Neuvottelun työvälineet

Kesto: 3.0 pv
Kurssia ei ole tällä hetkellä aikataulutettu. Ota yhteyttä ja sovi asiakaskohtainen koulutus.

Tuotekuvaus

Neuvottelija kehittää jatkuvasti omia vuorovaikutustaitojaan käytännön tilanteissa. Harjaantuneetkin asiantuntijat saattavat kaivata lisää varmuutta ja taitojensa kehittämistä. Rutinoituminen ja maneerit sekä jännittäminen saattavat vaikeuttaa sanoman perillemenoa ryhmäviestintätilanteissa ja vaikeuttaa vaikuttamista. Kurssikokonaisuus muodostuu kolmena päivänä pidettävästä kolmetuntisesta valmnenuskerrasta. Jokaisella kerralla keskitytään uuteen vuorovaikutustaitoon, jotka auttavat kehittymään taitavana viestijänä ja neuvottelijana.


Teema 1. Neuvottelutaidot

Neuvotteluja tarvitaan päätöksien tekemiseen, erimielisyyksien selvittämiseen ja yhteisymmärryksen aikaansaamiseen.  Neuvottelu kannattaa aina nähdä ongelmanratkaisu- ja vuorovaikutustilanteena, jossa yhteistyö on mahdollista. Neuvotteluun ja sen kulkuun vaikuttavia tekijöitä on runsaasti: tavoite, neuvottelijat, tilannetekijät, valmistautuminen ja viestintä.   

Keskeisimmät aiheet:

 • Neuvotteluprosessi: valmistautuminen, neuvottelu ja neuvottelun jälkihoito
 • Tunnista tapasi neuvotella
 • Vahvista viestintätaitoja tuloksellisena neuvottelijana 
 • Päätöksenteko ja ongelmanratkaisu
 • Työskentelymuodot neuvottelussa

Teema 2. Vaikuta minuutissa

Hyvä puheenvuoro vie asioita eteenpäin ja luo edellytyksiä tulokselliseen toimintaan. Oman asiantuntemuksen tiiviillä ja napakalla esittämisellä voidaan vakuuttaa kuulija. Valmennuksessa keskitytään puheenvuoron laatimiseen ja tulokselliseen toteuttamiseen, vaikka aikaa puheenvuoroon ei ole annettu kuin minuutti.

Keskeisimmät aiheet:

 • Tietoa vaikuttamisesta
 • Naseva aloitus ja dynaaminen lopetus
 • Välineet asian loogiseen ja kiinnostavaan esittämiseen
 • Tavoitteellinen ja motivoiva viestintä
 • Vaikuttavan puheenvuoron rakentaminen

Teema 3. Ääni työvälineenä

Terve ääni on kestävä ja ilmaisuvoimainen. Ääni ja puhetapa ovat oleellinen osa persoonaamme ja sen lisäksi tärkeä työväline lähes kaikissa ammattiryhmissä. Äänenlaatu vaikuttaa myös äänen perusteella syntyvään mielikuvaan asiantuntemuksesta. Valmennuksessa saadaan tietoa äänenkäytön tekniikasta ja harjoitellaan äänellisten voimavarojen kehittämistä. 

Keskeisimmät aiheet:

 • Äänenkäytön perusteet ja oikea äänentuotto
 • Selkeä artikulaatio ja viestin perille saattaminen
 • Ohjaus äänen voimavarojen hallintaan vuorovaikutustilanteissa ja mielikuvien synnyttämisessä
 • Valmius hoitaa ja kehittää ääntään monipuolisesti


Peruutusehdot
Mikäli ilmoittautuja ei pääse kurssille, voi hänen sijastaan tulla toinen henkilö. Mikäli ilmoittautumisen peruutus tehdään vähemmän kuin kaksi (2) viikkoa ennen kurssin alkua, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50% kurssimaksusta. Mikäli ilmoittautunut jää saapumatta kurssille ilman peruutusilmoitusta, veloitamme koko osallistumismaksun. Kurssimateriaalin toimittamisesta oppilaalle peruuntumistapauksessa veloitamme lisäksi 100 EUR. Peruutusmaksut veloitetaan myös sairastapauksissa.

Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!