Project Excellence - IPMA Registered Education Programme

Kesto: 7.0 pv
Kurssia ei ole tällä hetkellä aikataulutettu. Ota yhteyttä ja sovi asiakaskohtainen koulutus.

Tuotekuvaus

Project Excellence - IPMA Registered Education Programme

 • Oletko jo ehtinyt kerätä kokemusta projektipäällikkönä ja omaat perustiedot projektinhallinnasta ja -johtamisesta?
 • Kaipaatko vahvistusta projektijohtamistaitojen soveltamisessa eri tyyppisissä projekteissa?
 • Haluatko menestyä työssäsi ja kehittyä vaativampien projektien johtajaksi?
 • Onko tavoitteenasi suorittaa IPMA C -sertifionti?

Kansainvälisesti arvostettu huippuvalmennus

Sinulla projektiammattilaisena on mahdollisuus nostaa osaamisesi uudelle tasolle valmennusohjelmalla, joka on kansainvälisen projektiorganisaation IPMA:n hyväksymä. Talent Vectian tarjoama Project Excellence -valmennusohjelma on ensimmäinen IPMA-rekisteröity projektinjohtamisen valmennusohjelma Suomessa, joka noudattaa IPMA Individual Competence Baseline (ICB) 4.0 -standardia.  Valmennusohjelma kasvattaa osaamistasi ICB 4.0 pätevyyselementtikohtaisesti kehittäen erityisesti projektinhallinnan perustaitojasi sekä johtamistaitojasi tarjoten sinulle hyvät eväät IPMA C -sertifioinnin suorittamiseen.

Kenelle:

Valmennusohjelma on tarkoitettu projektipäälliköille ja vaativissa projektinjohtotehtävissä toimiville henkilöille, joilla on viimeisen 6 vuoden ajalta vähintään 3 vuoden kokemus normaalien projektien johtamisesta tai vähintään 3 vuoden kokemus projektipäällikön apuna vastuullisessa projektinjohdollisessa roolissa toimimisesta vaativassa ja kompleksisessa projektissa.

Ohjelma on sinulle, joka haluat kehittää osaamistasi:

 • Projektien suunnittelussa, toteutuksessa ja viestinnässä
 • Projektitiimien johtamisessa, ihmisten motivoimisessa ja sidosryhmiin vaikuttamisessa
 • Ympäristössä, jossa itsensä- ja vertaiskehittäminen, harjoittelu ja coaching tukevat kehittymistäsi.  

Olet motivoitunut kehittymään ja sinulla on halu kehittyä eteenpäin erityisesti projektipäällikön tehtävässä.

Tavoitteet:

Valmennusohjelma kehittää taitojasi toimia projektipäällikkönä vaativammissa projekteissa. Ohjelma vahvistaa projektinhallinnan perustaitojasi keskittyen erityisesti projektin suunnittelun, sisällön (laajuuden), aikatauluun, organisointi, resurssien, talouden, riskien ja mahdollisuuksiin hallintaan huomioiden eri tyyppiset projektit.

Perustaitojen vahvistamisen lisäksi ohjelmassa panostetaan johtamistaitojesi vahvistamiseen. Teemoina ovat muun muassa itsensä johtaminen, sidosryhmähallinta, kommunikaatiotaidot ja johtajuus - leadership, projektin hyödyt, tiimityö, ihmisten sitouttaminen ja motivointi.

Ohjelman käytyäsi omaat paremmat valmiudet toimia vastuullisena projektipäällikkönä vaativissa ja laajoissa projektinhallinnan asiantuntemusta vaativissa projekteissa.

Työskentelytavat ja valmennusohjelman teemat:

Talent Vectian tarjoama IPMA-rekisteröity valmennusohjelma on projektipäälliköille tarkoitettu 7 päivän intensiivinen valmennuskokonaisuus, johon kuuluu kompetenssiarviointi, ennakkotehtäviä sekä soveltavia harjoituksia liittyen omaan työhösi/projektiisi. Itse valmennukset ovat osallistavia ja haastavat sinut ajattelemaan uudella tavalla. Case-harjoituksissa käytetään ja hyödynnetään erilaisia työmenetelmiä, kuten visuaalista suunnittelua. Talent Vectia tarjoaa osallistujalle alan kokeneimmat ja ammattitaitoisimmat valmentajat, jotka tukevat osallistujan oppimisprosessia.Projektijohtamisen viitekehys ja onnistumisen edellytysten luominen (2 päivää):

 • Projektijohtamisen menestystekijät  
 • Projektin organisointi
 • Projektin käynnistäminen
 • Harjoitus - Projektin käynnistäminen
 • Case harjoitusten purku ja palaute  
 • Projektin suunnittelun menetelmät ja käytännöt
 • Harjoitus - Projektin suunnittelu
 • Välitehtävä

Ihmisten johtaminen ja vuorovaikutustaidot (2 päivää)

 • Ole paras versio itsestäsi – perustan luominen muiden johtamiseen
 • Luontaisen käyttäytymisen ja vuorovaikutuksen tyylit (DiSC)
 • DiSC - Harjoitus pienryhmissä
 • Osallistaminen – vaikuttaminen ja fasilitointitaidot
 • Ihmisten johtaminen projektitoimintaympäristössä
 • Case - Simulaatio harjoitus pienryhmissä
 • Coaching vertaiskehittymisen työkaluna
 • Välitehtävä

Projektin toteutuksen käytännöt (1 päivä)

 • Case - Välitehtävän purku ja palaute (oma projekti)
 • Projektin toteutuksen käytännöt
 • Kick-Off ”prosessi”
 • Muutosten hallinta ja -johtaminen
 • Case - Simulaatio harjoitus pienryhmissä
 • Projektin päättäminen ja toteutuksen parhaat käytännöt

IPMA C-sertifioinnin vaatimukset ja -pienryhmäsimulaatio (2 päivää)

 • Sertifiointiprosessi, - vaatimukset ja arviointikriteerit
 • Projektinjohtamisen käsitteet ja projektin elinkaaret
 • Projektin tavoiteasetanta, vaiheistus ja osittaminen
  • Aikataulutus ja toimintoverkkotekniikka
  • Resurssi ja kustannussuunnittelun hallinta
 • Projektin riskianalyysi – parhaat käytännöt ja työkalut
 • Tuloksen arvo –analyysi
 • Case - Simulaatio harjoitus pienryhmissä
 • Harjoituskoe
 • Harjoituskokeen läpikäynti ja palaute
 • Valmistautuminen sertifiointiin
Peruutusehdot
Mikäli ilmoittautuja ei pääse kurssille, voi hänen sijastaan tulla toinen henkilö. Mikäli ilmoittautumisen peruutus tehdään vähemmän kuin kaksi (2) viikkoa ennen kurssin alkua, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50% kurssimaksusta. Mikäli ilmoittautunut jää saapumatta kurssille ilman peruutusilmoitusta, veloitamme koko osallistumismaksun. Kurssimateriaalin toimittamisesta oppilaalle peruuntumistapauksessa veloitamme lisäksi 100 EUR. Peruutusmaksut veloitetaan myös sairastapauksissa.

Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!