TOGAF Overview

Längd: 1.0 dagar

Kursbeskrivning

Esittely
The Open Group Architecture Framework (TOGAF® 9.1) on yritysarkkitehtuurin (Enterprise Architecture) johtava viitekehys, joka tukee sen valmistelua, suunnittelua, käyttöönottoa ja hallintaa. TOGAF® on The Open Groupin rekisteröimä.

Tavoite
Johdanto päivän jälkeen osallistuja tuntee TOGAF® 9.1:n  osat, rakenteen ja avainkäsitteet. Johdannossa aukaistaan myös lyhyesti muita käytössä olevia yritysarkkitehtuureja (JHS 179 ja Kartturi).

Kohderyhmä
- henkilöt, jotka tarvitsevat EA ja / tai  TOGAF®9.1 perustiedot
- henkilöt, joiden tarpeena on liittää yritysarkkitehtuuri muihin käytössään oleviin
  viitekehyksiin (esim. Cobit , ITIL, projekti- ja ohjelmahallinta)
- kokonaisarkkitehtuurista kiinnostuneet

Materiaali:  Suomenkielinen koulutus ja  kurssimateriaali.

09:00    Introduction to Enterprice Architecture
What is Togaf ®
- Structure
- Concepts
- How to apply
Architecture Development Method ADM
- The purpose of each phase
- The deliverables of each phase
- Core steps in each phase
12:00 - 12:30    LUNCH
12:30    ADM  continue
Tools for Architecture work
- Business Transformation Readiness Assessment
- Stakeholder Management
- Risk Assessment
- Gap Analysis
16:00
16:30    Recap


Vill du bli partner med Oppia.fi?

Kontakta oss!