TIETOSUOJAN PERUSTEET EU:n UUDEN TIETOSUOJA-ASETUKSEN (GDPR) MUKAAN

Kesto: 1 pv , Opetuskieli: suomi, Materiaalikieli: suomi, Materiaali: paperi
TIETOSUOJAN PERUSTEET EU:n UUDEN TIETOSUOJA-ASETUKSEN (GDPR) MUKAAN, ei tenttiä
1 Kpl
TIETOSUOJAN PERUSTEET EU:n UUDEN TIETOSUOJA-ASETUKSEN (GDPR) MUKAAN (1 pv), 01.11.2018
850 €
+ alv.. 24%.
Oppiasopimushinta: 765,00€
*) Kurssin viimeinen ilmoittautumispäivä on ylittynyt. Jätäthän yhteydenottopyynnön, jos haluat jälki-ilmoittautua tälle kurssille.

Tuotekuvaus

Kurssi on saatavana myös yrityskohtaisena. Lisätiedustelut johannes.hovi@arihovi.com tai 050 3670809.

Henkilötietojen käsittelyn sääntely uudistuu ja yhtenäistyy Euroopassa, kun Euroopan unionin uusi tietosuoja-asetus 25.5.2018 alkaen muuttaa tietosuojan oikeudellisen perustan.

Tietosuoja-asetus parantaa rekisteröityjen henkilötiedon suojaa uusilla ja yksityiskohtaisilla oikeuksien määrittelyillä. Samalla rekisterinpitäjien velvoitteet lisääntyvät ja tarkentuvat.

Jatkossa uusi asetus helpottaa henkilötietojen siirtoa Euroopan unionissa ja yhdenmukaistaa yritysten kilpailutilannetta. Samalla henkilötietoja käsitteleviltä toimijoilta (rekisterinpitäjät ja käsittelijät) edellytetään lainmukaisuuden varmistamiseksi sekä organisaatioon ja prosesseihin että IT-infrastruktuuriin kohdistuvia kehitystoimenpiteitä lainmukaisuuden varmistamiseksi.

Tietosuojaa tarkastellaan kurssilla pääasiassa yksityisen, B2C- tai B2B-alueella toimivan rekisterinpitäjän näkökulmasta – kurssilla pyritään myös esittämään käytännöllisiä vastauksia tietosuojan peruskysymysten soveltamiseksi.

Kurssilla käydään läpi tietosuojan perusteet EU:n uuden tietosuoja-asetuksen mukaan käsittelemällä muun muassa seuraavia aiheita:

  • Tietosuojan käsite ja keskeiset määritelmät: mihin toimintoihin lainsäädäntöä sovelletaan, miten osapuoliasemat määrittyvät, mitä on henkilötieto ja mitä toimenpiteitä oikeudellisesti kuuluu käsittelyn alaan;
  • Olennainen oikeudellinen sääntely: sovellettavan lainsäädännön perussystematiikka sekä Suomen, että EU-lainsäädännön näkökulmasta;
  • Tietosuojaperiaatteet: esitellään yleisperiaatteet, joita on sovellettava aina kaikkeen henkilötietojen käsittelyyn;
  • Rekisteröidyn oikeudet: mitä toimenpiteitä rekisteröity voi vaatia rekisterinpitäjiltä – käsitellään esim. vaatimukset omien tietojen saamisesta ja korjaamisesta, tietojenkäsittelyn vastustamisesta ja rajoittamisesta ja tarkastellaan milloin rekisteröity voi vaatia tietojaan poistettavaksi;
  • Rekisterinpitäjän velvollisuudet: mitä sisäisiä toimia rekisterinpitäjän on toteutettava esim. tuotekehityksessä ja riskien arvioinneissa;
  • Viranomaistoiminta: toimivaltaisen viranomaisen määräytyminen ja mikä on viranomaisen toimivalta eli millaisia toimenpiteitä viranomainen voi rekisterinpitäjään kohdistaa;
  • Sanktiot ja seuraukset tietosuojavelvoitteiden rikkomisesta: hallinnolliset sakot ja niiden määräytyminen sekä vahingonkorvaus.

Kurssilla tarkastellaan myös kokoavaa Big Data -aiheista case-esimerkkiä keskeisten tietosuojakäsitteiden hahmottamiseksi ja tietosuojahaasteiden esittämiseksi.

 

Kouluttaja:Ohjelma

Päivämäärä
Aloitusaika
Lopetusaika
Huom!
31.05.2018
09:00
16:00
Peruutusehdot

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli ilmoittautuja ei pääse kurssille, voi hänen sijastaan tulla toinen henkilö. Mikäli ilmoittautumisen peruutus tehdään vähemmän kuin 14 päivää ennen kurssin alkua, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50% kurssimaksusta. Mikäli ilmoittautunut jää saapumatta kurssille ilman peruutusilmoitusta, veloitamme koko osallistumismaksun. Kurssimateriaalin toimittamisesta oppilaalle peruuntumistapauksessa veloitamme lisäksi 100 EUR. Peruutusmaksut veloitetaan myös sairastapauksissa.

Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!