Peili-käyttäytymisprofiili (3 pv)

Kesto: 3.0 pv
Kurssia ei ole tällä hetkellä aikataulutettu. Ota yhteyttä ja sovi asiakaskohtainen koulutus.

Tuotekuvaus

Erilaisten toimintatapojen ymmärtäminen auttaa tunnistamaan kehityskohteita, avaa uusia näkökulmia ja tuo ihmisten vahvuudet esille. Käyttäytymisprofiilia käytetään pääasiassa ryhmävalmennuksissa, mutta se soveltuu myös syventämään yksilön valmennus prosessia. Tule oppimaan Peili-käyttäytymisprofiilin käyttöä kolmena eri puolen päivän koulutuspäivänä. 

KUVAUS

Ihmisen käsitys omista vuorovaikutustaidoistaan sekä toimintatavastaan on usein jonkin verran erilainen kuin muilla ihmisillä. Tästä syystä ainoastaan itsearviointiin perustuvat tulokset voivat antaa vaillinaisen käsityksen ja saattavat heikentää henkilön omien kehitystavoitteiden määrittelyssä. Muiden antama palaute voi paljastaa ihmiselle itselleen näkymättömiä kehityskohteita. Usein se tuo esille myös vahvuuksia, joita henkilö ei ole itse tunnistanut! Kehitys voi alkaa vasta sitten, kun tiedät, missä oikeasti olet.

Koulutuksessa hyödynnetään Peili-käyttäytymisprofiili valmennustyökalua. Se on turvalliseksi koettu ja kuvaa ihmisten erilaisia toimintatapoja. Työkalu on laajasti sovellettavissa, ja tulokset sisältävät muiden henkilöiden antamat palautteet itsearvioinnin lisäksi. Peili-käyttäytymisprofiili antaa yhteisen kielen arjesta tutuille yhteistyön ilmiöille. Yhteinen ymmärrys on lähtökohta vuorovaikutustaitojen ja toimintakulttuurin kehittämiselle. Viitekehys on helppo oppia ja siitä on apua erityyppisten ihmisten kanssa työskentelyssä.

Peili-käyttäytymisprofiili

Peili-käyttäytymisprofiili sisältää 3 eri palauteosiota. Jokainen osa-alue käsitellään kolmena eri puolen päivän koulutuspäivänä. 

  • Käyttäytymistyylipalaute on Peili-käyttäytymisprofiili ensimmäinen osa. Se kuvaa sekä yksilön että ryhmän luontaista toimintatapaa. Erilaisten toimintatapojen ymmärtäminen auttaa tunnistamaan kehityskohteita, avaa uusia näkökulmia ja tuo ihmisten vahvuudet esille. Käyttäytymisprofiilia käytetään pääasiassa ryhmävalmennuksissa, mutta se soveltuu myös syventämään yksilön valmennus prosessia. 
  • Kohtaamiskykypalaute mittaa ryhmän ja yksilön yhteistyökykyä.
  • Luottamuspalaute puolestaan kertoo, miten luottamus rakentuu vuorovaikutuksessa ja miten sitä voi vahvistaa.

Leena Zittling, sertifioitu Peili-kouluttaja

Kenelle

Peilikäyttäytymisprofiilin yleisimmät käyttöalueet ovat johtoryhmätyöskentely sekä esimies-, ja tiimityö.

 Peruutusehdot
Mikäli ilmoittautuja ei pääse kurssille, voi hänen sijastaan tulla toinen henkilö. Mikäli ilmoittautumisen peruutus tehdään vähemmän kuin kaksi (2) viikkoa ennen kurssin alkua, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50% kurssimaksusta. Mikäli ilmoittautunut jää saapumatta kurssille ilman peruutusilmoitusta, veloitamme koko osallistumismaksun. Kurssimateriaalin toimittamisesta oppilaalle peruuntumistapauksessa veloitamme lisäksi 100 EUR. Peruutusmaksut veloitetaan myös sairastapauksissa.

Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!