Työelämän menestystekijät- työelämässä menestyjän taidot ja tämän päivän mindset

Kesto: 6.0 pv
Kurssia ei ole tällä hetkellä aikataulutettu. Ota yhteyttä ja sovi asiakaskohtainen koulutus.

Tuotekuvaus

 

 • Kehitä tavoitteellisesti niitä taitoja, jotka ovat työelämän menestystekijöitä nyt ja tulevaisuudessa

 • Vie uudet toimintamallit pysyväksi osaksi käytäntöä

 • Uudistu, tee tulosta ja voi samalla itse tasapainoisesti

 

Kyky oppia, kehittyä ja uudistua on yksi tärkeimmistä tämän hetken ja tulevaisuuden työelämätaidoista. Oman kuormituksen hallinta, tasapaino ja palautuminen ovat edellytyksiä sille, että tämä on mahdollista. Matkan teosta ja muutoksesta on tullut pysyvä osa arkea ja oman joustavuuden sekä muutoskyvykkyyden vahvistaminen on meille jokaiselle tärkeää. Kiihtyvässä tahdissa kukaan ei enää pärjää yksin ja yhdessä olemme aidosti enemmän. Toimivan yhteistyön edellytyksenä on oman itsensä ja luontaisten toimintatapojensa tunteminen ja sen kautta erilaisuuden sekä erilaisten tulkintojen ymmärtäminen ja arvostaminen. Monenlaiset ihmiset ovat aidosti enemmän kuin osiensa summa kun opimme osallistamaan ja hyödyntämään toiminnallisia työskentelytapoja, jotka valjastavat kaikkien potentiaalin ja osaamisen yhteiseen käyttöön. Samalla oma työotteemme muuttuu valmentavampaan ja fasilitoivempaan suuntaan.

Tämän matkan aikana tunnistat omat vahvuutesi ja lähdet rakentamaan ja viemään käytäntöön uusia toimintatapoja ja -malleja.

 • Mitkä ovat tämän päivän menestystekijät?

 • Miten varmistan oman työmarkkina-arvoni, mitkä ovat minun kilpailutekijäni?

 • Miten vahvistan uudistumiskykyäni ja lisään mentaalikapasiteettiani?

 • Miten varmistan, että ympärilläni olevat ihmiset ja tiimini voivat hyvin?

 • Miten valmis olen aitoon vuorovaikutukseen ja läsnäoloon?

Lähde valmennus- ja coachingmatkalle kohti parempaa työelämää, menestystä ja hyvinvointia. Koska yhdessä toimien, kehittyen ja käytäntöön vieden kaikki on mahdollista!

Koulutus on suunnattu erityisesti esimiehille, johtajille, tiiminvetäjille ja projektipäälliköille.

Koulutusosuus rakentuu kuudesta puolikkaasta (9-12.30) valmennuspäivästä. Jos et itse pääse johonkin päivään, voi kollegasi tulla puolestasi.

Teemojen siirtyminen osaksi käytännön arkea, uusien toimintamallien rakentuminen ja vahvistaminen varmistetaan coachingilla, joka tapahtuu sekä pienryhmissä että henkilökohtaisesti. Se, että tiedämme mitä pitää tehdä valitettavan harvoin johtaa pysyvään toimintatavan muuttamiseen. Coachingprosessi varmistaa uusien toimintatapojen ja- mallien rakentamisen ja niiden viemisen käytännön arkeen. Sinä teet työn, mutta et ole yksin sillä tukenasi tässä on ammatticoach sekä pienryhmä.

Itsensä tuntemisen työkaluina käytämme kahta huipputyökalua: Workplace BigFive- persoonallisuusprofiilia sekä First Beat- hyvinvointianalyysiä.

 

Valmennuspäivät

1.Henkisen suorituskyvyn vahvistaminen

2. Itsensä tunteminen ja erilaisuus voimavarana

3. Tunneälykkyys, läsnäolo ja kuunteleminen. Vaikuta, vakuuta ja ole läsnä.

4. Energiatason johtaminen

5. Tuloksellinen yhdessä työskentely

6. Paineensieto ja jatkuvassa muutoksessa toimiminen

 

Valmentajasi

Kaikki koulutuspäivät tapahtuvat kahden kouluttajan vetäminä. Kouluttajinasi toimivat Jaana Hautala, Oivaltamaan Oy ja Anniina Hukari, Taito Training Oy .

Jaana Hautala

on erittäin kokenut yritys- ja mentaalivalmen­taja, NLP kouluttaja ja tietokirjailija. Jaanan intohimo on mentaalivalmennus – itsetuntemus, henkinen suorituskyky, mielentaidot  sekä vuorovaikutus kiihtyvästi muuttuvassa ympäristössä. Hän tuo rohkeutta, innovaatisuutta ja uudenlaista näkökulmaan kokonaivaltaiseen hyvinvointiin. Työotteeltaan Jaana on vahvasti läsnäoleva, innostava ja oivalluttava. Hän haastaa osallistujia pysähtymään oman ajattelunsa ja toimintansa äärelle sekä antaa tilaa osallistujien ajattelulle ja kokemusten jakamiselle. Tietosisällön lisäksi toiminnallisuus sekä omakohtainen tekeminen ja harjoittelu ovat Jaanan koulutusten keskiössä.

Coachina Jaanan ydinosaamista ovat: itsetuntemus, erilaisuuden ymmärtäminen, aito vuorovaikutus, mielentaidot, palautuminen, suorituskyvyn ylläpito, pysähtyminen sekä muutoksessa toimiminen.

www.oivaltamaan.fi

Anniina Hukari

on oivalluttava kehittämis- ja muutosasiantuntija sekä kouluttaja, joka uskoo vahvasti organisaatioissa, tiimeissä ja yksilöissä olevaan potentiaaliin. Hän auttaa kirkastamaan tavoitteet ja pusken yksilöitä ja tiimejä positiivisesti niitä kohti – rinnalla kulkien ja yhdessä tehden. Suurena intohimona on parhaiden toimintatapojen rakentaminen organisaatioihin ja niiden kautta sekä tuloksellisuuden että työhyvinvoinnin lisääminen. Anniina on erittäin kokenut esimiesten ja johdon kouluttaja sekä coach.

Anniinalla on yli 17 vuoden kokemus ihmisten valmentamisesta, kouluttamisesta ja ohjaamisesta. Koulutukseltaan hän on diplomi-insinööri ja business coach master, joka on opiskellut myös mm pedagogiikkaa, NLP:tä sekä aivotutkimusta.

Coachina Anniinan ydinosaamista ovat: oppiminen ja aivot muutoksessa ja kehittymisessä, uusien toimintatapojen ja mallien kehittäminen sekä vieminen käytäntöön, ihmisten erilaisuus, läsnäolo ja vuorovaikutus, vahvuusajattelu sekä esimiesten työote ja valmentaminen.

www.taitotraining.fi

Coaching

Mitä coaching oikein on? Coaching on yksilöiden henkilökohtaista tukemista muutoksessa ja kehittymisessä. Se on omien toimintamallien ja tapojen oivaltamista, kehittymisen esteiden tunnistamista, pysähtymistä sekä voimakkaasti eteenpäin katsovaa ja uutta rakentavaa. Coachingissa keskitytään uusien toimintatapojen ja mallien lisäksi vahvasti niiden käytäntöön vientiin ja toimeenpanoon. Pienryhmäcoachingissa myös ryhmä oppii toisiltaan sekä toimii toistensa tukena. Äärimmäisen luottamuksellisessa prosessissa kukin voi jakaa omia kokemuksiaan ja ajatuksiaan sen verran kuin itselleen tuntuu luontevalta. Asioiden ääneen sanoittaminen ja yhdessä pohtiminen vertaisten kanssa on äärimmäisen arvokasta. Pienryhmät voivat tulla joko saman organisaation sisältä tai vaihtoehtoisesti rakentua eri organisaatioiden välille.

Kaikki tapaamiset pidetään joko kasvokkain pääkaupunkiseudulla tai verkossa. Pienryhmäcoaching voi tapahtua myös osallistujien organisaatioissa ja siihen on mahdollista liittää organisaatioesittely.

 

Sisältö:

 • kaksi pienryhmätapaamista (3-4 henkilöä ryhmässä), kesto noin 1,5 h

 • neljä henkilökohtaista coachingtapaamista kesto noin 1 h

 • Workplace B5- profiili ja sen henkilökohtainen purku verkossa

 • First Beat mittaus ja sen henkilökohtainen purku verkossa.

 

Työkalut

First Beat

Palautumisen ja kuormittavan stressin tasapaino on hyvinvoinnin lähtökohta.

 • Mikä auttaa sinua voimaan hyvin?

 • Onko unenlaatusi palauttavaa ?

 • Kuuluuko päiviin taukoja?

 • Liikutko riittävästi?

Henkilökohtainen Firstbeat-analyysi auttaa löytämään parhaat tavat palautua, työssä ja vapaa-ajalla. Kattava hyvinvointianalyysi selvittää palautumisen riittävyyttä, kuormitus- ja stressitekijöitä, unen laatua sekä liikunnan vaikutusta terveyteen ja hyvinvointiin. Mitattujen tulosten ja analyysin myötä on helppo tehdä omaan hyvinvointiin sekä palautumiseen vaikuttavia korjausliikkeitä. Toiselle muutokset ovat ovat liikunnan lisäämistä, toiselle muutoksia nukkumistottumuksiin tai palauttavien hetkien lisäämistä arjen pyörteisiin.

Firstbeat on Jyväskylän yliopistossa kehitetty sydämen mittaamisen perustuva menetelmä kehon toimintojen analysointiin. Hyvinvointianalyysi perustuu sykevälivaihteluun (HRV) ja fysiologiaan. First Beat-asiantuntijanasi toimii Jaana Hautala.

Workplace Big Five

WorkPlace Big Five Profile™ on nykyaikaiseen persoonallisuus­tutkimukseen pohjautuva tehokas henkilö- ja tiimiprofilointityökalu, jonka yhä useampi organisaatio maailmalla ja myös Suomessa on ottanut käyttöönsä. WorkPlace Big Five on oivallinen työkalu tiimien kehittämisessä, johtamisvalmiuksien arvioinnissa ja rakentamisessa, urasuunnittelussa, rekrytointitarpeiden määrittelyssä sekä coachingin vaikuttavuuden tehostajana.

Persoonallisuuden Big Five – malli on nykyaikainen, laajasti tutkittu ja luotettava persoonallisuusmalli. Se on yleisesti hyväksytty persoonallisuustutkimuksen “standardi”, jota käytetään usein myös muiden henkilöarviointityökalujen pätevyyden arvioinnin pohjana. Siksi Big Five -mallia voi kutsua myös ”kaikkien henkilöarviointityökalujen äidiksi”.

Big Five –mallissa ihmisen persoonallisuus jaetaan viiteen osa-alueeseen (pääpiirteeseen). Piirteiden perusteella voidaan kuvata ihmisen käyttäytymistä. WorkPlace Big Fivessa pääpiirteet ovat:

 • reagointiherkkyys (N)

 • ekstroversio (E)

 • uutuushakuisuus (O)

 • mukautuvuus (A)

 • päämääräkeskeisyys (C)

Tämän lisäksi WorkPlace Big Fivessa persoonallisuutta tarkastellaan 23 alapiirteen kautta.

Workplace Big Five-asiantuntijanasi toimii Anniina Hukari.

YHDESSÄ OLEMME TYÖELÄMÄMENESTYJIÄ!

-Rakenna ja vie käytäntöön parhaat toimintamallit

-Uudistu, uudista, tee tulosta ja voi hyvin

-Kuormitu kestävästi ja ole tasapainossa

 

Tervetuloa mukaan!

 Valmennuspäivät

1. Henkisen suorituskyvyn vahvistaminen

Tämän päivän työelämä vaatii suuren määrän henkistä kapasiteettia jatkuvissa ja kiihtyvissä muutoksissa. Henkinen suorituskyky koostuu kognitiivisista, emotinaalisista ja fysiologista taidoista. Me kaikki tarvitsemme henkistä suorituskykyä kaikessa työssä, jossa joudumme käyttämään ajattelukapasiteettia, tunnekyvykkyyttä tai keskittymään tarkkaavaisesti. Henkisen suorituskyvyn valmennuspäivässä keskitytään palautumisen ja muutoskyvykkyyden vahvistamiseen. Miten löytää omat mielen vahvuudet sekä hallitsee arjen kuormitusta. Miten stressin valjastaa voimavaraksi oikeilla työkaluilla? Palautumisen työkaluilla löydät keinoja, miten  saavuttaa optimaalista vireystilaa sekä tasapainoa vauhdin keskellä.

Keskeiset kysymykset:

 • Kuinka hyvin sinä olet tietoinen paineensieto- ja palautumiskyvystäsi?
 • Haluatko sinä parempaa palautumista sekä stressinhallintaa?
 • Haluatko  lisää ymmärrystä aivojen toiminnasta ja kasvattaa henkistä kapasiteettia?

Päivän teemat:

 • Oman mielen johtaminen
 • Stressi ja sen hallinta
 • Optimaalinen vireystila ja aivot

2. Itsensä tunteminen ja erilaisuus voimavarana

Omien luontaisten toimintatapojen tunteminen on edellytys tulokselliseen yhteistyöhön ja erilaisuuden ymmärtämiseen. Luontainen tapamme toimia on jossain tilanteessa vahvuus ja toisessa tilanteessa meidän kannattaa tietoisesti toimia muulla tavalla. Luontainen tapamme toimia ei määrittele sitä, miten me käytännössä työelämässä toimimme vaan se on aina meidän oma valintamme. Kun tunnemme itsemme ja omat toimintatapamme, pystymme tekemään oikeita valintoja.

Ihmisten erilaisuus on mieletön voimavara kun osaamme arvostaa ja hyödyntää sitä. Samanlaisten ihmisten kanssa toimiminen tuntuu helpolta, sujuvalta ja turvalliselta. Tuloksellisuuden ja kehittymisen näkökulmasta se ei kuitenkaan läheskään aina ole paras ratkaisu. Me tarvitsemme erilaisia näkökulmia ja toimintatapoja. Erilaisuuden kohtaaminen aiheuttaa meissä ärsyyntymisen ja turhautumisen tunteita, joiden yli päästessämme pystymme optimoimaan tiimimme ja saavuttamaan yhdessä työskennellen huipputuloksia.

Keskeiset kysymykset:

 • Haluatko tuntea itsesi paremmin ja katsoa itseäsi muiden silmin?
 • Haluatko ymmärtää erilaisuutta sekä erilaisia tapoja hahmottaa asioita?
 • Mietitkö miten voisit parhaalla mahdollisella tavalla hyödyntää tiimisi erilaisia persoonia ja edistää tuloksellista yhdessä tekemistä?

Päivän pääteemat:

 • Itsensä tunteminen
 • Ihmisten erilaisuus voimana
 • Yksilö- ja tiimiosaamisen optimointi

Päivään kuuluu henkilökohtainen Workplace BigFive persoonallisuusprofiili.

3. Tunneälykkyys, läsnäolo ja kuunteleminen. Vaikuta, vakuuta ja ole läsnä.

Työelämä on murroksessa ja esimiestyö& johtaminen&tiimin vetäminen muuttuu sen mukana. Miltä sinusta kuulostavat avainteemat: Kuunteleminen. Aito vuorovaikutus. Läsnäolo. Tunnetaidot. Inhimillisyys. Vuorovaikutus. Sanallinen ja sanaton viestintä. Muiden kohtelu. Työetiikka.

Tässä päivässä pysähdymme kohtaamaan erilaisia ihmisiä ja harjoittelemaan toimivan vuorovaikutuksen rakentamista. Pohdimme erilaisia tapaa hahmottaa asioita sekä kuullun hahmottamisen ja ymmärtämisen eroja. Meillä kaikilla on oma uniikki maailmankuvamme, johon koetamme sovittaa kuulemamme asiat ja tämä aiheuttaa vääristymiä.

Tutkimme omaa sanallista ja sanatonta viestintäämme ja tulemme tietoiseksi siitä. Treenaamme kuuntelemisen ja kysmyisen taitoja.

Pääsisällöt:

 • Vahva ja vaikuttava vuorovaikutus ja läsnäolo
 • Erilaiset maailmankuvat ja viestin vääristymät
 • Kuunteleminen ja vahvat kysymykset avaimina toisen ajattelun ymmärtämiseksi
 • Kätketkö vai käytätkö tunteita työelämässä
 • Tunnetaidot ja inhimillisyys työelämässä
 • Luottamuksen rakentaminen
 • Tunteet myönteisen ajattelun boostaajana

4. Energiatason johtaminen

Me johdamme kaikki monenlaista energiaa päivän aikana. Kaikille on varsin tuttua fyysisen energia eli nukkuminen, liikkuminen sekä syöminen, joka luonnollisesti luo pohja hyvinvoinnille ja tasapainolle. Energiatason johtamisessa yhtä tärkeää on myös fokus eli toimintaenergian johtaminen sekä tunne- ja ajatteluenergian johtaminen. Entä kuinka usein sinä olet pysähtynyt pohtimaan sinulle innostusta ja tasapaino tuovaa merkitysenergiaa. Päivän optimaalisen vireystilan saavuttaminen sisältää monenlaisen energian johtamista. Energia-ei aika- onkin korkein valuuttamme. Koulutuspäivän aikana saat työkaluja ja vinkkejä siihen, miten löytää parempaa energian johtamista omaan uudistumiseen ja tasapainoon.

Keskeiset kysymykset:

 • Tuntuuko sinusta, ettei päivän aika riitä sinulle merkityksellisiin asioihin?
 • Haluaisitko löytää optimaalisempaa vireystilaa?

Päivän teemat:

 • Energian johtamisella tuloksiin
 • Priorisoinnin ja fokusenergian merkitys

5. Tuloksellinen yhdessä työskentely

Tarvitsemme työelämässä jatkuvasti hyvää tilannetajua ja tilanneherkkyyttä. Olemalla avoimia ja analyyttisiä osaamme valita kuhunkin tilanteeseen sopivan roolin ja toimintatavan. Erilaisissa rooleissa toimiminen ohjaten, yhdessä tehden sekä mahdollistaen on tärkeä taito. Näin saadaan sekä yksilöistä, tiimistä että organisaatiosta parhaat puolet esille ja saavutetaan huipputuloksia. Käytännössä tämä edellyttää taitoa pysähtyä ja suunnitella tulevia kohtaamisia niin yksilöiden kuin tiimin kanssa.

Millä tavalla sinä tunnistat millaisissa rooleissa toimit eniten? Oletko pysähtynyt miettimään onko tämä toimintatapa juuri sen oikea, joka edistää tavoitteen saavuttamista mahdollisimman hyvin.

Menetelmäosaaminen kuuluu jokaisen esimiehen, johtajan ja tiiminvetäjän työkalupakin ytimeen. Menetelmät ovat avain yhdessä tekemiseen. Se mihin kiinnitämme huomiota, vahvistuu. Opettele siis boostaamaan sekä omaa, että muiden positiivista ajattelua.

Keskeiset kysymykset:

 • Miten teemme totta lauseesta “Jokainen tiimi on enemmän kuin osiensa summa.”?
 • Miten saamme kaikkien osaamisen ja koko potentiaalin yhteiseen käyttöön?
 • Miten toisilta oppiminen ja jakaminen tuodaan osaksi työarkea?

Päivän teemat:

 • Osallistamisen menetelmät
 • Valmentava&fasilitoiva työote
 • Aikuinen oppijana ja kehittyjänä
 • Yhteisen ajattelun kehittäminen & myönteisen ajattelun boostaaminen

6. Paineensieto ja jatkuvassa muutoksessa toimiminen

Henkisen suorituskyvyn yksi tärkein elementti on säilyttää tilannetaju eri tilanteissa ja toimia sen pohjalta parhaalla mahdollisella tavalla. Oman joustavuuden lisääminen sekä tilannetajun tiedostaminen muutoksessa ovat avainasemassa työelämässä menestyjillä.

Paineensietotaitoon voimme vaikuttaa mielen kuorman  ja omien tunnetilojen säätelyn kautta. Miten paljon sinä harjoittelet mielen selkeyttä sekä fokuksen kirkastamista päivän aikana? Ihmisten johtamisessa tilannetaju on äärimmäisen tärkeä taito. Koulutuspäivä antaa käytännönläheisinä vinkkejä ja työkaluja, miten omaan paineensietoa sekä tilannetajua voi kehittää sekä miten intuitioa voi hyödyntää paremmin jatkuvien muutosten keskellä.

Keskeiset kysymykset:

 • Haluatko lisää ajattelun selkeyttä ja joustavuutta?
 • Oletko pohtinut, miten tilannetaju vaikuttaa vuorovaikutukseen?
 • Miten herkistät intuitiota päätöksenteossa?

Päivän teemat:

 • Tilannetajun kehittäminen muutosten keskellä
 • Oman joustavuuden ja muutosvalmiuden lisääminen
 • Ymmärrä intuition mahdollisuudet
Peruutusehdot
Mikäli ilmoittautuja ei pääse kurssille, voi hänen sijastaan tulla toinen henkilö. Mikäli ilmoittautumisen peruutus tehdään vähemmän kuin kaksi (2) viikkoa ennen kurssin alkua, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50% kurssimaksusta. Mikäli ilmoittautunut jää saapumatta kurssille ilman peruutusilmoitusta, veloitamme koko osallistumismaksun. Kurssimateriaalin toimittamisesta oppilaalle peruuntumistapauksessa veloitamme lisäksi 100 EUR. Peruutusmaksut veloitetaan myös sairastapauksissa.

Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!