Sparraus laatu- ja kehityspäälliköille - älä jää yksin mielenkiintoisessa työssäsi

Kesto: 1.0 pv
Kurssin hinnoittelu

Tuotekuvaus

Laatu- ja kehityspäälliköt ovat hyvän osaamisen omaavia ja vahvalla toiminnan parantamisen motivaatiolla varustettuja hyviä tyyppejä. Joskus he kuitenkin tuntevat olevansa yksin puun ja kuoren välissä johdon ja muun organisaation odotusten ja toimintatapojen ristitulessa.

Kiireen keskellä mietityttää usein oma toimenkuva ja rooli. Mihin pitäisi keskittyä ja missä järjestyksessä, jotta käyttäisin aikani oikein. Mikä on merkityksellistä ja mistä pitäisi luopua? Millaisella toimintasuunnitelmalla saisin viestitettyä johdolle, että laadun tekemisessä ja kehittämisessä kannattaa edetä systemaattisesti ja PDCA (plan – do – check – act) perusajattelukaavan mukaan.

Laatutyön tulosten aikaansaaminen riippuu oman tekemisen lisäksi siitä, kuinka hyvin saa muun organisaation mukaan laatutyöhön ja toiminnan kehittämiseen. Tämä edellyttää osaamista toimia ja viestiä oikein eri tilanteissa. Mikä taas edellyttää ihmisten ajattelun ja tunnemaailman ja käyttäytymisen ymmärtämistä.

Teknisen menetelmä- ja työkaluosaamisen lisäksi oman ajattelun ja havainnoinnin kehittäminen sekä monipuoliset viestintätaidot ovat keskeisessä osassa, kun haluaa onnistua. Vaikka itselle systemaattinen toiminta ja jatkuva parantaminen voivat olla itsestään selvyyksiä, muille ne saattavat olla vieraita ja vielä omaksumista odottavia.Sparrauksen kohteita voivat olla esim.

  • oman toimenkuvan sisältö ja kehittäminen
  • millainen urapolku olisi minulle sopiva ja miten etenisin
  • mitä teen, kun esimies on eri aaltopituudella tekemisistäni
  • miten pääsen irti vanhoista laatupäällikön toimenkuvaan kuulumattomista töistä
  • miten saisin johdon edistämään ja tukemaan laatuprojekteja entistä paremmin
  • miten saisin muut ajattelemaan asioista systemaattisesti
  • miten saisin muut mukaan jatkuvaan parantamiseen
  • missä järjestyksessä kehittäisimme laatujärjestelmäämme tästä eteenpäin

 

Sparraajasi Tapio Hirvonen

Vuosien varrella monet sparraamani laatu- ja kehityspäälliköt ovat sanoneet, että on se hienoa, että kun asioista puhuu ääneen sparrauskaverin kanssa, niin tilanteet ja mieltä vaivaavat kysymykset alkavat selkiintyä tai löytyy jopa ratkaisu. Tai ainakin löytyy hyvä polku, mitä pitkin voi rauhassa edetä oikeaan suuntaan.

tapio.hirvonen@erinomainen.fi

puh +358409007887

 

”Olen tehnyt töitä yli 20 vuoden ajan eri toimialoilla mm. talous-, toimitus-, linja- ja markkinointijohtajana. Välillä tuli tulosta ja välillä piti saneerata. Nyt teen organisaatioiden tuloksen parantamis- ja muutosvalmentamista."

 

 

 

Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!