Sote-akatemia - teknologisen murroksen johtaminen sote-alalla

Kesto: 4.0 pv
Kurssia ei ole tällä hetkellä aikataulutettu. Ota yhteyttä ja sovi asiakaskohtainen koulutus.

Tuotekuvaus

Sosiaali- ja terveysteknologia johtamisen valmennusohjelmassa yhdistyvät kaikki teknologian haltuunottoon ja johtamiseen tarvittavat taidot ja osaaminen.

Opit, miten

 • yhdistetään liiketoiminta ja digitalisaatio selkeän toimintamallin avulla
 • johdetaan innovaatio- ja kehitysprosessia päästä päähän
 • ohjataan muuttuvia resurssitarpeita • tuotetaan käyttäjäystävällisiä palveluja tehokkaasti
 • johdetaan digitalisaation mahdollistavia alihankkijoita
 • henkilökunta innostuu digitalisaatiosta.


Bisnesteknologia-akatemia on valmentanut satoja ammattilaisia, jotka vastaavat palvelujen johtamisesta, digitalisaatiosta ja teknologisista innovaatioista. 


Valmennuksen aikana:

 • Saat 360⁰-näkökulman koko teknologiajohtamisen kenttään, erityisesti  sosiaali- ja terveysteknologiaan.
 • Opit, miten saat hyödynnettyä teknologian tuomia mahdollisuuksia  parhaiden ihmisten, parhaiden käytäntöjen ja työkalujen avulla.
 • Ymmärrät, kuinka nopeuttaa uusien ratkaisujen kehittämistä ja huolehtia  samalla palveluiden luotettavuudesta.
 • Pystyt tekemään valistuneempia teknologiaan liittyviä päätöksiä ja  ohjaamaan eri toimijoita paremmin.
   


1. VALMENNUSMODUULI: Ketterät toimintamallit ja ekosysteemin johtaminen (2 pv)

Päivä 1: Kehittäminen ja IT:n tekemisen yhdistävä toimintamalli ja vaatimusten hallinta

Selkeä ja hyvin toteutettu teknologiajohtamisen toimintamalli varmistaa, että organisaation tavoitteet ja teknologiainvestoinnit voidaan toteuttaa mahdollisimman tehokkaasti. Valmennuspäivä antaa konkreettiset eväät tehokkaan toimintamallin rakentamiseen omassa organisaatiossa. Päivän aikana kuullaan asiantuntijoiden puheenvuoroja ja käytännön kokemuksia, jotka liittyvät teknologisen murroksen johtamiseen sote-alalla eri organisaatioissa.

Valmennuspäivän aikana opit, miten:

 • laatia etenemissuunnitelma teknologian hyödyntämiseksi organisaatiossasi
 • rakennetaan toimintamalli, joka tukee organisaation erilaisia tarpeita
 • varmistetaan onnistunut transformaatio työkalujen ja parhaiden käytäntöjen avulla
 • saadaan toiminnan kehittämisen ja IT:n ihmiset toimimaan yhdessä tehokkaasti
 • tuotetaan ideoista konsepteja.
   

Päivä 2: Ekosysteemin johtaminen

Teknologian kehittyminen kiihtyy jatkuvasti ja yksittäisen organisaation on mahdotonta saavuttaa täydellinen ymmärrys ja osaaminen kaikista digitalisaation luomista mahdollisuuksista. Jatkuva dialogi ja strateginen suunnitelma yhteistyöstä toimittajaekosysteemin kanssa on edellytys onnistuneeseen ratkaisukehittämiseen. Tässä valmennuspäivässä käymme läpi, miten hankkia sosiaali- ja terveysteknologian palveluja optimaalisesti ja johtaa hankittujen palvelujen koko ekosysteemiä ja elinkaarta strategisella tasolla. 


Valmennuspäivän aikana opit, miten:  

 • laatia kilpailukykyä ja toimintaa tehostava hankintastrategia
 • rakentaa toimiva toimittajaekosysteemi.

 

2. VALMENNUSMODUULI: Kehittämisestä tuotantoon (2 pv)

Päivä 1: Kehittäminen ja tuotantoon siirto

Organisaatiot toimialasta riippumatta etsivät keinoja nopeuttaa digitaalisten palveluiden ja ratkaisujen kehittämistä ja käyttöönottoa. Tässä valmennuspäivässä opitaan valitsemaan oikea kehitysmenetelmä organisaation liiketoimintahyötyjen nopeaan toteuttamiseen. Sen lisäksi osallistujat ymmärtävät, miten palvelut rakennetaan käyttäjäystävällisiksi, luotettaviksi ja kustannustehokkaiksi automatisaatiota hyödyntämällä. 

Valmennuspäivän aikana opit, miten: 

 • eri kehitysmenetelmät tukevat organisaation kehittämistarpeita
 • hallitaan ja priorisoidaan kehityspyyntöjä
 • varmistetaan liiketoimintahyötyjen realisointi
 • hyödynnetään tekoälyä ja robotiikkaa palveluiden johtamisessa

 

Päivä 2: Ketterän organisaatiokulttuurin luominen ja johtaminen

Ohjelman viimeinen valmennuspäivä koostuu simulaatiopelistä, jonka aikana osallistujat pääsevät kokeilemaan käytännössä kurssin aikana opittuja menetelmiä ja työtapoja. Simulaatiossa osallistujien tehtävänä on lisätä esimerkkiyhteisön palvelutuotannon kapasiteettia tai liikevaihtoa kehittämällä uusia tuotteita markkinoille ja huolehtimalla samaan aikaan olemassa olevien palveluiden käyttövarmuudesta. Peli osoittaa hauskalla tavalla organisaation toiminnan tyypillisimmät pullonkaulat ja kipupisteet sekä miten niitä voidaan parantaa. Simulaatio perustuu DevOps-kehitysmenetelmään.

Valmennuspäivän aikana opit, miten: 

 • kurssin aikana opitut menetelmät toimivat käytännössä
 • yhdistetään uusien palveluiden kehittäminen ja taataan palveluiden käyttövarmuus
 • organisaation toimintaa tehostetaan

 

Sote-alan teknologisen murroksen johtamisen valmennus koostuu kahdesta kaksipäiväisestä valmennusmoduulista ja ennakkotehtävistä. 
Kokemukselliset opetusmenetelmät tekevät oppimisesta oivalluttavampaa ja hauskempaa. Vierailijapuheenvuoroja pitävät henkilöt ovat alansa huippuja, jotka ratkovat terveysteknologian haasteita päivittäisessä työssään. Teknologiajohtamisen parhaat käytännöt ovat hyödynnettävissä suoraan oman organisaatiosi toimintaan.

Ohjelman aikana osallistujat voivat suorittaa kaksi sertifiointitutkintoa:

 • Green Card (Certified Business Technology Standard Professional)
 • CBTP (Certified Business Technology Professional)
   
Peruutusehdot
Mikäli ilmoittautuja ei pääse kurssille, voi hänen sijastaan tulla toinen henkilö. Mikäli ilmoittautumisen peruutus tehdään vähemmän kuin kaksi (2) viikkoa ennen kurssin alkua, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50% kurssimaksusta. Mikäli ilmoittautunut jää saapumatta kurssille ilman peruutusilmoitusta, veloitamme koko osallistumismaksun. Kurssimateriaalin toimittamisesta oppilaalle peruuntumistapauksessa veloitamme lisäksi 100 EUR. Peruutusmaksut veloitetaan myös sairastapauksissa.

Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!