Toteuta tehokas verkkokurssi: Vinkkejä pedagogisesti toimivan verkkokurssin suunnittelijalle

Duration: 0.5 days , Course language: finnish, Material language: finnish, Material: paper
REGISTRATION TO THIS COURSE IS CLOSED.
Please select another starting date on the left side of the page (or bottom of the page in mobile view)

Description

Kohderyhmä 

Koulutus auttaa suunnittelemaan pedagogisesti mielekästä koulutusta verkkoon. Koulutuspäivän aikana opit, millaista on hyvä verkko-opiskelu ja oivallat, missä piilevät verkkokurssin riskit.

Koulutus sopii:

  • Sinulle, joka olet aloittamssa verkkokoulutuksen suunnittelun ja haluat tietää miten toteuttaa pedagogisesti toimiva verkkokoulutus
  • Henkilöille, jotka opastavat verkkokurssien tekemisessä tai suunnittelevat yritykselle uutta verkkokoulutusta
  • Kouluttajille, oto-kouluttajille  ja kaikille verkkokoulutuksesta kiinnostuneille 

Sisältö 

MITÄ HYÖTYÄ KOULUTUKSESTA ON?

Verkkoympäristö on tehokas tapa jakaa tietoa, mutta usein tieto arkistoituu verkkoon eikä siirry käytännön osaamiseksi. Kurssi auttaa tehostamaan koulutusta verkon työkalujen avulla ja auttaa tiedostumaan tyypillisistä verkkokoulutuksen ongelmakohdista ja kompastuskivistä. Koulutuksessa syvennytään pedagogisesti toimivan koulutuksen laatimiseen, sen aikana ei käsitellä eri verkkokoulutusalustoja. 

SISÄLTÖ:

  • Mistä elementeistä koostuu hyvä oppiminen ja hyvä koulutus?
  • Miten laadukas oppimisprosessi rakennetaan?
  • Miten koulutus siirretään verkkoon niin, että oppiminen pysyy mielekkäänä ja tehokkaana?
  • Lähi- vai verkkokoulutusta – vai kenties molempia? - Millaisista osista ja mitä työkaluja käyttäen oppimisprosessin voi rakentaa?
  • Miten verkkokurssilla huolehditaan motivoinnista, vuorovaikutuksesta sekä tehtävien ja materiaalien monipuolisuudesta?
  • Millaisia malleja ja toteutustapoja virtuaalisessa opetuksessa on?

Kouluttaja 
Päivi Lehti, FM, Verkkopedagogiikan asiantuntija. Päivi toimii äidinkielen ja kirjallisuuden opettajana, asiantuntijaopettajana ja sähköisen materiaalin tuottajana. Päivi on kouluttanut opettajia digitalisaatio-muutoksessa kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla.

Muuta 

Koulutus toteutetaan tehokkaana pienryhmävalmennuksena, koulutukseen otetaan max 12 osallistujaa. Koulutus on käytännönläheinen ja vuorovaikutteinen, se sisältää pienryhmätyöskentelyä. 

Onko yrityksessäsi työryhmä, joka suunnittelee uuden verkkokoulutuksen toteutusta?
Koulutus voidaan toteuttaa myös yrityskohtaisena työpajana. Pyydä lisätietoa: annette@marckwort.fiCancellation terms

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli ilmoittautuja ei pääse kurssille, voi hänen sijastaan tulla toinen henkilö. Mikäli ilmoittautumisen peruutus tehdään vähemmän kuin 14 päivää ennen kurssin alkua, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50% kurssimaksusta. Mikäli ilmoittautunut jää saapumatta kurssille ilman peruutusilmoitusta, veloitamme koko osallistumismaksun. Kurssimateriaalin toimittamisesta oppilaalle peruuntumistapauksessa veloitamme lisäksi 100 EUR. Peruutusmaksut veloitetaan myös sairastapauksissa.

Your course or event to Oppia.fi?

Contact us!