Tulorekisteri

Kesto: 1 pv , Opetuskieli: suomi, Materiaalikieli: suomi, Materiaali: paperi
Tulorekisteri, ei tenttiä
1 Kpl
Tulorekisteri (1 pv), 22.11.2018
590 €
+ alv.. 24%.
OPPIASOPIMUS Hinta: 501,50€
*) Kurssin viimeinen ilmoittautumispäivä on ylittynyt. Jätäthän yhteydenottopyynnön, jos haluat jälki-ilmoittautua tälle kurssille.

Tuotekuvaus

Koulutuksessa käsitellään tulorekisteriä ja sen käyttöönottoa. Tulorekisteri otetaan käyttöön vuoden 2019 alusta. Siitä alkaen työnantaja ilmoittaa palkanmaksuittain kaikki työntekijän palkanmaksua koskevat tiedot tulorekisteriin. Ilmoitusaika on viisi kalenteripäivää.

Tulorekisteri muuttaa palkkojen ja muiden tulojen ilmoitusmenettelyä perin pohjin. Muutokset ovat suurempia kuin mitä julkisuudessa kerrotaan. Tulorekisteri on tietosisällöltään ja ilmoitusmenettelyltään erittäin vaikea ja sekava järjestelmä.
 • Miten tulorekisteriin tulee varautua jo vuoden 2018 aikana? 
Tulorekisteriin voidaan ilmoittaa täydentäviä tietoja palkasta ja työsuhteesta. 
 • Kannattaako työnantajan ilmoittaa tulorekisteriin vain pakolliset tiedot vai myös vapaaehtoiset täydentävät tiedot? 
 • Miten jatkossa ilmoitetaan rahapalkat ja erikseen ilmoitettavat tulolajit? 
Tulorekisterin tulolajit eivät sisällä kaikkia palkanlaskennan palkkalajeja. Kaikki palkkalajit on liitettävä tulorekisterin tulolajeihin ennen vuodenvaihdetta. 
 • Millä tulolajilla eri palkkalajit jatkossa ilmoitetaan? 
 • Miten luontoisetujen ja kustannusten korvausten ilmoittaminen muuttuu?
 • Miten korjataan tulorekisterin ilmoittamisvirheet ja virheelliset maksusuoritukset? 
 • Milloin kyse on bruttopalkan vähentämisestä ja milloin perusteettomasta edusta ja palkan takaisinperinnästä?
 • Missä tilanteissa palkkaerien ansaintajaksot on ilmoitettava? 
 • Miten palkkaennakot ilmoitetaan?
Tulorekisteri ja sen ilmoitusmenettely ei saa vaikuttaa palkanlaskentaan eikä varsinkaan palkan määräytymisperusteisiin. Ohjeissa on kuitenkin niihin liittyviä tulkintoja ja esimerkkejä. 
 • Miten niihin tulisi suhtautua?
Mitä tietoja ilmoitetaan työntekijästä, työsuhteesta ja työajasta? 
 • Poissaolotietojen ja työsuhdetta koskevien tietojen ilmoittaminen on vapaaehtoista, onko niiden antamisesta hyötyä vai haittaa? 
 • Voidaanko täydentävät tiedot antaa vain osasta henkilöstöä?
Miten työnantajan sairausvakuutusmaksu jatkossa ilmoitetaan? 
Ulkomaantyöskentely ja ulkomainen työntekijä Suomessa ovat aina vaikeita tilanteita palkkahallinnossa. Esityksessä käydään läpi tyypilliset työskentelytilanteet ja niiden ilmoitusmenettely.
 • Verojen maksaminen säilyy ennallaan, mutta millaisia muutoksia maksujen maksumenettelyyn on tulossa?


Ohjelma

Päivämäärä
Aloitusaika
Lopetusaika
Huom!
22.11.2018
09:00
16:00

Ohjelma klo 9.00–16.00

Ilmoittautuminen, kahvitarjoilu ja materiaalin jako klo 8.30
Lounas klo 12.00–13.00
Iltapäiväkahvi klo 14.00
Koulutus päättyy klo 16.00
 

Aamupäivä

Tulorekisteri

 • Laki tulorekisteristä
 • Tulorekisterin käyttöönotto v. 2019
 • Tulorekisteriin ilmoitettavat tulot
 • Tietojen käyttäjät ja käyttötarkoitus
 • Vastuu tietojen oikeellisuudesta
 • Ilmoitusten antamisaika
 • Tietojen säilytys- ja korjaamisaika

 

Rahapalkkojen ilmoittaminen

 • Rahapalkat yhteissummana (ilmoitustapa 1)
 • Eritellyt rahapalkat (ilmoitustapa 2)
 • Tulolajien ansaintajaksot
 • Sosiaalivakuutusmaksujen perusteena olevat työtulot
 • Tulolajien oletusarvot (vakuutusmaksut)
 • Vakuuttamistiedon tyyppitieto
 • Tulolajit, joissa vakuutusmaksut voivat vaihdella
 • Kummalla tavalla tiedot kannattaa antaa?
 • Palkkaennakkojen ilmoittaminen

 

Erikseen ilmoitettavat tulolajit

 • Toimitusjohtajan palkkio
 • Hallituksen jäsenen palkkio
 • Työkorvaus
 • Käyttökorvaus
 • Muut tulolajit

 

Palkasta vähennettävät erät

 • Ennakonpidätys
 • Työntekijän eläkemaksu
 • Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu
 • Muut vähennettävät erät

 

Kustannusten korvausten ilmoittaminen

 • Ilmoittamisajat
 • Kilometrikorvaukset ja päivärahat
 • Muut kustannusten korvaukset

 

Luontoisetujen ilmoittaminen

 • Autoetu ja vähennys autoedusta
 • Ravinto-, asunto- ja puhelinedun ilmoittaminen
 • Työsuhdematkalippu
 • Muut luontoisedut

 

Sairausvakuutusmaksun ilmoittaminen

 • Työnantajan erillisilmoitus
 • Sairausvakuutusmaksun vähentäminen
 • Sairausvakuutusmaksun maksaminen

 

Iltapäivä

Tietojen korjaaminen ja mitätöinti

 • Tietojen korjaaminen 
 • Ennakonpidätyksen virhetilanteet
 • Eläke- ja työttömyysvakuutusmaksun virhetilanteet
 • Bruttopalkan oikaiseminen
 • Perusteeton etu
 • Palkan takaisinperintä
 • Tietojen mitätöinti

 

Vakuuttamista koskevat tiedot

 • Työeläkevakuuttaminen
 • Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
 • Vakuuttamisen poikkeustilanteet - tietotyyppi

 

Palvelusuhdetta koskevat tiedot

 • Palvelussuhteen tyyppi ja kesto
 • Osa-aikaisuusprosentti
 • Palvelussuhteen alku- ja loppupäivä
 • Palvelussuhteen päättymisen syy

 

Poissaolotiedot

 • Poissaolojen ilmoittamisen aikaväli
 • Palkattomat poissaolot
 • Palkalliset poissaolot
 • Kelan korvaushakemukset

 

Työskentely ulkomailla

 • Kuuden kuukauden sääntö soveltuu 
 • Kuuden kuukauden sääntö ei sovellu 
 • Vakuutuspalkka maksuperusteena

 

Ulkomainen työtekijä Suomessa

 • Yleisesti verovelvollinen tai rajoitetusti verovelvollinen
 • Lähdevero tai lähdevero verotusmenettelyssä
 • Suomalainen työnantaja tai ulkomainen työnantaja
 • Suomessa vakuutettu
 • Ei vakuutettu Suomessa

 

Verojen ja maksujen maksaminen

 • Verojen maksu Omaveroon
 • Muutokset työttömyysvakuutusmaksun maksumenettelyssä 
 • Muiden maksujen maksumenettely
Peruutusehdot

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli ilmoittautuja ei pääse kurssille, voi hänen sijastaan tulla toinen henkilö. Mikäli ilmoittautumisen peruutus tehdään vähemmän kuin 14 päivää ennen kurssin alkua, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50% kurssimaksusta. Mikäli ilmoittautunut jää saapumatta kurssille ilman peruutusilmoitusta, veloitamme koko osallistumismaksun. Kurssimateriaalin toimittamisesta oppilaalle peruuntumistapauksessa veloitamme lisäksi 100 EUR. Peruutusmaksut veloitetaan myös sairastapauksissa.

Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!