Yrityksen arvonmääritys – mitä, miksi, miten?

Kesto: 1.0 pv
Kurssia ei ole tällä hetkellä aikataulutettu. Ota yhteyttä ja sovi asiakaskohtainen koulutus.

Tuotekuvaus

Osaatko soveltaa eri arvonmääritysmenetelmiä yleisesti hyväksyttyjen arvonmäärityskäytäntöjen mukaisesti? Ymmärrätkö eri arvonmääritysmenetelmien vahvuuksia ja heikkouksia? Kaipaatko pureutumista arvonmääritysten tulkintaan, analysointiin ja kommunikointiin?

Ratkaisumme!

Syvennyt etäkoulutuspäivässämme erityisesti listaamattomien yritysten arvonmäärityskäytäntöihin ja -standardeihin.

Arvonmääritystä tarvitaan yrityksen strategisen suorituskyvyn kehittämisessä ja arvioinnissa, rahoitusjärjestelyissä, yrityskauppojen yhteydessä, insentiivi- ja palkitsemisjärjestelmien rakentamisessa sekä taloudellisessa suunnittelussa, raportoinnissa ja verosuunnittelussa.

Opit päivän aikana:

  • soveltamaan eri arvonmääritysmenetelmiä käytännössä Excel-harjoitusten avulla
  • ymmärtämään eri arvonmääritysmenetelmien vahvuuksia ja heikkouksia
  • tulkitsemaan ja arvioimaan kriittisesti arvonmäärityksiä
  • ymmärtämään arvonmäärityksessä vaadittavien menetelmävalintojen, ennusteiden ja oletusten vaikutusta arvioituun arvoon
  • ymmärtämään arvon määrityksen eri vaiheiden vaikutuksen johdettavaan arvon indikaatioon.

Etäkoulutuksessa hyödynnetään ennakkotehtäviä, luentoja sekä käytännön harjoituksia case-perusteisesti.


Etäkoulutukseen osallistuminen on helppoa, tarvitset ainoastaan nettiyhteyden ja kaiuttimet. Ohjeistamme etäyhteyksien testauksen sekä toimitamme sähköisen esitysmateriaalin ennen koulutuspäivää.10.00 Tauko

10.15 Diskontattujen kassavirtojen menetelmä
DCF-mallin periaatteet ja rakenne
Vapaan kassavirran määrittäminen
Pääoman tuottovaatimus ja sen komponentit (WACC)
Terminaali- eli jäännösarvon määrittäminen
Menetelmän vahvuudet ja heikkoudet
Senior Manager, Accounting Consulting Services, Esko Saura, PwC

11.30 Lounas


12.30 Diskontattujen kassavirtojen menetelmä jatkuu
Senior Manager, Accounting Consulting Services, Esko Saura, PwC

13.00 Hinnoittelukertoimiin perustuvat arvonmääritysmenetelmät
Hinnoittelukertoimien periaatteet
Verrokkiyritysten valinta
Kaupankäynti- ja yrityskauppakertoimet
Menetelmän vahvuudet ja heikkoudet
Associate Partner Olli Kemppinen, EY

Välissä pidetään kahvitauko n. klo 14.15-14.30.

15.00 Arvonmäärittämisen erityistapauksia
Substanssiarvomenetelmä: periaatteet, käyttötilanteet sekä vahvuudet ja heikkoudet
Ensisijaisen arvonmääritysmenetelmän vallinnan kriteerit
Arvonmäärityksen erityiskysymyksiä:
Vapaiden kassavirtojen ennustamisesta (mm. epäsäännölliset kassavirrat, sykliset yritykset, startup- ja kasvuyritykset, taloudellisissa vaikeuksissa olevat yritykset) sekä todennäköisyyksillä painotettu skenaariomalli
Oman pääoman tuottovaatimuksen määrittäminen CAPM, MCAPM, Build-Up- ja totaalinen beta-menetelmällä
Arvon oikaisut: mm. kokoriskipreemio, kontrollipreemio/vähemmistöalennus, likviditeetti- /markkinoitavuusalennus, avainhenkilöalennus
Verohallinnon ohjeiden mukainen yrityksen arvonmääritys: kriittinen katsaus
KTT Harri Seppänen, riippumaton yrityksen arvonmäärityksen ja tilinpäätösanalyysien asiantuntija

16.30 Koulutus päättyy
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Peruutusehdot
Mikäli ilmoittautuja ei pääse kurssille, voi hänen sijastaan tulla toinen henkilö. Mikäli ilmoittautumisen peruutus tehdään vähemmän kuin kaksi (2) viikkoa ennen kurssin alkua, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50% kurssimaksusta. Mikäli ilmoittautunut jää saapumatta kurssille ilman peruutusilmoitusta, veloitamme koko osallistumismaksun. Kurssimateriaalin toimittamisesta oppilaalle peruuntumistapauksessa veloitamme lisäksi 100 EUR. Peruutusmaksut veloitetaan myös sairastapauksissa.

Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!