Esiintymistaidon ryhmävalmennus

Kesto: 3.0 pv
Kurssin hinnoittelu
Asiakaskohtaisen kurssin hinta muodostuu kiinteästä kouluttajan hinnasta
Kiinteä hinta
1 980 €

Tuotekuvaus

Valmennuksen tavoitteet

 Osallistuja

 • oppii valmistautumaan ja havainnollistamaan
 • oivaltaa tavoitteellisen puheenvuoron rakentamisen
 • oppii tuomaan esiin omaa asiantuntijuuttaan kuulijalähtöisesti
 • harjaantuu olemaan luontevasti yleisön edessä
 • saa edellytyksiä hallita esiintymisjännitystään
 • tunnistaa omia vahvuuksiansa
 • saa valmiuksia hyödyntää sanatonta viestintää kokonaisilmaisussa

Keskeiset sisällöt

 • Tarkoituksenmukainen valmistautuminen
 • Erilaiset havainnollistamiskeinot
 • Puheenvuoron rakennemallit
 • Esiintymisjännityksen ja vaikutelmien hallitseminen
 • Sanattoman ilmaisun hyödyntäminen vuorovaikutustilanteen ohjaamisessa


Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!