Tietosuojavastaavan lyhyt oppimäärä

Kesto: 1 pv , Opetuskieli: suomi, Materiaalikieli: suomi, Materiaali: paperi
ILMOITTAUTUMINEN KURSSILLE ON SULJETTU.

Tuotekuvaus

Euroopan unionin tietosuojalainsäädäntö uudistui, kun yleinen tietosuoja-asetus tuli voimaan 24.5.2016. Tietosuoja-asetusta sovelletaan 25.5.2018 alkaen, jolloin henkilötietojen käsittelyn on oltava tietosuoja-asetuksen mukaista. 

Käytämme tietojärjestelmiä ja pilvipalveluja. Liikumme digitaalisissa kanavissa ilman, että pohdimme sitä, että jätämme itsestämme tietoja palveluntarjoajan tietojärjestelmään. Asetuksella luodaan uusia oikeuksia rekisteröidyille ja uusia velvollisuuksia rekisterinpitäjille.

Onko organisaatiossasi varauduttu muutokseen? Onko tietosuojavastaava nimetty? Tiesithän, että tietosuojavastaava on riippumaton asiantuntija, jolla on ihan oma rooli ja velvoitteet. Miten uusi asetus tulee vaikuttamaan organisaation eri prosesseihin ja dokumentaatioon? Mitä se edellyttää tietojärjestelmiltä? Miten riskiarviointi liittyy tietosuojaan? Tule päivittämään tietosi ja oppimaan lisää. 

Koulutuksessa selvitetään myös esimerkiksi riskiperustaisen lähestymistavan merkitystä rekisterinpitäjille ja rekisteröidyn oikeuksiin tulevia muutoksia.

Koulutuksen tavoitteena on:

- selventää tietosuojan edellyttämät toimenpiteet,
- antaa tarvittava tieto roadmapin laatimista varten,
- päästä hyvään vauhtiin tietosuojan hallinnan kanssa,
- antaa vankka perusta ja työkaluja sekä seurannan että mittareiden asettamiseen,
- selvittää mm. rekisteröidyn oikeudet ja rekisterinpitäjän velvollisuudet ja,
- selventää, mitä on riskiperusteinen lähestymistapa.

Kenelle? Koulutus on tarkoitettu kaikille organisaatioille, joissa käsitellään henkilötietoja. 

Oppimismenetelmät. Osallistujat perehdytetään päivän aiheeseen alustavien luentojen, käytännön esimerkkien, syventävien pohdintojen ja pienimuotoisten harjoitteiden kautta. Koulutuspäivän päätteeksi pohditaan, miten osallistujat voivat jatkaa tästä omassa organisaatiossaan. 

Tervetuloa koulutukseen!Ohjelma

Päivämäärä
Aloitusaika
Lopetusaika
Huom!
29.09.2017
09:00
16:00

Euroopan unionin tietosuojalainsäädäntö uudistui, kun yleinen tietosuoja-asetus tuli voimaan 24.5.2016. Tietosuoja-asetusta sovelletaan 25.5.2018 alkaen, jolloin henkilötietojen käsittelyn on oltava tietosuoja-asetuksen mukaista. Tässä Tietosuojavastaavan lyhyt oppimäärä -koulutuksessa saat kokonaiskuvan siitä, mitä uudistuva tietosuoja edellyttää organisaatioltasi. Tutustu koulutuspäivän ohjelmaan ja ilmoittaudu mukaan. 

OHJELMA

08:30 Aamukahvit ja ilmoittautuminen

09:00 Päivän avaus

· Esittäytyminen

· Ohjelma ja tavoitteet

09:15 Mitä ovat tietosuoja-asetuksen vaatimukset?

· Rekisteröidyn oikeudet

· Rekisterinpitäjän velvollisuudet

10:45 Tietosuojan hallinta organisaatiossa

· Roolit ja organisaatio

· Riippumaton asiantuntija

· Tietosuojavastaavan tehtävät

· VAHTI-ohjeistus toiminnan tukena

12:00 Lounas

13:00 Miten huomioidaan tietosuoja yrityksen eri funktioissa

· Johtamisprosessit

· Asiakasprosessit

· Tietojärjestelmäprosessit

· HR-prosessit

· Yhteiset toimintamallit

14:30 Mitä tietosuoja edellyttää järjestelmiltä?

· Tietovirtakuvaukset

· Järjestelmien väliset riippuvuuden

15:30 Riskiarviointi osana tietosuojan hallintaa

· Riskirekisterin laatiminen

· Arviointimatriisi

· Riskienhallinnan prosessit

Kahvitauko sopivassa välissä.

15:45 Miten jatkan tästä eteenpäin?

· Vinkkejä ja ohjeistusta

16:00 Koulutuspäivä päättyy

 

Peruutusehdot
Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli ilmoittautuja ei pääse kurssille, voi hänen sijastaan tulla toinen henkilö. Mikäli ilmoittautumisen peruutus tehdään vähemmän kuin 14 päivää ennen kurssin alkua, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50% kurssimaksusta. Mikäli ilmoittautunut jää saapumatta kurssille ilman peruutusilmoitusta, veloitamme koko osallistumismaksun. Kurssimateriaalin toimittamisesta oppilaalle peruuntumistapauksessa veloitamme lisäksi 100 EUR. Peruutusmaksut veloitetaan myös sairastapauksissa.

Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!