Tilaajavastuulaki ja uudistuva rakentamisen tiedonantovelvollisuus

Kesto: 1 pv , Opetuskieli: suomi, Materiaalikieli: suomi, Materiaali: paperi
ILMOITTAUTUMINEN KURSSILLE ON SULJETTU.

Tuotekuvaus

Tiedätkö jo, mitä konkreettisia velvollisuuksia tilaajavastuulaki asettaa omalle organisaatiollesi sekä miten varmistat näiden vaatimusten täyttämisen toiminnassanne? Yleisestä väärinkäsityksestä poiketen tilaajavastuulaki ei koske vain ja ainoastaan rakennusalaa, vaan se asettaa laaja-alaisia velvollisuuksia alihankkimiseen ja vuokratyövoiman käyttöön kaikilla aloilla.

Vastaavasti myös rakentamisen ilmoittamisvelvollisuudella pyritään torjumaan harmaan taloutta. Koulutuksessa käymme läpi tiedonantovelvollisuuteen liittyvät keskeisimmät käsitteet sekä raportoinnin toimenpiteet käytännön esimerkkien avustuksella.

Lainsäädäntö asettaa velvollisuuksia työnantajille myös ulkomaalaisen työvoiman käytössä. Työnantajalla on muun ohella velvollisuus varmistaa, että ulkomaalaisella työntekijällä on työnteko-oikeus Suomessa.  Lisäksi Suomeen lähetettyjen työntekijöiden työsuhteiden vähimmäisehdoista ja työoloista säädetään laissa lähetetyistä työntekijöistä.

Koulutus on suunnattu erityisesti organisaatioille, jotka käyttävät tai suunnittelevat käyttävänsä alihankintaa, vuokratyötä tai ulkomaista työvoimaa toiminnassaan. Koulutus soveltuu sekä henkilöille, joilla ei ole aikaisempaa kokemusta asiaa koskevan lainsäädännön sisällöstä että myös henkilöille, jotka kaipaavat lisätietoutta sääntelyn uusimmista muutossuunnista.Ohjelma

Päivämäärä
Aloitusaika
Lopetusaika
Huom!
19.12.2019
09:00
15:00

OHJELMA klo 9.00–15.00

 • Ilmoittautuminen, kahvitarjoilu ja materiaalin jako klo 8.30
 • Lounas klo 12.00–13.00
 • Iltapäiväkahvi klo 14.00
 • Kysymysten käsittely klo 14.30-15.00


 

Tilaajavastuulain keskeinen sisältö

 • Soveltamisalaan kuuluvat työt ja selvitysvelvollisuuden poikkeukset
 • Pyydettävät selvitykset ja tietojen säilyttäminen
 • Ulkomaalaiselta sopimuskumppanilta edellytettävät selvitykset
 • Miten huomioin tilaajavastuulain sopimusehdoissa?
 • Seuraamukset laiminlyönneistä

 

Rakentamisen tiedonantovelvollisuus

 • Työntekijätietojen selvitysvelvollisuus vs. urakkatietojen selvitysvelvollisuus
 • Rakennuttaja, päätoteuttaja & yhteinen työmaa
 • Sopimus- ja työmaakohtainen ilmoittaminen
 • Tiedonantovelvollisuuden alkaminen ja päättyminen
 • Ajankohtaiset ilmoittamiskäytäntöä koskevat muutokset

 

Ulkomaisen työvoiman käyttö

 • Ulkomaisen työvoiman käyttömuodot, luvat ja menettelyt
 • Suomeen työsuhteeseen tuleva ulkomaalainen työntekijä
 • Lähetetyt työntekijät
 • Työsuhdetta ja työsuhteen ehtoja koskevat velvollisuudet
Peruutusehdot

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli ilmoittautuja ei pääse kurssille, voi hänen sijastaan tulla toinen henkilö. Mikäli ilmoittautumisen peruutus tehdään vähemmän kuin 14 päivää ennen kurssin alkua, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50% kurssimaksusta. Mikäli ilmoittautunut jää saapumatta kurssille ilman peruutusilmoitusta, veloitamme koko osallistumismaksun. Kurssimateriaalin toimittamisesta oppilaalle peruuntumistapauksessa veloitamme lisäksi 100 EUR. Peruutusmaksut veloitetaan myös sairastapauksissa.

Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!