Suunnitelmien ja hankkeiden ympäristömenettelyjen kokonaisuuden ja konfliktien hallinta

Kesto: 1 pv , Opetuskieli: suomi, Materiaalikieli: suomi, Materiaali: pdf
KURSSI SULJETTU!
Valitse toinen aloituspäivämäärä sivun vasemmasta laidasta (mobiilinäkymässä sivun alaosassa)

Tuotekuvaus

Miten suunnitelmien ja hankkeiden ympäristömenettelyjen kokonaisuutta ja niihin liittyviä riskejä voidaan hallita? Miten menettelyt saadaan tukemaan toisiaan ja päällekkäisyydet minimoitua? Miten varhaisen vaiheen menettelyjä voidaan hyödyntää siten, että menettelyt nopeutuvat ja suunnitelmien ja hankkeiden hyväksyttävyys paranee? Mitä tehdä, jos suunnitelma konfliktoituu?

Onnistuneessa suunnittelussa tunnistetaan laaja-alaisesti ympäristölliset ja sosiaaliset riskit ja niiden hallintakeinot. Ympäristömenettelyjen toimivuuteen vaikuttaa olennaisesti suunnittelijan ja hankkeesta vastaavan valinnat muun muassa menettelyjen ajoitusten ja yhteensovittamisen suhteen sekä se, miten vuorovaikutuksessa sidosryhmien kanssa onnistutaan.

Tässä webinaarissa tarkastellaan ympäristömenettelyjen kokonaisuuden ja erityisesti sosiaalisten riskien hallintaa. Koulutuksessa analysoidaan muun muassa kaavoituksen, YVA-menettelyn ja ympäristöllisten lupien keskinäissuhteita, menettelyjen tarkoituksenmukaista ajoitusta, ennakkoneuvotteluja ympäristömenettelyjen kokonaisuuden hallinnan välineenä sekä toimivan sidosryhmätyön välineitä ja konfliktien käsittelyä. 

Kouluttajina toimivat ympäristöoikeuden professori Ismo Pölönen ja ympäristökonfliktien hallinnan professori Lasse Peltonen.

Koulutuksessa saat vastauksen mm. seuraaviin kysymyksiin:

  •  Miten suunnitelmien ja hankkeiden ympäristömenettelyjen kokonaisuutta voidaan hallita?
  • Miten sosiaalisia hankeriskejä voidaan hallita?
  • Miten menettelyt saadaan tukemaan toisiaan ja päällekkäisyydet minimoitua?
  • Miten varhaisen vaiheen menettelyjä voidaan hyödyntää siten, että menettelyt nopeutuvat ja suunnitelmien ja hankkeiden hyväksyttävyys paranee?
  • Miten voidaan ennakoida ja ennaltaehkäistä konflikteja? 
  • Mitä kärjistyville konflikteille kannattaa tehdä?

 

Kenelle?

Webinaari soveltuu erityisesti toiminnanharjoittajille, konsulteille, kaavoittajille, ympäristöviranomaisille (ELY, AVI ja kunnat) sekä asianajajille.

 

Kouluttajat

Ismo Pölönen

Ismo Pölönen työskentelee ympäristöoikeuden professorina Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksella. Viimeaikaisessa tutkimustoiminnassaan hän on keskittynyt YVA-, kaivos- ja kaavoituslainsäädäntöön. Hän on julkaissut aihepiireistä useita kansainvälisiä ja kansallisia tiedeartikkeleita. Pölösellä on laaja-alainen kokemus monitieteisistä ja kansainvälisistä tutkimushankkeista sekä ympäristöjuridiikasta käytännössä. Hän on toiminut useissa lainvalmistelua ja säädösten käytännön soveltamista palvelevissa asiantuntijatehtävissä sekä ympäristöalalla työskentelevien kouluttajana.

Lasse Peltonen

Lasse Peltonen (HT, ympäristöpolitiikka) toimii ympäristökonfliktien hallinnan professorina Itä-Suomen yliopistossa. Hän on kiinnostunut konfliktien dynamiikasta ja ennakoinnista sekä vuorovaikutuksen muodoista ja hyväksyttävyyden haasteista luonnonvarojen ja maankäytön suunnittelun prosesseissa. Peltonen johtaa strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) rahoittamaa hanketta ”Yhteistoiminnallisia ratkaisuja sirpaloituvien yhteiskuntien ongelmiin – käänne yhteishallintaan ympäristöpäätöksenteossa” (CORE 2017-2021). Akateemisen roolinsa ohessa Peltosella on kokemusta myös konfliktinratkaisun käytännöistä ja ristiriitaisten prosessien fasilitoinnista.

 

Alennukset:

Lakimiesliiton jäsenet, Creditan käyttäjät, Edilexin käyttäjät ja julkisen sektorin edustajat saavat Editan juridisista koulutuksista 20 % alennuksen kampanjakoodilla PROETU20Ohjelma

Päivämäärä
Aloitusaika
Lopetusaika
Huom!
30.10.2019
09:00
12:00

8:45 Webinaariympäristö aukeaa

9:00 Tervetuloa webinaariin

9:00 Ympäristömenettelyjen kokonaisuus ja sen hallinta 
Ympäristöoikeuden professori Ismo Pölönen, Itä-Suomen yliopisto

9:45 Sosiaalinen toimilupa ja sidosryhmäyhteistyön merkitys
Ympäristökonkfliktien hallinnan professori Lasse Peltonen, Itä-Suomen yliopisto

10:30 Tauko

10:45 Varhaisen vaiheen menettelyiden hyödyntäminen
Ympäristöoikeuden professori Ismo Pölönen, Itä-Suomen yliopisto

11:30 Vuorovaikutuksen käytännöt konfliktien käsittelyssä
Ympäristökonkfliktien hallinnan professori Lasse Peltonen, Itä-Suomen yliopisto

12:00 Koulutus päättyy

Peruutusehdot

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli ilmoittautuja ei pääse kurssille, voi hänen sijastaan tulla toinen henkilö. Mikäli ilmoittautumisen peruutus tehdään vähemmän kuin 14 päivää ennen kurssin alkua, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50% kurssimaksusta. Mikäli ilmoittautunut jää saapumatta kurssille ilman peruutusilmoitusta, veloitamme koko osallistumismaksun. Kurssimateriaalin toimittamisesta oppilaalle peruuntumistapauksessa veloitamme lisäksi 100 EUR. Peruutusmaksut veloitetaan myös sairastapauksissa.

Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!