Tilaajavastuulaki ja rakentamisen ilmoittamisvelvollisuudet

Kesto: 1 pv , Opetuskieli: suomi, Materiaalikieli: suomi, Materiaali: paperi
ILMOITTAUTUMINEN KURSSILLE ON SULJETTU.

Tuotekuvaus

Tilaajavastuulain keskeisenä tarkoituksena on edistää yritysten tasavertaista kilpailua sekä torjua harmaata taloutta. Lain tarkoituksen toteutumiseksi tilaajavastuulaki asettaa tilaajalle velvollisuuden selvittää, että sen sopimuskumppanit täyttävät lakisääteiset työnantajavelvoitteensa. Lain säännösten rikkomisesta voidaan määrätä laiminlyöntimaksu.

Uusi laki lähetetyistä työntekijöistä astui voimaan kesäkuussa 2016 sisältäen säännökset muun muassa työn tilaajan velvollisuuksista. Olennaisin uudistus koskee ilmoitusmenettelyä työntekijöiden lähettämisestä ja siihen liittyen tilaajalle ja rakennuttajalle asetettuja velvoitteita.

Rakennusala on harmaalle taloudelle otollinen ala, koska ala on hyvin työvoimavaltainen ja työntekijöiden vaihtuvuus on suurta. Valvonta on hankalaa, koska työkohteet ovat usein lyhytaikaisia ja aliurakoitsijaketjut niissä pitkiä. Rakennusalalla on viime vuosina tehty monia lakiuudistuksista harmaan talouden torjumiseksi koskien mm. rakentamisen tiedonantomenettelyä, käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta ja rakennusalan veronumeron käyttöönottoa.

Pinnalle nousee joukko juridisia kysymyksiä:

 • Mitä selvityksiä sopimuskumppanista tulee hankkia ja missä tilanteissa?
 • Kuinka pitkälle selvitysvelvollisuus ulottuu?
 • Mitä tarkoitetaan yhteisellä työmaalla?
 • Työntekijätietojen selvitysvelvollisuus vs. urakkatietojen selvitysvelvollisuus
 • Mitä lähetetyllä työntekijällä tarkoitetaan?
 • Mitä vaikutuksia uudella lähetettyjä työntekijöitä koskevalla lailla on?
 • Miten selvitysvelvollisuus täytetään ulkomaalaisten yritysten kohdalla?
 • Mitä velvoitteita tilaajalle seuraa ulkomaalaislaista?
 • Kuinka pitkään selvitykset ovat voimassa?


Koulutuksessa käsittelemme käytännönläheisesti ja yksityiskohtaisesti oikeuskäytännön valossa tilaajavastuulain keskeisen sisällön, lähetettyjä työntekijöitä koskevat säännökset sekä ulkomaalaislaista seuraavat keskeiset velvoitteet.Ohjelma

Päivämäärä
Aloitusaika
Lopetusaika
Huom!
11.10.2018
09:00
15:00

Ohjelma klo 9.00–15.00

Ilmoittautuminen, kahvitarjoilu ja materiaalin jako klo 8.30
Lounas klo 12.00–13.00
Iltapäiväkahvi klo 14.00
Kysymysten käsittely klo 14.30-15.00

 

Käsittelemme seuraavia aiheita:

 • Tilaajavastuulain keskeinen sisältö
 • Tilaajavastuulain soveltamisalaan kuuluvat sopimukset
 • Sopimuskumppanilta edellytettävät selvitykset ja niiden sisältövaatimukset
 • Tarkastuksen suorittaminen ja tilaajan vastuu selvitysten pyytämisestä
 • Selvitysvelvollisuuden poikkeukset
 • Seuraamukset laiminlyönneistä
 • Ulkolaiselta sopimuskumppanilta edellytettävät selvitykset ja selvitysvelvollisuuden poikkeukset
 • Rakennusalaa koskevat erityissäännökset
 • Tilaajan velvoitteet koskien lähetettyjä työntekijöitä
 • Ulkomaalaislaissa säädetyt tilaajan velvoitteet
Peruutusehdot

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli ilmoittautuja ei pääse kurssille, voi hänen sijastaan tulla toinen henkilö. Mikäli ilmoittautumisen peruutus tehdään vähemmän kuin 14 päivää ennen kurssin alkua, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50% kurssimaksusta. Mikäli ilmoittautunut jää saapumatta kurssille ilman peruutusilmoitusta, veloitamme koko osallistumismaksun. Kurssimateriaalin toimittamisesta oppilaalle peruuntumistapauksessa veloitamme lisäksi 100 EUR. Peruutusmaksut veloitetaan myös sairastapauksissa.

Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!