Tietosuoja-asetus ja henkilötietojen käsittely

Kesto: 0.5 pv , Opetuskieli: suomi, Materiaalikieli: suomi, Materiaali: paperi
ILMOITTAUTUMINEN KURSSILLE ON SULJETTU.

Tuotekuvaus

EU:n yleinen tietosuoja-asetus on tietosuojalainsäädännön suurin uudistus 20 vuoteen. Asetusta on tullut soveltaa 25.5.2018 lukien kansallisen tietosuojalainsäädännön rinnalla.

Asetuksesta seuraa rekisterinpitäjille ja henkilötietoja käsitteleville tahoille merkittäviä uusia velvollisuuksia ja vastuita.  Uudistuksen myötä tietosuojasääntelyssä on omaksuttu niin sanottu riskiperusteinen lähestymistapa henkilötiedon käsittelyyn. Lisäksi asetuksen myötä keskeisiä muutoksia on tullut muun muassa rekisteröityjen oikeuksien vahvistumisen, tietoturvaloukkauksista ilmoittamista koskevan velvollisuuden ja rekisterinpitäjälle asetetun osoitusvelvollisuuden sekä seuraamusriskien osalta. Asetus velvoittaa lisäksi tiettyjä organisaatioita nimittämään tietosuojavastaavan.

Koulutuksessa käydään läpi henkilötiedon elinkaari henkilötietojen käsittelyn suunnittelusta aina henkilötietojen hävittämiseen saakka. Koulutuksessa käydään tarkemmin läpi asetuksen vaikutuksia yleisesti henkilötiedon käsittelyyn. Koulutuksessa käydään myös läpi rekisterinpitäjälle ja henkilötietojen käsittelijälle asetettuja velvollisuuksia muutoksineen.

Tervetuloa kuulemaan ajankohtaista tieto henkilötietojen käsittelystä ja saamaan tietoa siitä, miten henkilötietoja tulee käsitellä, jotta käsittely on tietosuoja-asetuksen mukaista.



Ohjelma

Ohjelma klo 09.00–12.00

Ilmoittautuminen, kahvitarjoilu ja materiaalin jako klo 08.30
Koulutus päättyy klo 12.00
 

Koulutuksen aihealueet:

  • Henkilötietojen käsittelyn elinkaari
  • Rekisterinpitäjän vastuu ja velvollisuudet
  • Rekisteröidyn oikeudet ja oikeuksien toteuttaminen
  • Tietoturvaloukkaukset ja seuraamukset
Peruutusehdot

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli ilmoittautuja ei pääse kurssille, voi hänen sijastaan tulla toinen henkilö. Mikäli ilmoittautumisen peruutus tehdään vähemmän kuin 14 päivää ennen kurssin alkua, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50% kurssimaksusta. Mikäli ilmoittautunut jää saapumatta kurssille ilman peruutusilmoitusta, veloitamme koko osallistumismaksun. Kurssimateriaalin toimittamisesta oppilaalle peruuntumistapauksessa veloitamme lisäksi 100 EUR. Peruutusmaksut veloitetaan myös sairastapauksissa.

Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!