Toimittaja-arviointi, valinta ja yhteistyön kehittäminen

Kesto: 1 pv , Opetuskieli: suomi, Materiaalikieli: suomi, Materiaali: paperi
Toimittaja-arviointi, valinta ja yhteistyön kehittäminen, ei tenttiä
1 Kpl
Toimittaja-arviointi, valinta ja yhteistyön kehittäminen (1 pv), 12.11.2018
650 €
+ alv.. 24%.
OPPIASOPIMUS Hinta: 617,50€
*) Kurssin viimeinen ilmoittautumispäivä on ylittynyt. Jätäthän yhteydenottopyynnön, jos haluat jälki-ilmoittautua tälle kurssille.

Tuotekuvaus

Organisaatiot keskittyvät ydinosaamiseen. Toisaalta tilaajat vaativat kokonaisratkaisuja ja -palveluja. Hankinnat lisääntyvät ja yhteistyö toimittajien kanssa, kumppanuudet ja verkostoituminen korostuvat. Organisaatiot keskittyvät harvempiin, mutta syvempiin yhteistyötahoihin. Samalla ulkoisten resurssien ja prosessien hallinta korostuvat.

ISO 9001:2015 vaatii, että yrityksen on määriteltävä, miten se valvoo ulkoistettuja prosesseja sekä miten hallitaan toimittajariskejä. Vastuu organisaation ja alihankkijan välillä on oltava selvästi määritetty. Ulkoistaminen ei tarkoita loppuasiakkaan edessä oman vastuun luovuttamista ulkoistetulle osapuolelle. Ulkoistettujen resurssien hallinta on huomioitava toimittajien arvioinnissa ja valinnassa, sopimuksissa sekä toimittajien valvonnassa, seurannassa ja mittaamisessa.

Koulutuksen tavoitteet ja hyödyt

Koulutuksen tavoitteena on:

•    oppia valitsemaan oikeat ja kyvykkäät toimittajat,
•    saada työkaluja ja malleja toimittaja-auditointeihin,
•    saada uutta näkemystä toimittajien suoriutumisen seurataan ja mittaamiseen,
•    osoittaa ulkoisten resurssien ja prosessien hallinnan keinot,
•    oppia kehittämään toimittajayhteistyötä pitkäjänteisesti,
•    antaa mallipohjat, työkalut ja välineet osallistujien käyttöön sekä
•    jakaa hyviä käytäntöjä ja synnyttää uutta ajattelua.

Kenelle?

Koulutus on suunnattu organisaatioille, jotka ostavat palveluja ja käyttävät ulkoisia resursseja toiminnassaan. Koulutus sopii hankinnoista ja ostopalveluista vastaaville, ostajille, suunnittelijoille, laatu- ja kehityspäälliköille, tuotanto- ja palvelujohtajille, prosessinomistajille, johdolle, esimiehille, auditoijille sekä kaikille ostoista kiinnostuneille. Koulutus antaa myös hyvän perustan julkisten hankintojen tarjouskilpailuihin osallistuville

Oppimismenetelmät

Koulutus koostuu alustavista luennoista, käytännön esimerkeistä ja organisaatiokohtaisista syventävistä pohdinnoista. Koulutusta edeltää orientoiva ennakkotehtävä, joka pohjustaa koulutuspäivien antia. Koulutuksen päätteeksi kouluttaja antaa osallistujille vinkkejä jatkoa varten.

Osallistujat saavat runsaan aineiston erilaisia malleja, työkaluja, työpohjia ja välineitä toimittaja-arvioinnin ja organisaatiokohtaisen kehittämisen tueksi.

Tervetuloa koulutukseen!Ohjelma

Päivämäärä
Aloitusaika
Lopetusaika
Huom!
12.11.2018
09:00
16:00

08:30    Aamukahvit ja ilmoittautuminen

09:00    Päivän avaus
•    Esittäytyminen
•    Ohjelma ja tavoitteet

Ennakkotehtävän purku, kysymykset ja keskustelua

Mitkä ovat hankinnan tehtävät ja merkitys organisaatiolle?
•    Tuloksen tekijä
•    Osaamisen ja kyvykkyyden laajentaminen
•    Tuotteiden ja palvelujen kehittäminen
•    Lisääntyvät hankinnat, ulkoistaminen ja verkostoituminen
•    Ulkoisten resurssien hallinta
•    Hankintastrategia

Mitä, keneltä ja miten hankitaan?
•    Hankintaprosessi
•    Ostaa tai tehdä itse
•    Hankittavat tuotteet ja palvelut
•    Valintaperusteet
•    Kriittiset ja tärkeät toimittajat

Miten suunnitella, valmistella, toteuttaa ja raportoida toimittaja-auditointi?
•    Toimittajien auditointi- ja valintamenettely
•    Lähestymistavat (ml. esiarviointi) ja painopistealueet
•    Toimittajaan, tuotteisiin ja palveluihin kohdistuvat odotukset ja vaatimukset
•    Vakauttamisen ja kehittämisen näkökulma
•    Kriittisiin tekijöihin pureutuva arvioinnin valmistelu
•    Prosessien ja tulosten arviointi
•    Haastattelutekniikat ja vuorovaikutus
•    Mm. ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 keskeinen sisältö ja soveltaminen

Ryhmäpohdintoja, keskusteluja ja kysymyksiä

12:00    Lounas

13:00    Miten mitata hankintoja ja kehittää yhteistyötä?
•    Hankittavalle tuotteelle, palvelulle tai toimittajan toiminnalle asetetut vaatimukset, seuranta ja mittaus
•    Hankintaprosessin ja hankintatoimen mittaus
•    Palautekäytännöt
•    Toimittajayhteistyö
•    Hankinnat ja Lean

Mitä erityisesti huomioitavaa on julkisissa hankinnoissa?
•    Tarjouspyynnön selkeät vaatimukset
•    Avoimuus, yhdenvertainen kohtelu, tasapuolisuus ja syrjimättömyys
•    Tarjouspyynnön kriteerien mukaan tehty päätös 
•    Avoin- ja neuvottelumenettely vaihtoehtoina
•    Hankintalain 2016 tuomat muutokset
•    Tavanomaiset valitusten aiheet

Ryhmäpohdintoja, keskusteluja ja kysymyksiä

Miten jatkaa tästä?
•    Päivän yhteenveto ja keskustelua

16:00    Koulutuspäivä päättyy
 

Peruutusehdot

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli ilmoittautuja ei pääse kurssille, voi hänen sijastaan tulla toinen henkilö. Mikäli ilmoittautumisen peruutus tehdään vähemmän kuin 14 päivää ennen kurssin alkua, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50% kurssimaksusta. Mikäli ilmoittautunut jää saapumatta kurssille ilman peruutusilmoitusta, veloitamme koko osallistumismaksun. Kurssimateriaalin toimittamisesta oppilaalle peruuntumistapauksessa veloitamme lisäksi 100 EUR. Peruutusmaksut veloitetaan myös sairastapauksissa.

Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!