Siirry luulolla ja mutulla toimimisesta faktapohjaiseen ja systemaattiseen jatkuvan parantamisen työtapaan

Kesto: 1.0 pv
Kurssin hinnoittelu
Valmennus räätälöidään asiakkaan tilanteeseen sopivaksi

Tuotekuvaus

Kummalla tavalla teidän työyhteisössänne toimitaan? Faktojen pohjalta vai sen pohjalta, miltä tuntuu?

Tämä valmennus on tarkoitettu teille, jotka haluatte

 • toimia faktojen eikä luulon ja mutun pohjalta
 • vähentää hukan tekemistä
 • tehdä ymmärrettäviä muutoksia
 • saavuttaa projekteille asetetut tavoitteet
 • saada aikaan parempia tuloksia
 • parantaa työskentelyilmapiiriä
 • tehdä oikeita asioita oikein

Jos ei ole faktapohjaista kokonaiskuvaa organisaation toiminnasta

 • Toimitaan liikaa luulojen ja tunteiden vallassa
 • Käytetään liikaa aikaa hiomiseen, tehdään ylilaatua
 • Odotetaan jotain
 • Siirretään ja kuljetetaan tietoa, paperia ja materiaalia tarpeettomasti
 • Tehdään turhia työvaiheita (prosessin osia)
 • Istutaan turhautuneina kokouksissa
 • Vastustetaan muutosta mutun perusteella
 • Tehdään liikaa varmuuden vuoksi
 • Tehdään jotain, mitä kukaan ei (enää) tarvitse
 • Kuljetaan turhaan paikasta toiseen
 • Tehdään virheitä, korjataan ja tehdään uudelleen
 • Ei saada tehdä luovia ratkaisuja
 • Ei hyödynnetä tietoa, osaamista ja kokemusta
 • Tuhlataan asiakkaan aikaa eri tavoin
 • Ei osallisteta kaikkia tarpeeksi
 • Kaikkien aivot eivät ole 100 %:sti käytössä
 • Työskennellään väärien mittareiden ohjaamina
 • Toimitaan väärän tai puuttuvan tiedon varassa
 • Toimitaan virheellisesti väärinymmärryksen seurauksena
 • Syntyy vastakkainasettelua ja väärinkäsityksiä
 • Jne. jne.

Valmennus auttaa teitä kohti parempaa faktapohjaista töiden tekemisen mallia, jolla tulokset paranevat. 

Teidän tarpeisiinne räätälöity sisältö esim. seuraavasti:

Alustus:

Tiedämmekö vai luulemmeko tietävämme?

Miksi toimimme luulon ja tunteen pohjalta faktojen sijaan?

Miksi teemme hukkaa eli työtä, josta ei ole arvoa asiakkaalle?

Mitä luulojen ja tunteen pohjalta toimimisesta ja hukan tekemisestä seuraa?

Miten toimitaan faktapohjaisesti?

Tilanteenne kartoitus:

Missä ja miten luulojen ja mutun varassa toimiminen haittaa toimintaanne?

Miten tilanne on syntynyt ja kehittynyt?

Tilanteenne parantamistoimenpiteet ja niiden toimeenpano:

Siirtymispolkunne hahmottaminen: irti luuloista ja mutusta kohti faktapohjaista ajattelua

Avainhenkilöt ja roolit

Viestintä ja osallistaminen

Käytettävät systemaattisen ja faktapohjaisen toiminnan menettelyt ja työkalut

Aikataulutus ja aloituspäätös

 

 

Valmentajanasi toimii Tapio Hirvonen

 

”I help to gain changes that create new business, improve results and increase wellbeing. Also in your personal life."

https://cdn.oppia.fi/assets/img/images/eimg__ac906be7264242fb9ebfcfd765239c89.jpeg

tapio.hirvonen@erinomainen.fi

puh +358409007887

Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!