Resilientti organisaatio

Kesto: 1 pv , Opetuskieli: suomi, Materiaalikieli: suomi, Materiaali:
KURSSI SULJETTU!
Valitse toinen aloituspäivämäärä sivun vasemmasta laidasta (mobiilinäkymässä sivun alaosassa)

Tuotekuvaus

Resilientti organisaatio on toinen osa kolmiosaista muutoksentekijä-valmennuspolkua:

  1. Agile People Operations – opi ketterän toimintatavan perusteet
  2. Resilientti organisaatio – sopeudu muutokseen ja hallitse stressitilanteita
  3. Fasilitointi kehittämisen tukena – oivalluta ihmiset tekemään asioita ja ratkomaan ristiriitoja yhdessä

Voit osallistua joko koko muutoksentekijä-valmennuspolkuun (3 pv) tai yksittäiseen koulutuspäivään (1 pv).


Sopeudu muutokseen ja hallitse stressitilanteita

Organisaation resilienssillä tarkoitetaan taitoa, joka auttaa yritystä, organisaatiota tai yksikköä selviytymään muutoksista ja pysymään elinvoimaisena maailman myllerryksistä ja epävarmuuksista huolimatta. Se auttaa myös myönteisistä muutoksista selviämisessä. Toisin sanoen, se auttaa organisaatioita pysymään toimintakykyisinä erilaisissa uusissa tilanteissa, toipumaan muutoksista nopeasti, sekä sopeutumaan ja menestymään uusissa olosuhteissa.

Resilienssi perustuu kolmen organisaation ydinkyvykkyyden kehittämiseen. Nämä ovat ihmisiä arvostava johtaminen ja kulttuuri, vuorovaikutuksen rakentaminen sekä muutoskyvyn oppiminen. Koulutuksessa käymme läpi perusteet kaikista näistä kolmesta resilientin organisaation ydinkyvystä.

Resilisenssi organisaatio -koulutuspäivän sisältö:

- Taustaa resilienssistä: Mitä resilienssi tarkoittaa, ja miksi se on tärkeä taito organisaatiolle nykypäivän muuttuvassa maailmassa?

- Resilientti johtaminen ja kulttuuri: Perehdymme siihen, millainen johtaminen ja kulttuuri edesauttavat resilienssin kehittymistä organisaatiossa. Tarkastelemme yhtymäkohtia ketterään toimintatapaan.

- Vuorovaikutus ja verkostot: Käymme esimerkkien valossa läpi sitä, miten organisaation sisäinen yhteistyö edistää organisaation kykyä toimia muutoskyvykkäästi. Pohdimme myös verkostojen merkitystä kiperistä tilanteista selviämisessä.

- Ympäristön analyysi: Käymme konkreettisesti läpi sitä, miten toimintaympäristömme vaikuttaa organisaatiomme toimintaan.

- Muutosvalmiuden oppiminen: Perehdymme organisaation tilannetietoisuuteen ja tulevaisuustaitoihin organisaation jatkuvuutta edistävinä tekijöinä.

- Resilienssi ja ketteryys: Resilienssi ja ketterä toimintatapa tukevat toinen toisiaan konkreettisesti. Tarkastelemme mm. miten resilienssitaidot liittyvät työtehtävien ja tiimirakenteen hallintaan.

Oppimistavoitteet: Koulutuspäivän jälkeen osallistujilla on perustiedot organisaation resilienssistä, resilientistä ajattelutavasta sekä resilienssin edistämisen hyödyistä. Osallistujat ovat tunnistaneet heikkouksia ja kehittäneet ensimmäisiä ideoita siitä, millä tavalla resilienssiä voi edistää.

Valmentaja: Muutoksentekijä-valmennuspolun valmentajana toimii Lean Agile Coach, organisaatioiden tutkimuspohjaisen kehittämisen ammattilainen Minna Janhonen, jonka intohimona on edistää organisaatioiden kykyä uudistaa toimintaansa ketterästi ja kestävästi.Ohjelma

Päivämäärä Aloitusaika Lopetusaika Huom!
12.03.202009:0016:30
Peruutusehdot

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli ilmoittautuja ei pääse kurssille, voi hänen sijastaan tulla toinen henkilö. Mikäli ilmoittautumisen peruutus tehdään vähemmän kuin 14 päivää ennen kurssin alkua, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50% kurssimaksusta. Mikäli ilmoittautunut jää saapumatta kurssille ilman peruutusilmoitusta, veloitamme koko osallistumismaksun.

Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!