Puheakatemia: Työyhteisön vuorovaikutustaidot

Kesto: 1.0 pv
Kurssin hinnoittelu
Asiakaskohtaisen kurssin hinta muodostuu oppilaskohtaisesta hinnasta
Oppilaskohtainen hinta
550 €

Tuotekuvaus

Toimiva vuorovaikutus on hyvinvoivan työyhteisön ja sujuvan työskentelyn ehdoton edellytys.Työyhteisössä tarvitaan asiaosaamisen lisäksi mm. taitoa kuunnella, tilanneherkkyyttä ja joustavuutta. Lisäksi on hyvä tiedostaa erilaiset persoonat työyhteisön rikkautena. Tehokas ja toimiva organisaatio edellyttää myös viestintätaitoista johtajuutta. Viestintätaidoiltaan taitava esimies toimii tavoitteen ja työyhteisön ilmapiirin kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla. Esimies johtaa keskustelemalla, neuvottelemalla, motivoimalla ja tietää, miten toimia palautekeskustelun onnistumiseksi.

Koulutuksen hyöty
Osallistuja

 • kehittyy tavoitteelliseksi ja tilanneherkäksi työyhteisön jäseneksi
 • oppii esittämään näkemyksiään vakuuttavasti ja ymmärrettävästi
 • harjaantuu viestimään tavoitteellisesti ja asiakeskeisesti
 • ymmärtää esimiehien roolin vaikutuksen työyhteisön ilmapiiriin
 • saa välineitä haasteellisissa esimiestilanteissa toimimiseen.


Valmennuspäivä sisältää kaksi osiota, jotka rakentuvat keskustelevasta luennosta ja harjoituksista.

Osio 1: Työyhteisön viestintä
-työyhteisön toimiva vuorovaikutus 
Keskeisiä sisältöjä

 • Erilaisten vuorovaikutustyylien tunnistaminen
 • Luottamuksellisuuden ja vuorovaikutushalukkuuden osoittaminen
 • Kuuntelemisen taidot ja herkkyys tunnistaa reaktioita (eleiden ja ilmeiden tulkinta)

Osio 2: Johtamisviestintä
-esimies ohjaa ja johtaa vuorovaikutuksellaan

Keskeisiä sisältöjä

 • Esimiehen viestinnän vaikutuksia työyhteisön ilmapiiriin
 • Esimiehen tavoitteellinen ja asiakeskeisen viestintä
 • Miten toimia esimiehenä haastavissa tilanteissa
 • Palautteen anto ja saaminen
 • Esimies motivoijana ja innostajana

Valmennus sisältää aamiaisen, lounaan sekä iltapäivä kahvi- ja teetarjoilun. 

Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!