Sparrauskaveri tuloksenteko- ja aikapaineessa työskentelevälle johtajalle ja esimiehelle

Kesto: 360.0 pv
Kurssin hinnoittelu
Asiakaskohtaisen kurssin hinta muodostuu oppilaskohtaisesta hinnasta.
Ota yhteyttä, niin räätälöidään tarpeisiisi sopiva paketti

Tuotekuvaus

Johtaminen ja esimiestyö ovat arvokasta työtä. Johtaja ja esimies johtaa joukkonsa kohti strategiasta johdettuja tavoitteita. Hän tekee tulosta ja huolehtii, että kassavirtaa on aina riittävästi. Hän reagoi, motivoi, kiittää, ohjaa ja oikaisee. Hän seuraa, mitä maailmalla ja lähiympäristössä tapahtuu ja uudistaa toimintaa asiakkaiden hyväksi heitä ajatellen. Hän toimii esimerkkinä muille ja pitää huolta ihmisten työhyvinvoinnista.

Joskus johtaminen ja esimiestyö ovat yksinäistä työtä. Elämän varrella tulee välillä eteen tilanteita, joissa tarvittaisiin omien ajatusten rinnalle kokonaisuuden nopeasti hahmottavaa ja neutraalia näkemystä. Ja kokemusta, miten eri tilanteissa kannattaa edetä.

Tämä on tilaisuus sinulle, joka kaipaat luottamuksellista keskustelukumppania työ- tai muun elämän kysymyksissä.

 

 

 

 

 Sparrauksien aiheet voivat olla esimerkiksi

 • Merkitykselliset asiat:
  • mitkä ovat työyhteisöni merkityksellisimmät asiat; miksi ja ketä varten olemme olemassa ja mitä hyvää ja merkityksellistä teemme ja saamme aikaan
  • mitä ne minulle henkilökohtaisesti merkitsevät
  • miten ne ohjaavat minun työskentelyäni
  • mikä merkitys niillä on minun muulle elämälleni
 • Tavoitteet:
  • mitkä ovat tärkeimmät tavoitteeni
  • miten ja miksi olen saavuttanut ne tai en ole saavuttanut niitä aiempina vuosina
  • onko tavoitteeni johdettu strategiasta
  • onko strategiamme kaikille ymmärrettävä
 • Miten uudistun ja kehitän uutta businesta
  • missä elinkaaren vaiheessa vastuualueeni on nyt
  • mitä osia pitää uudistaa, mitä vahvistaa ja mitä poistaa
  • mitä toiminnassamme merkitsee asiakas, digi, robo, tekoäly ja big data
  • miten sovellan minulla olevaa kokemusta ja ympäristöstä havainnoimiani asioita uusilla tavoilla; niin, että syntyy aivan uusia tapoja toimia
 • Miten johdan
  • millainen johtaja olen – arogantti, auktoriteetti, määräävä, nopea, ahkera, kuunteleva, osallistava, helposti lähestyttävä, harkitseva, arvostettu, jahkaileva, sopeutuva, laiska, turha, jotain muuta
  • tietävätkö kaikki oman roolinsa strategian toimeenpanossa ja ovat siinä innolla mukana
  • miten asetan tavoitteet ja johdan niiden saavuttamista
  • miten haluan muuttaa johtamistani ja toimintaani
  • henkilökohtaisen johtamiseni vahvuudet ja parantamisalueet peilattuna tavoitteiden saavuttamiseen ja busineksen uudistamiseen
 • Miten mahdollistan muiden osaamisen ja hyvinvoinnin ja jatkuvan kehittämisen
  • missä olemme joukkueena kaikki hyviä ja missä meillä on parannettavaa
  • mikä on minun roolini kaikkien hyvinvoinnin mahdollistajana
  • miten ratkaisemme työyhteisömme henkilökohtaiset ongelmat
 • Miten ajattelemme ja toimimme systemaattisesti ja kuinka poistamme hukkaa
  • onko toimintamme kokonaiskuva selkeä
  • onko toimintamme arvovirta kaikille näkyvä ja ymmärrettävä
  • huomioimmeko oman työmme lisäksi sen vaikutukset muihin
  • haluammeko onnistua yhdessä
  • teemmekö oikeita asioita oikein ja ilman hukkaa – mittaammeko läpimenoaikaa
  • ajattelemmeko, mitä teemme ja miten
  • työskentelemmekö asioita ja tekemistä jatkuvasti parantaen
  • ohjaammeko toimintaamme kaikille ymmärrettävästi viikko- ja päivätasolla
 • Miten käytän aikani
  • mikä minun toiminnassani on hyvää ja mitä minun pitäisi tehdä toisin
  • miten seuraan ajankäyttöäni
  • onko toiminnassamme piintyneitä toimintatapoja ja uskomuksia
   • miten pääsemme niistä eroon
  • miksi minulla on kiire ja mitä stressaan
  • mitkä asiat syövät energioitani
  • mitkä asiat energisoivat minua
  • miten energisoin muita
 • Mitä ongelmien ratkaisumenetelmiä meillä on käytössämme ja mitä vielä tarvitsemme
  • miten ratkaisemme
   • helpot,
   • keskivaikeat ja
   • vaikeat ongelmat
  • etsimmekö aina ongelmien juurisyyt esille ja poistamme ne
  • mitkä ovat meille sopivimmat menettelyt
   • kuka niitä käyttää
   • miten
   • milloin
 • Miten parannan työ- ja muuta elämääni tasapainoisesti
  • työ vaikuttaa muuhun elämään ja päinvastoin - olenko elämässäni tasapainossa
  • mitkä ovat vahvuuteni ja missä minulla on parannettavaa
  • missä pärjään yksin ja mihin asioihin tarvitsen keskustelukumppania
  • olenko addiktoitunut johonkin: liikunta, syöminen, pelaaminen, alkoholi, tupakka, työ, jokin muu
   • onko tilanne ok
   • haluanko muuttaa tilannetta
  • millainen on hyvän elämäni kartta, jossa työ- ja muu elämä ovat tasapainossa

Sparraajasi Tapio Hirvonen

tapio.hirvonen@erinomainen.fi

puh +358409007887

 

”Olen tehnyt töitä yli 20 vuoden ajan eri toimialoilla mm. talous-, toimitus-, linja- ja markkinointijohtajana. Välillä tuli tulosta ja välillä piti saneerata. Nyt teen organisaatioiden tuloksen parantamis- ja muutosvalmentamista.

Arvostan ihmisiä sellaisina kuin he ovat. Arvoni ovat arvostus ja kunnioitus. Tarkastelen asioita riippumattomasti. Joskus suoraan sanomiseni voi aluksi harmittaa, mutta olen kuitenkin puolellasi.

Harrastan ajattelun ajattelemista, mikä tarkoittaa, että mietin, että mitenkähän toisinkin asioihin voisi suhtautua, miten toisin asioita voisi tehdä ja mitähän siitä seuraisi. Intohimoni on sukeltaa eri aiheisiin ja tilanteisiin uusilla ajattelutavoilla ja synnyttää tutuista ja uusista palasista aiemmin tekemättömiä kokonaisuuksia. ”

 

Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!