Yrityksen taloudellinen analysointi ja toiminnan ohjaaminen

Kesto: 0.5 pv
Kurssia ei ole tällä hetkellä aikataulutettu. Ota yhteyttä ja sovi asiakaskohtainen koulutus.

Tuotekuvaus

Yrityksen taloudellinen vahvuus ja joustavuus antavat perustan yrityksen strategian toteuttamisen sekä kilpailukyvyn kehittämiselle haastavissa olosuhteissa. Yrityksen päätöksentekijöille taloudellinen ymmärrys on perustaito- ja tietovaatimus liiketoimintaymmärryksen lisäksi yrityksen toiminnan onnistuneessa suunnittelussa, ohjaamisessa, johtamisessa.

Tämä teho-ohjelma antaa perusteet paremmalle päätöksenteolle sekä rakentaa osallistujien ymmärrystä yrityksen toimintojen taloudellisista riippuvuussuhteista: operatiivisen toiminnan kasvun, kannattavuuden ja tehokkuuden; rahoituksellisen vahvuuden, joustavuuden ja velkakapasiteetin; sekä arvonluonnin välillä. Ohjelmassa taloudelliset tavoitteet yhdistetään taloudellisiin avain suoritusmittareihin sekä niiden benchmarkeihin.

Avainhyödyt osallistujille:

  • Taloudelliseen tilinpäätösinformaatioon perustuvat nykyaikaiset kansainvälisiin best practice:iin perustuvat analysointikehikot sekä avainmittarit yhtiön taloudellisen suorituskyvyn ja aseman arvioimiseksi – ja siis yhtiön vahvuuksien ja mahdollisuuksien sekä heikkouksien ja riskien arvioimiseksi ja identifioimiseksi.
  • Yhtiön operatiivisen suorituskyvyn – kasvun, kannattavuuden ja tehokkuuden – sekä taloudellisen vahvuuden – rahoitusrakenteen, maksukyvyn, likviditeetin ja luottokelpoisuuden – arvioinnin ja analysoinnin kehikkojen ja avain mittarien soveltamisen.
  • Operatiivisen suorituskyvyn ja rahoituksellisen vahvuuden väliset riippuvuudet sekä vaikutus yhtiön kykyyn tuottaa kassavirtaa, kannattavaa kasvua ja arvoa.
  • Mistä muodostuu perusta riittävälle taloudelliselle informaatiolle johdon tehtävien huolelliseksi hoitamiseksi sekä ennustamisen ja päätöksenteon perustaksi.
  • Ohjelma kehittää myös osallistujien kykyä kommunikoida rahoitusalan ammattilaisten kanssa.


9.00 Yrityksen taloudellinen analysointi ja toiminnan ohjaaminen

Yhtiön tavoitteet ja taloudellinen lisäarvo
Operatiivisen toiminnan kasvun, kannattavuuden ja tehokkuuden arviointi  sekä kyky tuottaa operatiivista kassavirtaa
Välissä noin 10 min tauko

11.00 Lounastauko

12.00 Yrityksen taloudellinen analysointi ja toiminnan ohjaaminen

Rahoituksellisen vahvuuden ja joustavuuden arviointi sekä velkojen hoito- ja maksukyky
Taloudellisen suorituksen ennustamisen oletusten avain mittarit
Omistaja-arvon luonti ja strategian onnistuminen
Välissä noin 10 min tauko

14.00 Koulutus päättyy

Peruutusehdot
Mikäli ilmoittautuja ei pääse kurssille, voi hänen sijastaan tulla toinen henkilö. Mikäli ilmoittautumisen peruutus tehdään vähemmän kuin kaksi (2) viikkoa ennen kurssin alkua, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50% kurssimaksusta. Mikäli ilmoittautunut jää saapumatta kurssille ilman peruutusilmoitusta, veloitamme koko osallistumismaksun. Kurssimateriaalin toimittamisesta oppilaalle peruuntumistapauksessa veloitamme lisäksi 100 EUR. Peruutusmaksut veloitetaan myös sairastapauksissa.

Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!