksut veloitetaan myös sairastapauksissa.

Your course or event to Oppia.fi?

Contact us!